7. Sınıf Din Kültürü Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (sav.) Testi

19 Eylül 2020 0 Yazar: testimiz.com

7. Sınıf Din Kültürü Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (sav.) Testi

Başla

TEBRİKLER.

7. Sınıf Din Kültürü Allah’ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (sav.) Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Aşağıdakilerden hangisi bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir?  
Aşağıdakilerden hangisi hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir?
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gayreti göstermektir?
Aşağıda verilenlerden hangisini yapan kişi öz denetim sahibidir? 
Adaletle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi kelime anlamı olarak mizaç, tabiat,huy anlamına gelirken terim olarak, insanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsamakla birlikte daha çok güzel davranışlar için kullanılır?
Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan birisi değildir?
Aşağıda verilen terimlerden hangisi insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır?
Öz denetimle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Sabırla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir?
Saygı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Hz. Peygamber hayatı boyunca insanları birbirlerine yaklaştıran ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendiren davranışlara rehberlik etmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamber”in toplumda sevgiyi artırmak için yaptığı eylemlerden birisi değildir?
Sorumlulukla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Vatanseverlikle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Yardımseverlik ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi Felak Suresi’nde yer almaz?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?