ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Aşağıdaki sözcüklerle yapılarına göre bir grup oluşturulsa, hangisi bu grubun dışında kalır? 

   sayaç    
   yüzyıl 
   çizgi  
   yapı
 2. Aşağıdakilerden hangisi soyut ad değildir?            

   Ruh 
   Düşünce   
   görgü
   Koku 
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

   Ona biraz daha ilaç vermelisin.
   O, her zaman işe geç geliyor.
   Her yıl ödül alıyor.
   O hangisini izlemek ister?
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim olarak kullanılmıştır?

   Dost dost diye nicesine sarıldım
   Benim sadık yarim kara topraktır.
   Beyhude dolandım boşa yoruldum
   Benim sadık yarim kara topraktır.
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kişi adının yerine geçen sözcük kullanılmıştır?

   Bazı öğrenciler sınava girmedi.
   Geziye Ali’nin yerine sen katıl.
   Bahçedeki ağaçları budamışlar.
   Kitap okuma kampanyasına herkes destek verdi.
 6. Sıra sayılar ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır; ayrıca nokta konmaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

   Akşam 18.30’da buluşalım.
   Yarışmada 3.’üncü oldu.
   Maç 20.45’te başlayacak.
   Takımımız 100. yılında şampiyon olmak istiyor.
 7. Çok iyi, çok yakın arkadaşlık kuranlar için kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

   Aralarından su sızmamak
   Araya girmek
   Ant içmek
   Ser verip, sır vermemek
 8. Yarından tezi yok  bu işi bitirmeliyiz”  cümlesine altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

   Okula gitmek için acele etti.
   Bu duvarı bir an önce boyamalıyız.
   Birdenbire gözleri kızarmıştı.
   Bugün yarın bu romanı bitiririm.
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde’’de,da’’ nın yazımında yanlışlık yapılmıştır?

   Sende bizimle gelir misin?
   Yarın okulda toplantı var.
   Elif de çok çalıştı.
   Dünkü maçta kavga çıktı.
 10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından farklıdır?

   nişancı  
   sevgili  
   ayakkabı  
   keskin
 11. Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirlerden hangisi farklı bir zamir grubuna girer?

   Onun bugünlerdeki davranışlarına bir anlam veremiyorum.
   Ben de bugün onu telaşlı gördüm.
   Akşamları açan bir çiçektir o.
   Bu saatlerde ders çalıştığı görülmemiştir onun.
 12. Aşağıdaki deyimlerden hangisi farklı bir anlamda kullanılmıştır?

   Çocuğun o halini görünce içi sızladı.
   Arkadaşımın söyledikleri içime dert oldu.
   İçi kan ağlayarak ayrıldı bu şehirden.
   Bugün geleceğin sanki içine doğmuştu.
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim ve özel isim bir arada kullanılmıştır?  

   Fatih’e olan sevgisi sonsuzdu fakat onu bir türlü  de affedemiyordu.
   Nefret dibi görünmeyen bir kuyu gibi.
   Nazlı da sizinle gelecek mi sinemaya?
   Gözlerindeki ışıl ışıl bakış herkesi çok etkilemişti.
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret yoluyla ismin yerini alan bir kelime vardır?  

   Bu elbiseden almayı ben de istiyordum.
   Bunları istemedim ki ben senden.
   Yeni aldığı ayakkabıları daha hiç giymeden çaldırmış.
   Çocukların hepsi birden bire koşmaya başladılar.
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde“mı, mi”   edatı yanlış yazılmıştır?

   Seçimi kim kazandı?
   Yazımı nasıl düzeltirim?
   O söylemeye başladımı herkes susardı.
   Anlattık mı suçlu oluyoruz.
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin yazımı yanlıştır?

   Yakamı bırak da gideyim.
   Ben de onu okudum.
   İlk defa pencere de gördüm seni.
   İçeri girmedi,yemek de yemedi.
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” sözcüğü somut bir kavramı nitelemektedir?

   Güzel sesi beni farklı diyarlara götürmüştü.
   Güzel yüreği onu başarıya ulaştırdı.
   İki gün önce güzel bir rüya görmüştü.
   Arkadaşımın bana arşı güzel duyguları vardı.
 18. “Küçük” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boyut olarak ufak” anlamında kullanılmıştır?

   Küçük kardeşimle çok iyi geçiniriz.
   Bana verecekleri küçük bir role bile razıyım.
   Bunlar küçük sözler, aldırma.
   Bizim semtte küçük bir evde oturuyor.
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim soyuttur?

   Deniz kenarında fotoğraf çektirdik.
   Numaralı gözlük takmaya başladı.
   Dostluk kadar güzel ne var dünyada?
   Burnuma kızartma kokusu geliyor.
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi vardır?

   Kaza olduğu için yolları kapamışlar.
   Ders çalışmak için kütüphaneye gitti.
   Davet için hazırlık yaptınız mı?
   Sınavı kazanmak için  sistemli çalışıyordu.