ANA SAYFA

Dinleme İzleme Testi

1 / 20
 1. Yunan askeri uzun namlulu tüfeğini kocasının göğsüne dayamış, ev halkının verdiği para ve mücevherlere karşın hâlâ “para” diye direttikçe genç kadın en sonunda sabrı taşarak, “başka paramız yok artık, her şeyi verdik işte defolup gitsene, gök gözlü uğursuz.” diye bağırmış. Yukarıdaki paragrafta genç kadını öfkelendiren olay aşağıdaki seçeneklerinhangisinde yer alır?
  A) Yunan askerinin tüfeğini doğrultması
  B) Paralarının bitmiş olması
  C) Yunan askerinin açgözlülüğü
  D) Yunan askerinin mavi gözlü oluşu
   SEÇ
 2. Asım Molla, parlak görevinden ve geleceğinden vazgeçerek yurda döndü. Orada yani Manisa’da büyük bir bağla çiftlik edinip şehirde ev yaptırarak o güzel beldeye yerleşti. İzmir basınında yayımlanan yazıları ve şiirleriyle kendi çapında bir düşünür ve şair olarak anılmaya başlandı. Yukarıdaki paragrafta Asım Molla’nın yazar ve şair olarak ilk yaptığı şey nedir?
  A) Manisa’ya yerleşmesi
  B) Çiftlik edinip bağ alması
  C) İzmir basınında yazılarının çıkması
  D) Görevinden vazgeçerek dönmesi
   SEÇ
 3. Çağımızda, toplumların mutluluk ve refahlarının hatta bağımsızlıklarının bilimin ışığında sürdürülen araştırma ve geliştirme çabalarının teknoloji alanına aktarılmasına bağlı olduğu, tartışmasız kabullenilen bir gerçektir. Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakiseçeneklerin hangisindedir?
  A) Araştırma ve Geliştirme
  B) Bilim ve Toplum
  C) Bilimsel Çağ
  D) Bilim ve Teknoloji
   SEÇ
 4. Yaşamı duyarak hissederek yaşayalım, her nefes alışımız mutluluk ufuklarına açılan bir kanat olsun. Bu yaşanılası güzel dünyaya ikinci defa gelmeyeceğiz. İhtiyar dünya her an yeniden gençleşecek. Gençler de eski gençler gibi serpilip gelişecek. Gönüller gönüllerle sevginin sihirli dili eşliğinde fısıldaşacak. Yaşam kenarları bereketli bir nehir gibi akacak. Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakiseçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?
  A) Yaşama coşkusu
  B) Yaşam hakkı
  C) Gençlerin gelişmesi
  D) Sevginin sihirli dili
   SEÇ
 5. Dil, edebiyatın tek aracıdır. Dil ile insan; duygu, düşünce inanç heyecan zevk gibi istek ve amaçlarını güzel, etkili ve anlamlı bir biçimde edebi türlerden aktarmış, dışa vurmuş olur. İnsan dil ile doğar, gelişir ve geliştirir. Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakiseçeneklerin hangisinde yer alır?
  A) Dil ve Amaç
  B) Dil ve Gelişim
  C) Dil ve Edebiyat
  D) Dil ve Yaşam
   SEÇ
 6. Tiyatro, sinema dinleti ve seminerlere gitmeyi sanatın görsel, işitsel etkinliğine katılmayı küçüklüğümden beri severim. Beni oraya adım adım çeken mutluluğun ne olduğunu ne mutlu bana ki erken öğrendim. Sanat bir insanı dinlendirirken öğreten, eğiten geliştiren bir etkinlik. Yukarıdaki paragrafta kendindenbahsedilen kişi nasıl biridir?
  A) Eğlenmeyi çok seven biri
  B) Kültürel yaşamı canlı olan biri
  C) Kalabalığa alışmış biri
  D) Mutluluğu tesadüfen bulan biri
   SEÇ
 7. “Çıplak verimsiz dümdüz bozkır üzerinde kışın sert, yok edici, dondurucu bir rüzgâr ıslık çalardı. Yaratıldığından beri belki bu bozkırda hiçbir şey yetişmemişti; hele dikenli teller arasında bir otçuk bile… Ekmek, tayın dağıtım ambarında yetişir, yulaf da kilerde olgunlaşırdı.” Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?
  A) Bozkırın verimsizliği
  B) Dondurucu soğuklar
  C) Yaşamın zor oluşu
  D) Ürünün kıt oluşu
   SEÇ
 8. Edebiyatı, sanatı başkaları yaparken hoş bulurum; fakat kendim bundan çekinirim. Edebiyat ve sanat dünyasında yalnız dahiler vardır. Ondan ötesi bir alay zavallı taklitçi bir alay zavallı maskaradır. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın temel düşüncesidir?
  A) Edebiyatı herkes başarır.
  B) Edebiyatla belirli kişiler ilgilenmelidir.
  C) Edebiyat zaman zaman hoş olur.
  D) Edebiyatla uğraşmak zevk verir.
   SEÇ
 9. I. Asım Molla’nın büyük oğluna hani şu kaymakama.
  II. Duydun mu kardeş, Feride evleniyormuş.
  III. Kaymakam mı dedin?
  IV. Kime varıyormuş ki?
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmakistense sıralama nasıl olur?
