7.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Test

29 Mart 2023 0 By testimiz.com

7.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı

Test Çöz

 

 

       7.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Yazılı Konu Testi Hakkında:

      Not: 2. Dönem 1.Yazılı testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.

Bu metin özellikle 2. Dönem 1.Yazılı test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Yani teknik bir metindir. Bunun yanında 2. Dönem 1.Yazılı testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak soru seçeneklerini görmek için testi başlatmalısınız.

      Teste Yer Alan Sorular: 

Aşağıdakilerden hangisi bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir?
Ya da Aşağıdakilerden hangisi hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gayreti göstermektir?
Veya Aşağıda verilenlerden hangisini yapan kişi öz denetim sahibidir?
Adaletle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Ya da Aşağıda verilenlerden hangisi kelime anlamı olarak mizaç, tabiat, huy anlamına gelirken terim olarak, insanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsamakla birlikte daha çok güzel davranışlar için kullanılır?
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi değildir?
Aşağıda verilen terimlerden hangisi insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır?
Özdenetimle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Sabırla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir?  
Saygı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Hz. Peygamber hayatı boyunca insanları birbirlerine yaklaştıran ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlara rehberlik etmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber’in toplumda sevgiyi artırmak için yaptığı eylemlerden birisi değildir?
Sorumlulukla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Vatanseverlikle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Yardımseverlik ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?
Veya Aşağıda verilenlerden hangisi Felak Suresi’nde yer almaz?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

      2. Dönem 1.Yazılı Testi:

Öncelikle 2. Dönem 1.Yazılı testi eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Aynı zamanda güncel bir çalışmadır. 2. Dönem 1.Yazılı çalışması oluşturulurken özellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle  ders kitaplarında yer alan içerikler kullanılmıştır. Genellikle 2. Dönem 1.Yazılı testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bunun yanında 2. Dönem 1.Yazılı çalışmasında kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı hedeflenmiştir. Diğer yandan 2. Dönem 1.Yazılı testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Bu nedenle verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

Konu veya ünite testleri 10, 12, 15 ya da 20 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Genellikle sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Örneğin 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle 2. Dönem 1.Yazılı testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Yani 2. Dönem 1.Yazılı testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test Hakkında:

      2. Dönem 1.Yazılı testi öncelikle öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Başka bir değişle tekrar tekrar çözme imkanı vardır. Çünkü 2. Dönem 1.Yazılı testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Böylelikle ezber önlenmekte ve kalıcı öğrenme sağlanmaktadır. Kısacası 2. Dönem 1.Yazılı testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Diğer yandan bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca 2. Dönem 1.Yazılı testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Lakin akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. 2. Dönem 1.Yazılı testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü 2. Dönem 1.Yazılı testi mobil uyumludur. Diğer yandan ana sayfadan mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Test Değerlendirme:

Etkileşimli 2. Dönem 1.Yazılı testini çözerken özellikle alttaki okları kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Ancak dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca 2. Dönem 1.Yazılı testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza 2. Dönem 1.Yazılı testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda 2. Dönem 1.Yazılı testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bununla birlikte alt ekranda 2. Dönem 1.Yazılı testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

İnteraktif 2. Dönem 1.Yazılı testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle 2. Dönem 1.Yazılı testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan 2. Dönem 1.Yazılı testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle 2. Dönem 1.Yazılı testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…