7.Sınıf Fen Bilimleri Hücre Organelleri Konu Testi

20 Ekim 2021 3 Yazar: testimiz.com

7.Sınıf Fen Bilimleri Hücre Organelleri

 

7.Sınıf Hücre Organelleri

TEBRİKLER.

7.Sınıf Hücre Organelleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hücrenin enerji merkezidir. Hücre içinde besin maddelerini parçalayarak enerji üretir. Hücredeki enerji ihtiyacına göre sayıları değişiklik gösterir. Enerjiye daha çok ihtiyaç duyan kas ve sinir hücrelerinde sayısı fazladır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
A
Koful
B
Lizozom
C
Kloroplast
D
Mitokondri
Soru 2
Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?  
A
Golgi
B
Ribozom
C
Mitokondri
D
Lizozom
Soru 3
Aşağıdakilerdenhangisi hücrede protein sentezi yapar ve Sitoplazmadaki en küçük organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur?    
A
Ribozom
B
Endoplazmik Retikulum
C
Sentrozom
D
Lizozom
Soru 4
Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?  
A
DNA
B
Endoplazmik retikulum
C
Sentriyol
D
Lizozom
Soru 5
Hücrenin depo merkezidir. Hücre içerisinde bulunan besinleri ve bu besinler kullanıldıktan sonra geriye kalan atık maddeleri depolar. Bitki hücrelerinde büyüktür ve az sayıdadır. Hayvan hücrelerinde ise küçüktür ve çok sayıdadır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
A
Kloroplast
B
Mitokondri
C
Koful
D
Lizozom
Soru 6
Salgı maddelerini üretir, salgılar ve depolar. Ter bezlerinde, süt bezlerinde ve tükürük bezlerinde sayısı fazladır. Hayvan hücrelerinde lizozom organellerini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Endoplazmik Retikulum
B
mitokondri
C
Golgi Cisimciği
D
ribozom
Soru 7
Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Bulunduğu hücrelerde büyük yapılı besinleri parçalayarak kullanıma hazır hale getirir, hücre içi sindirimi gerçekleştirir?
A
Lizozom
B
Endoplazmik Retikulum
C
ribozom
D
mitokondri
Soru 8
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?    
A
kloroplast
B
lizozom
C
sentrozom
D
ribozom
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir?
A
Sitoplazma
B
Çekirdek
C
Kromozom
D
Hücre zarı
Soru 10
Hücre içindeki maddelerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Hücre zarı ile çekirdek arasında bağlantı kurar. Ayrıca hücrede bazı maddelerin depolanmasında görev alır. Golgi cisimciğini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
mitokondri
B
Endoplazmik Retikulum
C
Lizozom
D
ribozom
Soru 11
Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır?
A
endoplazmik retikulum
B
lizozom
C
ribozom
D
golgi cisimciği
Soru 12
Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar?  
A
Ribozom - Lizozom
B
Kloroplast - Sentrozom
C
Mitekondri - Sentrozom
D
Kloroplast - Ribozom
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Hücre Organelleri Etkileşimli Konu Anlatımı

Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir? 
Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur? 
“Hücrenin enerji merkezidir. Hücre içinde besin maddelerini parçalayarak enerji üretir. Hücredeki enerji ihtiyacına göre sayıları değişiklik gösterir. Enerjiye daha çok ihtiyaç duyan kas ve sinir hücrelerinde sayısı fazladır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
 Hücrenin depo merkezidir. Hücre içerisinde bulunan besinleri ve bu besinler kullanıldıktan sonra geriye kalan atık maddeleri depolar. Bitki hücrelerinde büyüktür ve az sayıdadır. Hayvan hücrelerinde ise küçüktür ve çok sayıdadır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar? 
Aşağıdakilerdenhangisi hücrede protein sentezi yapar ve Sitoplazmadaki en küçük organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur?  
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?  
Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Bulunduğu hücrelerde büyük yapılı besinleri parçalayarak kullanıma hazır hale getirir, hücre içi sindirimi gerçekleştirir?
“Hücre içindeki maddelerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Hücre zarı ile çekirdek arasında bağlantı kurar. Ayrıca hücrede bazı maddelerin depolanmasında görev alır. Golgi cisimciğini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
 Salgı maddelerini üretir, salgılar ve depolar. Ter bezlerinde, süt bezlerinde ve tükürük bezlerinde sayısı fazladır. Hayvan hücrelerinde lizozom organellerini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?  
Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır?
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir?