6. 7. Snf Takdir Teekkür Hesaplama Arac
6. 7. Snf Takdir Teekkür Hesab
Dersler Haftalk Ders Saati Yl Sonu Notu(0-100)
Türkçe 5
Matematik 4
Fen ve Teknoloji 4
Sosyal Bilgiler 3
Yabanc Dil 4
Din K. Ve Ahlak Bilgisi 2
Görsel Sanatlar 1
Müzik 1
Beden Eitimi 2
Teknoloji ve Tasarm 2
Toplam 28