7. Sınıf Fen Bilimleri Gök Cisimleri Kazanım Değerlendirme Testi

11 Eylül 2023 0 By testimiz.com

7. Sınıf Fen Bilimleri Gök Cisimleri Kazanım Değerlendirme

Test Çöz

 

Soru 1
Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) Bulutsu – Kara delik
B) Gök ada – Kara delik
C) Bulutsu – Gök ada
D) Kara delik – Bulutsu
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi bir takımyıldız değildir?
A) Küçükayı
B) Orion
C) Kuzey Tacı
D) Halley
Soru 3
I. Şekilleri küreseldir.

II. Belirli bir ömürleri vardır.

III. Gökyüzündeki konumları değişir.

IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ölçülebilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve gezegenler için ortak özelliktir?
A) I ve IV.
B) III ve IV.
C) II ve III.
D) I ve II.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.
B) Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.
C) Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.
D) Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.
Soru 5
“Bir gök cisminden kopan ve Dünya atmosferine girdiğinde ısınıp yanarak ışıklı bir iz bırakan parçalara – – – – denir.” Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) meteor
B) takımyıldız
C) kuyruklu yıldız
D) gök ada
Soru 6
Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
A) Hidrojenin helyuma
B) Helyumun hidrojene
C) Demirin hidrojene
D) Hidrojenin demire
Soru 7
Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?
A) Samanyolu
B) Yıldız bulutu
C) Gurup yıldızları
D) Takımyıldızları
Soru 8
Gök cisimleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş, gündüz görülebilen tek yıldızdır.
B) Yıldızların gökyüzündeki konumları değişir.
C) Kuyruklu yıldızların yapılarında donmuş gaz ve toz bulunur.
D) Gezegenlerin sayısı yıldızların sayısından fazladır.
Soru 9
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir.
B) Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.
C) Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.
D) Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.
B) Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.
C) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
D) Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.
Soru 11
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?
A) Çekirdek tepkimesi
B) Atom tepkimesi
C) Moleküler tepkime
D) Kara delik
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A) Dairesel
B) Sarmal
C) Düzensiz
D) Eliptik
Soru 13
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?
A) Bulutsu
B) Yengeç bulutu
C) Galaksi tozu
D) Nova
Soru 14
Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
A) Süpernova kalıntıları
B) Salma bulutsu
C) Gezegenimsi bulutsu
D) Karanlık bulutsu
Soru 15
“Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?
A) Galaksi
B) Samanyolu
C) Takımyıldızı
D) Bulutsu
Soru 16
Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?
A) Süper nova
B) Bulutsu
C) Galaksi
D) Kara delik
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gezegenler, yıldızlardan çok küçüktür.
B) Gezegenlerin ışıkları titreşir.
C) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.
D) Gündüz gözlemlenebilen tek yıldız Güneş’tir.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?
A) Sarmal
B) Düzensiz
C) Yüzeysel
D) Eliptik
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?
A) Karanlık bulutsusu
B) Yıldız bulutsusu
C) Yansıma bulutsusu
D) Salma bulutsusu
Soru 20
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?
A) Süpernovalar
B) Nova
C) Yengeç bulutu
D) Kara delik