7.Sınıf Aynalar ve Görüntü Özellikleri Konu Testi

6 Şubat 2021 0 By testimiz.com

7.Sınıf Aynalar ve Görüntü Özellikleri Konu Testi

7.Sınıf Aynalar ve Görüntü Özellikleri

TEBRİKLER.

7.Sınıf Aynalar ve Görüntü Özellikleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yandaki animasyonda düz aynada ışığın yansıması verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A
Gelme açısı ile kırılma açısı birbirine eşit değildir.
B
Gelen ışık ışını ile yansıyan ışın aynı doğrultudadır.
C
Düz aynaya gelen ışın geldiği açıyla yansır.
D
Gelen açı küçüldükçe yansıyan açı büyür.
Soru 2
Yandaki animasyona göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sanal eksene paralel gelen ışık ışınları kırılarak merkezden geçer.
B
Odak noktasından gelen ışınlar kırılarak merkezden geçer.
C
Sanal eksene paralel gelen ışık ışınları kırılarak odak noktasından geçer.
D
Çukur aynalarda gelen bütün ışınlar kırıldıktan sonra odak noktasından geçer.
Soru 3
Yandaki animasyona göre tümsek aynaya gelen ışığın izlediği yol ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A
Tepe noktasına gelen ışın asal eksen ile aynı açıyı yapacak şekilde yansır.
B
Odak noktasından geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paralel yansır.
C
Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın aynı doğrultuda geri yansır.
D
Asal eksene paralel gelen ışın, uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır.
Soru 4
Yandaki çukur aynada ışığın kırılarak geçtiği noktaya ne ad verilir?
A
Merkez
B
Optik
C
Tepe
D
odak
Soru 5
Yandaki animasyona göre aşağıdakilerden hangisi odakla ayna arasındaki cismin görüntüsünün özelliğidir?
A
Görüntü gerçek, büyük ve düzdür.
B
Görüntü sanal, büyük ve düzdür.
C
Görüntü gerçek, büyük ve terstir.
D
Görüntü sanal, küçük ve düzdür.
Soru 6
Yandaki animasyonda F odak, M merkez noktasıdır. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü hangisidir?
A
Gerçek, ters ve büyük.
B
Gerçek, ters ve küçük.
C
Sanal, düz ve büyük.
D
Sanal, ters ve küçük.
Soru 7
Yandaki animasyona göre çukur aynalarda cisim odak noktasında ise görüntünün özelliği hangisidir?
A
Ters, gerçek ve büyüktür.
B
Sonsuzda ve görünmez.
C
Ters, gerçek ve eşittir.
D
Ters, sanal ve büyüktür.
Soru 8
Yanda verilen çukur ayna animasyonuna göre hangi noktada görüntü eşit, gerçek ve terstir?
A
Odakla ayna arasında
B
Merkezde
C
Odakta
D
Merkezle odak arasında
Soru 9
Tümsek aynada oluşan görüntünün özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A
Her zaman odak noktasıyla ayna arasındadır.
B
Sanaldır (zahiridir).
C
Cisimle ters yönlüdür.
D
Cisimden küçüktür.
Soru 10
Yandaki düz aynada görüntü oluşumu ile ilgili animasyona göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Cismin boyu ve cismin aynadaki görüntüsünün boyu her zaman birbirine eşittir.
B
Düz aynada görüntü aynanın önünde oluşur ve sanaldır.
C
Cismin aynaya uzaklığı ile görüntünün aynaya uzaklığı birbirine eşittir.
D
Görüntü her zaman düzdür ve aynaya göre cisimle simetriktir.
Soru 11
Animasyona göre tümsek aynalarda görüntü oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Tümsek aynada görüntü büyük, düz ve gerçektir.
B
Tümsek aynada görüntü sanal, düz ve küçüktür.
C
Tümsek aynada görüntü sanal, düz ve büyüktür.
D
Tümsek aynada görüntü gerçek, düz ve küçüktür.
Soru 12
Yandaki çukur aynada cisim merkezden uzakta ise oluşan görüntü hangi seçenekte verilmiştir?
A
Ters ve küçüktür
B
Büyük ve terstir
C
Düz ve büyüktür
D
Eşit ve terstir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Yandaki animasyonda düz aynada ışığın yansıması verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
Yandaki düz aynada görüntü oluşumu ile ilgili animasyona göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yandaki çukur aynada ışığın kırılarak geçtiği noktaya ne ad verilir?
Animasyona göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Yandaki çukur aynada cisim merkezden uzakta ise oluşan görüntü hangi seçenekte verilmiştir?
Animasyona göre çukur aynalarda cisim odak noktasında ise görüntünün özelliği hangisidir?
Yandaki animasyonda F odak, M merkez noktasıdır. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü hangisidir?
Çukur ayna animasyonuna göre hangi noktada görüntü eşit, gerçek ve terstir?
Yandaki animasyona göre aşağıdakilerden hangisi odakla ayna arasındaki cismin görüntüsünün özelliğidir?
Animasyona göre tümsek aynaya gelen ışığın izlediği yol ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
Animasyona göre tümsek aynalarda görüntü oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Tümsek aynada oluşan görüntünün özelliklerinden hangisi yanlıştır?

