7. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi ve Ötesi Test

11 Eylül 2023 0 By testimiz.com

7. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi ve Ötesi

Test Çöz

 

Soru 1
Yıldızların içinde hangi elementlerin birbirine dönüşümü gerçekleşir?
A) Helyumun hidrojene
B) Hidrojenin helyuma
C) Hidrojenin demire
D) Demirin hidrojene
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.
B) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
C) Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.
D) Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.
Soru 3
Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?
A) Samanyolu
B) Takımyıldızları
C) Gurup yıldızları
D) Yıldız bulutu
Soru 4
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?
A) Nova
B) Yengeç bulutu
C) Galaksi tozu
D) Bulutsu
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?
A) Düzensiz
B) Eliptik
C) Sarmal
D) Yüzeysel
Soru 6
Gök cisimleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş, gündüz görülebilen tek yıldızdır.
B) Gezegenlerin sayısı yıldızların sayısından fazladır.
C) Kuyruklu yıldızların yapılarında donmuş gaz ve toz bulunur.
D) Yıldızların gökyüzündeki konumları değişir.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi bir takımyıldız değildir?
A) Orion
B) Küçükayı
C) Halley
D) Kuzey Tacı
Soru 8
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.
B) Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir.
C) Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.
D) Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.
Soru 9
I. Şekilleri küreseldir.

II. Belirli bir ömürleri vardır.

III. Gökyüzündeki konumları değişir.

IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ölçülebilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve gezegenler için ortak özelliktir?
A) II ve III.
B) I ve IV.
C) I ve II.
D) III ve IV.
Soru 10
Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cisimleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) Kara delik – Bulutsu
B) Gök ada – Kara delik
C) Bulutsu – Gök ada
D) Bulutsu – Kara delik
Soru 11
“Bir gök cisminden kopan ve Dünya atmosferine girdiğinde ısınıp yanarak ışıklı bir iz bırakan parçalara – – – – denir.” Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) takımyıldız
B) kuyruklu yıldız
C) gök ada
D) meteor
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.
B) Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.
C) Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.
D) Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?
A) Karanlık bulutsusu
B) Yıldız bulutsusu
C) Salma bulutsusu
D) Yansıma bulutsusu
Soru 14
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?
A) Moleküler tepkime
B) Kara delik
C) Çekirdek tepkimesi
D) Atom tepkimesi
Soru 15
Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçirmeyen bulutsu hangi seçenekte verilmiştir?
A) Karanlık bulutsu
B) Gezegenimsi bulutsu
C) Salma bulutsu
D) Süpernova kalıntıları
Soru 16
Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?
A) Süper nova
B) Galaksi
C) Bulutsu
D) Kara delik
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A) Sarmal
B) Düzensiz
C) Eliptik
D) Dairesel
Soru 18
“Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?
A) Galaksi
B) Takımyıldızı
C) Samanyolu
D) Bulutsu
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.
B) Gündüz gözlemlenebilen tek yıldız Güneş’tir.
C) Gezegenler, yıldızlardan çok küçüktür.
D) Gezegenlerin ışıkları titreşir.
Soru 20
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?
A) Kara delik
B) Süpernovalar
C) Yengeç bulutu
D) Nova