7.Sınıf Atomun Yapısı Testimiz

12 Ocak 2022 0 By testimiz.com

Soru 1
Bütün maddeler atomdan oluşmasına rağmen çeşitliliğini nedeni hangisidir?
A) Atomun yapısındaki proton sayısının farklı olması madde çeşitliliğine neden olur.
B) Atomun yapısındaki proton, nötron ve elektron sayısının farklı olması madde çeşitliliğine neden olur.
C) Atomun yapısındaki molekül sayısının farklı olması madde çeşitliliğine neden olur.
D) Atomun yapısındaki elektron sayısının farklı olması madde çeşitliliğine neden olur.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi atomun çekirdeğinde yer alır?
A) Katman
B) Nötron
C) Molekül
D) Yörünge
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Proton ve nötron atomun çekirdeğinde bulunur.
B) Atomun çekirdeğinin yükünü proton sayısı belirler.
C) Proton ve nötronun kütlesi hemen hemen birbirine eşittir.
D) Atomun hacminin büyük bir kısmını çekirdek oluşturur.
Soru 4
Atomun yapısında katman adı verilen bölgeleri hangisi oluşturur?
A) Proton
B) Molekül
C) Elektron
D) Nötron
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi atomun katmanlarında dolaşan eksi yüklü parçacıktır?
A) Nötron
B) İyon
C) Proton
D) Elektron
Soru 6
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Maddenin en küçük yapı taşı olan atomun yapısındaki temel parçacıklara molekül adı verilir.
B) Atomun yapısı daha küçük parçacıklardan oluşur.
C) İçtiğiniz suyun, yediğiniz bir elmanın ya da yazı yazdığınız kalemin, kısacası her maddenin en küçük yapı taşı atomdur.
D) Maddeleri oluşturan en küçük yapı taşına atom adı verilir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Proton sayısı atomun kimliğini belirler.
B) Katman ya da yörünge elektronun dolandığı yerdir.
C) Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer alır.
D) Kütle numarası proton sayısı ve nötron sayısının toplamıdır
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz parçacıktır?
A) Proton
B) Elektron
C) Nötron
D) İyon
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi atomun çekirdeğinde yer alır?
A) Elektron
B) Katman
C) Proton
D) Molekül
Soru 10
Atomun yapısında bulunan ve çekirdeğin etrafındaki belli bölgelerde dolanan yapıya ne ad verilir?
A) Nötron
B) Molekül
C) Proton
D) Elektron
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü parçacıktır?
A) Elektron
B) Proton
C) Nötron
D) İyon
Soru 12
Atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü tanecikli yapılara ne ad verilir?
A) İyon
B) Proton
C) Elektron
D) Nötron