       7.Sınıf Aynalar ve Görüntü Özellikleri Konu Testi Hakkında:

       Aynalar ve Görüntü Özellikleri uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız.

       1. 7.Sınıf Aynalar ve Görüntü Özellikleri Konu Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

Aynalar ve Görüntü Özellikleri konu testi özellikle sanal etkileşimli bir çalışmadır. Bunun yanında Aynalar ve Görüntü Özellikleri testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Aynalar ve Görüntü Özellikleri testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Aynalar ve Görüntü Özellikleri testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Aynalar ve Görüntü Özellikleri kazanım testinde özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü Aynalar ve Görüntü Özellikleri çalışma testi öğrenme hedeflidir. İnteraktif Aynalar ve Görüntü Özellikleri testi hazırlanırken özellikle sınıf içi uygulamalardan yararlanılmıştır. Böylelikle sınıf içi uygulamalar Aynalar ve Görüntü Özellikleri testinin başarısını artıracaktır. Online Aynalar ve Görüntü Özellikleri testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak bizimle yorumlarınızı paylaşınız.

testimiz.com

       2. 7.Sınıf Aynalar ve Görüntü Özellikleri Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

Testlerimiz sürekli güncellenmekte ya da yenilenmektedir. İnteraktif Aynalar ve Görüntü Özellikleri test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekli olabilir. Ancak Aynalar ve Görüntü Özellikleri konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Aynalar ve Görüntü Özellikleri kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Aynalar ve Görüntü Özellikleri çalışma testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Aynalar ve Görüntü Özellikleri etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Aynalar ve Görüntü Özellikleri testini özellikle tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Aynalar ve Görüntü Özellikleri testini yenilediğinizde soru ve cevapların yerleri değişmektedir. Her seferinde Böylece her tekrarda aynı konuda başka bir test çözeceksiniz. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur.

testimiz.com

       3. 7.Sınıf Aynalar ve Görüntü Özellikleri Çalışma Testinin Genel Özellikleri:

Aynalar ve Görüntü Özellikleri konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İnteraktif Aynalar ve Görüntü Özellikleri testi genellikle çevrimiçi çözülür. Çünkü Aynalar ve Görüntü Özellikleri çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Aynalar ve Görüntü Özellikleri konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Aynalar ve Görüntü Özellikleri test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Aynalar ve Görüntü Özellikleri kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylece Aynalar ve Görüntü Özellikleri testini çözerken atık oluşmaz.

testimiz.com.tr

       4. Etkileşimli Aynalar ve Görüntü Özellikleri Testi Telif Hakkı:

Aynalar ve Görüntü Özellikleri etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Aynalar ve Görüntü Özellikleri testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Aynalar ve Görüntü Özellikleri konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Aynalar ve Görüntü Özellikleri kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Aynalar ve Görüntü Özellikleri testinin kullanımı özel izne tabidir.