ANA SAYFA

Türkçe 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. “Anne, pastayı ben yapacağım.” cümlesinde hangi sözcük vurgulanmıştır?
  A) Anne
  B) pastayı
  C) ben
  D) yapacağım
   SEÇ
 2. Yaşanabilecek olayların anlatıldığı yazılara ne ad verilir?
  A) Öykü
  B) Şiir
  C) Masal
  D) Makale
   SEÇ
 3. “Masanın kenarındaki saksıyı sulamayı unuttum.” 1 2 3 4 cümlesindeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 4. “Yol” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinin eklenmesiyle yeni bir anlam kazanır?
  A) -da
  B) -lar
  C) -daş
  D) -a
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özel ad” vardır?
  A) Yuzlerce hikaye kahramanı var bu defterin icinde.
  B) Koyden ayrıldığımızda dort yaşındaymışım.
  C) Her akşamustu genc balıkcı denize acılıyordu.
  D) Ayşe evlerinin bahcesinde kopeğiyle oynuyordu.
   SEÇ
 6. Kahramanları canlı ve cansız varlıklar olan, ders veren olay yazılarına ne ad verilir?
  A) Tiyatro
  B) Fıkra
  C) Deneme
  D) Fabl
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük niteleme sıfatı görevindedir?
  A) Ahmet, saygılı, temiz ve çalışkan bir arkadaştı.
  B) Dayım birtakım meseleleri çozmek icin buraya gelmiş.
  C) Koye ikişer katlı iki ev yaptırmış.
  D) Bu kitabı kutuphaneden bugun aldım.
   SEÇ
 8. – Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
  Ziraatçı sayar ( )
  – Yulaf, pancar, zerzevat, tütün ( )
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
  A) (!) , (,)
  B) (?) , (.)
  C) (:) , (...)
  D) (.) , (?)
   SEÇ
 9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir?
  A) Bazı insanlar gec kaldı.
  B) Onu buraya ben cağırdım.
  C) O cantayı dolaba koy.
  D) Kac kişi geleceksiniz?
   SEÇ
 10. Sözcüğün anlamını güçlendirmek amacıyla kelimelerin arka arkaya söylenmesine ne ad verilir?
  A) İkileme
  B) Atasozu
  C) Deyim
  D) Ozdeyiş
   SEÇ
 11. Çok olun, çocuklar, çok olun,
  El ele verin çocuklar, el ele;
  Yaşayın dünyayı doya doya.
  Açın kapıları, camları güneşe,
  Ne yeise kapılın, ne korkuya.
  Ceyhun Atuf KANSU
  Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) İsim
  B) Bağlac
  C) Zarf
  D) Sıfat
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) Ağac yaşken eğilir.
  B) Binicinin sağı solu belli olmaz.
  C) Kalem kılıctan keskindir.
  D) Uzum uzume baka baka kararır.
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir?
  A) Masa
  B) Ucak
  C) Sel
  D) Sevinc
   SEÇ
 14. “At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.” Atasözünde geçen fiillerin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şimdiki zaman
  B) Gecmiş zaman
  C) Geniş zaman
  D) Gelecek zaman
   SEÇ
 15. “Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döktü.” Cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ağaclar
  B) sonbaharda
  C) yapraklarını
  D) doktu
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır?
  A) Acık denizde yol alan gemi, fırtınaya yakalandı.
  B) Sokak kapısını acık bıraktığım icin annemden azar işitmiştim.
  C) Sabahın kor karanlığında acık fırın bulabilmek icin sokak sokak dolaştım.
  D) Oğrencisinden acık pencereyi kapamasını rica etti.
   SEÇ
 17. Bir kişinin veya bir yerin ayırt edici özelliklerinin anlatılmasına ne ad verilir?
  A) Tasvir
  B) Kişileştirme
  C) Otobiyografi
  D) Hikaye etme
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?
  A) Ali okula geldi fakat Ayşe’yi goremedi.
  B) Orman, toprağı koruyarak ve suyu tutarak cevreyi korur.
  C) Onun kadar gezmeyi seven birini tanımadım.
  D) Dun akşam geldi ki evde kimse yok.
   SEÇ
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek zaman kipi kullanılmıştır?
  A) Şapkasını alarak sokağa fırladı.
  B) Balıkcılar gun doğmadan balığa cıkarlar.
  C) Onu, iki gun once koy kahvesinde gormuşler.
  D) Bu yıl okulu bitirip askere gidecek.
   SEÇ
 20. Düşenlerle alay etmemeli hiçbir zaman. Kim emindir daima mesut olacağından? Bu dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zengin uyak
  B) Cinaslı uyak
  C) Tam uyak
  D) Yarım uyak
   SEÇ