  A) III – II – I – IV
  B) IV – I – II – III
  C) II – IV – I – III
  D) I – II – III – IV
   SEÇ
 10. Mutlu olmak herkesin hakkıdır. Yalnız, o mutluluğu uzaklarda değil, kendi hayatımızda arayıp bulmalıyız. Geçmiş günlerin özlemini çekenler veya geleceğin kaygısıyla tasalananlar mutlu olamazlar. Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İyimserlik ve mutluluk ayrı şeylerdir.
  B) Kimseden mutluluk vermesi beklenmemelidir.
  C) Mutlu olmak tamamen kişiye bağlıdır.
  D) Endişe insanı çok yorar.
   SEÇ
 11. “İki kişi vardır şairin içinde. Biri şiir yazan, öteki yazılanları beğenen ya da beğenmeyen değiştiren başka biri. Biri yaratıcı, öteki bir tür eleştirmen. Şairin içindeki bu eleştirmen, güzel sandığı şiir örnekleriyle biçimlenmiş bir zevkin tutsağıdır. Bugün üstünde yıllarca çalışarak yazdığı kimi şiirlerden hoşlanmıyorsa, kusur şairde değil, şairin işine durmadan burnunu sokan bu ikinci kişidedir.” Yukarıdaki paragrafa uygun bir başlık konması gerekse aşağıdakilerin hangisi uygun düşer?
  A) Sanatçı ve Eleştirmen
  B) Kendini Eleştiren Sanatçı
  C) İçimdeki Adam
  D) Sanat ve Ruh Sağlığı
   SEÇ
 12. Sanatçı olmak aslında doğuştan gelen bir yetenekle ilgilidir. Yoksa eline kalem alan romancı; her boya çalmasını, fırça sürmesini bilen de ressam olurdu. Gerçi böyleleri de var; hem de pek çok ama bunlara sanatçı gözüyle bakmıyoruz. Uzaklara gitmeye ne gerek var; bibliyografya kitaplarını, dergilerini biraz karıştırmak bunu anlamaya yeter.” Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangileridir?
  A) Etrafımızda, sanatçı olduğunu söyleyen birçok kişi vardır.
  B) Sanatçı olabilmenin yolu çok çalışmaktan geçer.
  C) Sanatçı olmak için insan doğuştan yetenekli olmalıdır.
  D) Bibliyografya kitaplarında ismi unutulmuş birçok sanatçı vardır.
   SEÇ
 13. “Yaşamak gömülemez ki yeryüzüne”
  Hiroşima’yı bu dizeleri tekrarlaya tekrarlaya bıraktım gerilerde. Yaşamak gömülemez ki yeryüzüne! İnsanlar gömülür, düşler gömülür, kentler gömülür; ama yaşamak gömülemez, fışkırır ölümler, umutsuzluklar, yıkıntılar arasından. Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Yaşamın Tükenmezliği
  B) İnsanın Ölümsüzlüğü
  C) Hiroşima’nın Durumu
  D) İnsanın Çaresizliği
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?
  A) Yönetici olmak için çok çalışıyor.
  B) Babam bizim geleceğimizin iyi olması için uğraşıyor.
  C) Karanlıkta kimseyi göremediğim için, tanımadım.
  D) Size gelmek için yola çıktım.
   SEÇ
 15. “Yalancının cezası kendisine inanılması değil, onun kimseye inanmamasıdır; herkes karşısındakini kendisi gibi bilir.” cümlesinde anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) Yalancının cezası vardır.
  B) Yalan söyleyen, kimseye inanmaz.
  C) Yalan söyleyen insanlar, herkesi kendi gibi görür.
  D) Yalan söylemek alışkanlık yapar.
   SEÇ
 16. 1. Başarı ancak çok çalışmayla elde edilir.
  2. Çalışmanın ürünleri bize geri dönecektir.
  3. Çok çalışma eninde sonunda başarıyı getirir.
  4. Hırslı ve başarılı insanlar çalışkandır.
  Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi aynı anlamdadır?
  A) 1 – 2
  B) 2 – 3
  C) 1 – 3
  D) 2 – 4
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?
  A) Balığa çıkmak için izin istedim.
  B) Saçlarını uzatırsa renkli tokalar alırım.
  C) Kapıyı açamadığı için camdan girmiş.
  D) Kitap yazmak için hazırlık yapıyor.
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç anlamı vardır?
  A) Eğitimini tamamlamak için uğraşıyor
  B) Telefonla konuşmak için sıra bekliyor.
  C) Dinlenmek için odasına gitti.
  D) Uykum kaçtığı için sabaha kadar uyumadım.
   SEÇ
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç –sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Biraz dinlenmek için tatile çıktı.
  B) Ailesini geçindirebilmek için daha iyi bir iş arıyor.
  C) Dişini çektirmek için doktora gitti.
  D) Midesi bulandığı için yemek yemedi.
   SEÇ
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Derse yetişmek için erken kalktım.
  B) Sular kesildiği için çamaşırlar yıkanmadı.
  C) Şarjım bittiği için eve telefon edemedim.
  D) Güneşte fazla kaldığından esmerleşmiş.
   SEÇ