7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme Testimiz

28 Aralık 2021 0 By testimiz.com

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı

7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır?    
A
Paraşüt kumaşları büyük olarak tasarlanır.
B
Savaş uçaklarının önleri ve kanatları sivri yapılır.
C
Sürat motorları ve deniz otobüslerinin ön kısmı ve altları keskin ve sivri yapılır.
D
Dalgıç kıyafetleri özel kumaşlardan tasarlanır.
Soru 2
 • En az iki farklı cins atom içerir.
 • Homojendir.
 • Belirli formüllerle gösterilir.
 • Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermez.
Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Çözelti
B
Bileşik
C
Karışım
D
Element
Soru 3
Aynı cins atomların birleşmesiyle oluşan yapılara ne ad verilir?    
A
Metal
B
Bileşik
C
Element
D
Karışım
Soru 4
En az iki farklı maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturduğu maddeye karışım denir. Karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A
Karışımlar kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılır.
B
Homojen karışımlara çözelti adı verilir.
C
Karışım, kendini oluşturan maddelerin özelliklerini göstermez.
D
Karışımlar saf maddelerdir.
Soru 5
Aşağıda azı tanımlarla kavramlar eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?      
A
Eşit kollu terazi - Kütleyi ölçmek için kullanılır.
B
Dinamometre - Ağırlığı ölçmek için kullanılan araçtır.
C
Kütle - Değişmeyen madde miktarıdır.
D
Newton - Kütle birimi olarak kullanılır.
Soru 6
Hareketsiz cisimleri harekete geçirebilen; hareketli cisimleri hızlandıran, yavaşlatan ya da durduran; cisimlerin hareket yönlerini ve şekillerini değiştirebilen etkiye ne denir?    
A
Yer çekimi
B
Hareket
C
Enerji
D
Kuvvet
Soru 7
Aşağıda verilen kavram ve tanımları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?    
A
Nötron - Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz parçacık
B
Atom - Maddeyi oluşturan en küçük tanecik
C
Proton - Atomun çekirdeğinin çevresinde dönen negatif yüklü parçacık
D
Çekirdek - Atomun merkezinde bulunan bölümün ismi
Soru 8
Atomla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Atom, üç temel parçacıktan oluşur.
B
Atom parçalanamaz ve bir bütündür.
C
Atom ile ilgili ortaya atılan ilk görüş Democritus’a aittir.
D
Tüm maddeler atomlardan oluşur.
Soru 9
Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Frenine basılan araba, balata ve kampana arasındaki sürtünmeden dolayı durur.
B
Yarış arabalarının tasarımı sürtünme kuvvetini azaltacak şekilde yapılır.
C
Duran araba sürtünme kuvvetinden yararlanarak harekete geçer.
D
Ulaşım araçlarında tekerlek kullanılması sürtünme kuvvetini artırarak cismin daha kolay hareket etmesini sağlar.
Soru 10
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?  
A
Birbirine temas eden makine parçalarının yağlanması, yüzeylerin zımparalanması ve cilalanması sürtünme kuvvetini azaltmak amacıyla yapılır.
B
Sürtünme kuvvetinden dolayı kaybedilen enerji ısı enerjisine dönüşür.
C
Birbirine temas eden yüzeyler arasında oluşan kuvvete sürtünme kuvveti denir.
D
Cismin ağırlığı artarsa, cisme etki eden sürtünme kuvveti azalır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?    
A
Çatıda duran kiremit, çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Bu enerji, kiremitin aşağı düşmeye başlamasıyla birlikte kinetik enerjiye dönüşür.
B
Bir cismin yüksekliği artırıldığında yerçekimi kuvvetine karşı iş yapılmış olur.
C
Aynı yükseklikte duran ağırlıkları farklı iki cisimden ağırlığı fazla olan cismin çekim potansiyel enerjisi daha azdır.
D
Tarihte kullanılan mancınık isimli alette, yayların esneklik potansiyel enerjisinden yararlanılmıştır.
Soru 12
Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti,  ağırlık olarak adlandırılır. Ağırlık kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Değişmeyen madde miktarına ağırlık denir.
B
Ağırlık, cismin kütlesine etki eden yerçekimi kuvvetidir.
