7.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

20 Mayıs 2022 0 Yazar: testimiz.com

7.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

 

7.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

7.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları eksiksiz ve doğru bir şekilde insanlara bildirmesine verilen addır?    
A
Tebliğ
B
Sıdk
C
İsmet
D
Emanet
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin Kur’an’ı açıklamasıyla ilgili doğru bir yargı değildir?    
A
Yaşantısı, Kur’an’ın anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.
B
Ayetlerin anlaşılmayan yerlerini açıklamıştır.
C
Muhatabının anlamadığı kelimeleri açıklamıştır.
D
Her ayeti ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.
Soru 3
İslam kültüründe dinî ilimlerde yetkin olan bir din bilgininin, dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda, kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamına ne denir?    
A
Mezhep
B
İman
C
Hikmet
D
İnanç
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, inançla ilgili yorumların amaçlarından biri değildir?    
A
İslam’a yöneltilen eleştirilere cevap vermek.
B
Tevhit inancının doğru anlaşılmasını sağlamak .
C
İbadetler hakkında ayrıntılı bilgi vermek.
D
Hurafe ve batıl inançları ortaya çıkarmak.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in görevlerinden birisi değildir?    
A
İnananları uyarmak.
B
İnanmaya zorlamak.
C
İslam’a çağırmak .
D
Ayetleri açıklamak .
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in İslam’ı tebliğ etmekle ilgili yaptığı eylemlerden birisi değildir?    
A
İslam’a davet mektubu göndermesi.
B
Yakın akrabalarını İslam’a çağırması.
C
Medine’den gelenlere İslam’ı anlatması.
D
Bazı Müslümanları Habeşistan’a göndermesi.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik vazifesine verilen addır?    
A
Tebligat
B
İhlas
C
Nübüvvet
D
İtaat
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi İslam dinini yorumlayan kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?    
A
Yorum metotlarını uygulayabilmek.
B
Kur’an ve sünneti hakkıyla bilmek.
C
İslam dininin amaçlarını iyi bilmek.
D
Nazik, kibar ve anlayışlı olmak.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlar içinden seçilmesinin bir sonucu değildir?    
A
İnsanlara davranışlarıyla örnek olabilmeleri
B
İnsanlara dini uygulamalı olarak göstermeleri.
C
Toplumsal sorunlara çözüm getirebilmeleri.
D
İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir?    
A
Örnek bir insan olması
B
Allah’ın mesajını tebliğ etmesi
C
Güzel ahlaklı olması
D
Son peygamber olması
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamberin özelliklerinden birisi değildir?    
A
İnsanlara hep doğruyu söylemiştir.
B
Kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir.
C
İnanmayanları önemsememiştir.
D
İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir.
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi din anlayışının toplumdan topluma değişiklik göstermesinin nedenlerinden birisi değildir?    
A
Dini ilkeler.
B
Siyasi oluşumlar.
C
Kültürel sebepler.
D
Coğrafi yapılar.
Soru 13
Dinimizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Kur’an, kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanların sorumlu olduğu ilahi bir kitaptır.
B
Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen Kur’an-ı Kerim son kitap olması nedeniyle tüm ilahi kitapların özünü kapsamaktadır.
C
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra da vahiy gelmeye devam etmiş ve Allah (c.c.) insanlara doğru yolu göstermektedir.
D
Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar Allah’tan (c.c.) gelen bütün dinlerin ortak adı İslam’dır.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi Kâfirun Suresi’nde yer almaz?
A
Ve lâ entüm ‘âbidûne mâ e’büd.
B
Velâ entüm ‘âbidûne mâ e’büd
C
Velâ ene ‘âbidün mâ ‘abedtüm.
D
Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber’in örnek ahlakına uygun bir yargı değildir?    
A
Muhammed (s.a.v.), yaşlılara ve çocuklara karşı özel bir ilgiyle yaklaşmıştır.
B
Muhammed (s.a.v.), yaşadığı toplumda mazlumlara sahip çıkmıştır.
C
Muhammed (s.a.v.), hayvanlara merhametle davranmış, eziyet eden insanları uyarmış ve ağaç dikmeyi teşvik etmiştir.
D
Hz. Peygamber, kendisine yapılan zulümlere karşı daima karşı çıkmış ve onları hiçbir zaman bağışlamamıştır.
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in yaşamı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?    
A
Hz. Peygamber evlendikten sonra eşine ve çocuklarına karşı görevlerini yerine getirememiştir.
B
Peygamber, hiçbir zaman puta tapmamış ve Allah’a (c.c.) şirk koşmamıştır.
C
Muhammed (s.a.v.) de diğer insanlar gibi bir hayat yaşamış ve insanın başına gelebilecek olumlu olumsuz pek çok olayla karşılaşmıştır.
D
Muhammed (s.a.v.) de kul olmasının gereği olarak öncelikle kulluk vazifelerini yerine getirmiştir.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed, peygamberlikten önce içinde yaşadığı toplumda “Muhammedü’l-Emin” olarak anılmasının nedenlerinden birisi değildir?    
A
İnsanları hiçbir zaman aldatmaması.
B
Şaka yaparken bile yalan söylememesi.
C
Emanetleri en güzel biçimde koruması.
D
Allah tarafından peygamber seçilmesi.
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüne örnektir?
A
Dine davet etmesi
B
Dinin emirlerini açıklaması
C
Kur’an’ı açıklaması
D
Ev işlerinde eşine yardımcı olması
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi din anlayışını ifade eder?      
A
Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığı ile gönderdiği öğütlerin insanlar tarafından algılanma biçimidir.
B
Dinin amacı insanları kötülüklerden uzaklaştırarak onlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır.
C
Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünüdür.
D
Din, akıl sahibi bir varlık olan insana hitap eder.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamberin uygulamalarından biri değildir?    
A
Toplumsal sorunlara çözüm araması
B
Yetim, öksüz ve kimsesizleri koruması
C
Kuralları yerleştirmek için katı davranması
D
Yaşlı ve düşkünlere yardımcı olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön