7. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi ve Ötesi Test

11 Eylül 2023 1 By testimiz.com

7. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi ve Ötesi

Test Çöz

 
Soru 1
Ahmet, Mustafa ve Selim bulutsuz bir gecede gökyüzüne bakarak gözlem yapıyorlar. Gördükleri gök cisimleri hakkında aşağıdaki yorumları yapıyorlar.
Ahmet: Gördüğüm cismin ışığı titreşiyormuş gibi görünüyor.
Mustafa: Gördüğüm cisim bir süre ışık saçtı ve sonra kayboldu.
Selim: Gördüğüm cismin ışığı yanıp sönmüyor sürekli aynı kalıyor.
Buna göre Ahmet, Mustafa ve Selim’in gördükleri gök cisimleri ne olabilir?
A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 2
1. Kuyruklu yıldızlar kendi ışıklarını yayan gök cisimleridir.
2. Kuyruklu yıldızların izlediği yol üzerinde kendilerinden kopmuş irili ufaklı birçok meteor vardır.
3. Kuyruklu yıldızlar aslında yıldız değildir, güneşin etrafında dönen buz ve toz yığınlarıdır.
Yukarıda kuyruklu yıldızlar ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
 
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
Soru 3
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Güneş’ de bir yıldızdır
B) Takımyıldızları en büyük yıldızlardır
C) Yıldızlar, Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtırlar
D) Yıldızlar Güneş’in etrafında dönerler ve sürekli konumları değişir.
Soru 4
1. Gezegenler arasındaki mesafeler ışık yılı ile hesaplanabilir.
2. Işığın 1 yılda aldığı yola denir.
3. Işık yılı zaman birimi olarak kullanılır.
Işık yılı ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
 
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
Soru 5
 
A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 6
 
A) 1, 5, 6
B) 2, 3, 4
C) 2, 3, 6
D) 3, 5, 6
Soru 7
 
A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 8
Uzayda gezegenlerden küçük taş ve kaya parçalarına (1) – – – – denir. Bu taş ve kaya parçalarının atmosferden geçerek dünyaya ulaşanlarına (2) – – – – denir, ve dünya üzerinde oluşturdukları çukurlara (3) – – – – denir.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) A
B) B
C) C
D) D
Soru 9
1. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.
2. Gezegenler çok uzaklarda titreşen noktalar gibidir.
3. Gündüz gözlemlenebilen tek yıldız Güneş’tir.
4. Kuyruklu yıldızlar en büyük yıldızlardır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
 
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4
Soru 10
A) 1 – c , 2 – a , 3 – b
B) 1 – a , 2 – c , 3 – b
C) 1 – b , 2 – c , 3 – a
D) 1 – c , 2 – b , 3 – a