C
Ağırlık, dinamometre ile ölçülür.
D
Ağırlık, daima yerin merkezine doğru etki eden bir kuvvettir.
Soru 13
Çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A
Metallerin kendi aralarında oluşturduğu çözeltilere bileşik denir.
B
Tuzlu su çözeltisinde; tuz çözücü, su çözünen maddedir.
C
Süt ve toprak heterojen karışım örneğidir.
D
Limonata, sıvı - gaz çözeltilere örnektir.
Soru 14
En az iki atomun birleşmesiyle oluşan tanecik hangisidir?    
A
Proton
B
Elektron
C
Nötron
D
Molekül
Soru 15
 • En az iki farklı cins atom ve tanecik içerir.
 • Saf madde değildir.
 • Homojen ve heterojen örnekleri vardır.
 • Kendini oluşturan maddelerin özelliğini gösterir.
Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karışım
B
Element
C
Çözelti
D
Bileşik
Soru 16
Aşağıdaki durumlardan hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?    
A
Market arabasını iterek alışveriş yapan kadın.
B
Elindeki siparişlerle merdiven çıkan bakkal çırağı.
C
Elindeki paketi sallamadan düz yolda yürüyen çocuk.
D
Yerdeki seramikleri üçüncü kata çıkaran vinç.
Soru 17
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Okçulukta kullanılan bir yayın gerilme miktarı fazla ise yayın esneklik potansiyel enerjisi de fazla olur.
B
Hareket eden cisimlerin sahip olduğu kinetik enerji, cismin kütlesine ve süratine bağlıdır.
C
Cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir.
D
Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden kuvvet fiziksel anlamda iş yapmaz.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi değişmez?    
A
Ekvatordan kutuplara gidildikçe bir cismin ağırlığı.
B
Dinamometre ucuna asılan bir cisim Ay’a götürüldüğünde dinamometrenin gösterdiği değer.
C
Kutuplardan ekvatora gidildikçe bir cismin kütlesi.
D
Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça bir cismin ağırlığı.
Soru 19
Kütle kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Değişmeyen madde miktarına ağırlık denir.
B
Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür.
C
Kütlenin birimi kilogram ya da gram olarak kullanılır.
D
Kütle birimi Newton’dur.
Soru 20
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  
A
Proton, nötron ve elektron, atomu oluşturan temel parçacıklardır.
B
Nötron, atomun yapısındaki yüksüz parçacıktır.
C
Proton ve elektron zıt yüklü parçacıklardır.
D
Nötron ve elektronlar atomun çekirdeğinde bulunur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

 

Hareketsiz cisimleri harekete geçirebilen; hareketli cisimleri hızlandıran, yavaşlatan ya da durduran; cisimlerin hareket yönlerini ve şekillerini değiştirebilen etkiye ne denir?
Aşağıda azı tanımlarla kavramlar eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?
Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti,  ağırlık olarak adlandırılır. Ağırlık kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kütle kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi değişmez?
Aşağıdaki durumlardan hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır?
Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Aşağıda verilen kavram ve tanımları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Atomla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
En az iki atomun birleşmesiyle oluşan tanecik hangisidir?
Aynı cins atomların birleşmesiyle oluşan yapılara ne ad verilir?
En az iki farklı maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturduğu maddeye karışım denir. Karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • En az iki farklı cins atom içerir.
 • Homojendir.
 • Belirli formüllerle gösterilir.
 • Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermez.

Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • En az iki farklı cins atom ve tanecik içerir.
 • Saf madde değildir.
 • Homojen ve heterojen örnekleri vardır.
 • Kendini oluşturan maddelerin özelliğini gösterir.

Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?