7. Sınıf Medyanın Hayatımızdaki Yeri Test

12 Eylül 2023 0 By testimiz.com

7. Sınıf Medyanın Hayatımızdaki Yeri

Test Çöz

 

Soru 1
Medyanın kitle iletişiminde önemli görevleri ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Tarafsız olmak ve özel hayata saygılı olmak.
B) Medya yayınları çocukların yaşına uygun olmalıdır.
C) Doğru haber yapma ve yayma.
D) Medya doğru olmak şartıyla her türlü haberi yayabilir.
Soru 2
“Televizyon, radyo, gazete, dergi ve sinema gibi kitle iletişim araçları, kamuoyunun oluşturulmasında ve fikirlerin serbestçe ifadesinde önemli rol oynamaktadır.” Bu açıklamadan kitle iletişim araçları ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yargının kararlarını etkiledikleri
B) Özgür düşünce ortamını oluşturdukları
C) Toplumu yönlendiren bilgiler verdikleri
D) Fikir paylaşımını sağladıkları
Soru 3
Kitle iletişim araçlarını kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
A) Kitle iletişim araçlarının çeşidine.
B) İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanmaya.
C) Kişisel bilgilerimizi paylaşmamaya.
D) Kitle iletişim araçlarının yeniliğine.
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.
B) Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.
C) Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.
D) Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.
Soru 5
“İletişim araçlarıyla düşüncelerimizi özgürce açıklarken başkalarının özel hayatına müdahale edemeyiz. Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalayamayız. Bize ait hak ve özgürlüklerin tüm bireyler içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız.” Yukarıdaki paragrafta basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Sorumluluklarımız
B) Yasaklar
C) Özgürlüklerimiz
D) Haklarımız
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden birisidir?
A) Eurovision yarışmaları düzenlemek
B) Radyo ve Televizyon yayınlarını denetlemek
C) Yarışma programları düzenlemek
D) Günlük gazete çıkarmak
Soru 7
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
B) Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
C) Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
D) Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
Soru 8
“Bir televizyon kanalı, üç gün önce haberlerde yayımladığı bir haberin yanlış bilgi içerdiğini, bugünkü programında tekzip yayını ile izleyicilere duyurdu.” Bu tekzip yayını, aşağıdakilerden hangisinin ihlali üzerine yapılmış olabilir?
A) Doğru bilgi alma hakkının
B) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün
C) Özel hayatın gizliliğinin
D) Kitle iletişim özgürlüğünün
Soru 9
“RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından hazırlanan bu işaretler bize sorumluluk yükler. Bu sorumluluk gelişimimize ve yaşımıza uygun olmayan programları izlememektir.” Yukarıdaki paragrafta ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akıllı işaretler
B) Uyarı işaretleri
C) Yayın yasağı
D) İzinsiz yayın işaretleri
Soru 10
Medya yayınları çocukların gelişimine ve aile yaşamına zarar verecek olursa medya yayını engellenir. Bu engellemeye ne ad verilir?
A) Kısıtlama
B) Sansür
C) Ceza
D) Boykot
Soru 11
Anayasası’mızın 20. maddesi “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” şeklindedir. Buna göre Anayamızın 20. maddesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?
A) Basın özgürlüğünün sınırlanması
B) Kişilik haklarının korunması
C) Ülke güvenliğinin sağlanması
D) Ekonomik hakların korunması
Soru 12
İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?
A) Düşünce özgürlüğü
B) Yayın özgürlüğü
C) Bilgi özgürlüğü
D) Basın özgürlüğü