7.Sınıf Fen Bilimleri Hücre ve Bölünmeler Konu Testi

20 Ekim 2021 0 Yazar: testimiz.com

7.Sınıf Fen Bilimleri Hücre ve Bölünmeler

 

7.Sınıf Hücre ve Bölünmeler

TEBRİKLER.

7.Sınıf Hücre ve Bölünmeler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çok yapıdaki hücrelerin organizmayı oluşturabilmesi için aşağıdaki yapılardan hangisi sırayla gerçekleşmelidir?
A
Hücre – Doku – Sistem – Organ
B
Hücre – Doku – Organ – Sistem
C
Doku – Hücre – Sistem – Organ
D
Doku – Hücre – Organ – Sistem
Soru 2
Aşağıda verilen hücrelerden hangisi basit yapılı bir hücredir?
A
Kalp Hücresi
B
Bakteri Hücresi
C
Bağırsak Hücresi
D
Akciğer Hücresi
Soru 3
Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında hücre bulunmaz?
A
Nane
B
Şeker
C
Kartal
D
Elma
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?
A
Yer Değiştirme
B
Gelişme
C
Üreme
D
Sindirim
Soru 5
Hücrelerin kendilerine özgü organelleri üretebilmesi için gerekli bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
A
Mitokondri
B
Golgi Cisimciği
C
DNA
D
Lizozom
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlarda bulunan dokulardan birisi değildir?
A
Epitel
B
İletim
C
Yağ
D
Sinir
Soru 7

I- Lam

II- Lamel

III- Makas

IV- Damlalık

Mikroskop kullanırken yukarıdaki malzemelerden hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır?
A
I – II – III
B
I – II
C
I – II – III – IV
D
I – II – IV
Soru 8
Hücre içerisinde bulunan çekirdek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir hücrede yalnızca bir tane çekirdek bulunmaktadır.
B
Bazı hücrelerde çekirdek bulunmayabilir.
C
Hayvanlarda göz rengi ve kan grubu gibi özellikleri nesilden nesile aktarılmasını sağlar.
D
Hücrenin bütün yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıdır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunmamaktadır?
A
Mitokondri
B
Golgi Cisimciği
C
Koful
D
Lökoplast
Soru 10
Aşağıda verilen organellerden hangisi nane bitkisinin yapraklarında bulunmamaktadır?
A
Lizozom
B
Ribozom
C
Golgi Cisimciği
D
Sentrozom
Soru 11
Yeşil bitkilerde bulunan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kloroplast
B
Lökoplast
C
Kromoplast
D
Sentrozom
Soru 12
Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mitokondri
B
Golgi Cisimciği
C
Ribozom
D
Lizozom
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi lizozom ile ilgili bir bilgidir?
A
En çok kas ve karaciğer hücrelerinde bulunur.
B
Hücre içerisinde ki maddeleri depolar.
C
Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur.
D
Maddelerin taşınmasını sağlar.
Soru 14
Canlıların Temel Yapı Birimi: Hücre  Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarı ile ilgili bir özellik değildir?
A
Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.
B
Hücre çeperi canlıdır.
C
Sitoplazma ve hücreyi en dıştan sarar.
D
Hücre zarı seçici geçirgendir.
Soru 15
Golgi cisimciğinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hücre bölünmesi sırasında görev alır.
B
Salgı paketlerini üretir ve paketler.
C
Maddelerin taşınmasını sağlar.
D
Hücre içerisinde fazla olan maddeleri depolar.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardan birisi değildir?
A
Hayvan hüresin de lizozom bulunur.
B
Bitki hücresinde kromoplast bulunur.
C
Hayvan hücresinde snetrozom bulunur.
D
Hayvan hücresinde golgi cisimciği bulunur.
Soru 17
Aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek hangi yapıyı oluşturmaktadır?
A
Hücreler
B
Dokular
C
Sistemler
D
Organlar
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli canlılar kısmına girmemektedir?
A
Mantarlar
B
Hayvanlar
C
Bakteriler
D
Bitki
Soru 19
Aşağıdaki organellerden hangisi protein üretmektedir?
A
Endoplazmik Retikulum
B
Lizozom
C
Ribozom
D
Golgi Cisimciği
Soru 20
1674 yılında ilk canlı hücreyi mikroskop ile gözlemleyen kişi kimdir?
A
Anton Van Leeuwenhoek
B
Zacharias Janssen
C
Theodar Schwann
D
Robert Hooke
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Hücre ve Bölünmeler Etkileşimli Konu Anlatımı

 

       7.Sınıf Fen Bilimleri Hücre ve Bölünmeler Konu Testi Hakkında:

      Not: Hücre ve Bölünmeler testimizi hemen çözmek için Başla düğmesine basınız.

      Bu metin kısacası bir tanıtım yazısıdır. Çünkü Hücre ve Bölünmeler test çalışmasını tanıtmak için hazırlanmıştır. Ancak teknik bir metindir. Bununla birlikte Hücre ve Bölünmeler testinde yer alan sorular aşağıda verilmiştir. Ancak testi çevrimiçi çözmek için başlat düğmesine basmalısınız.

      Test Soruları:

1674 yılında ilk canlı hücreyi mikroskop ile gözlemleyen kişi kimdir?
I- Lam

II- Lamel

III- Makas

IV- Damlalık

Mikroskop kullanırken yukarıdaki malzemelerden hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli canlılar kısmına girmemektedir?
Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlarda bulunan dokulardan birisi değildir?
Çok yapıdaki hücrelerin organizmayı oluşturabilmesi için aşağıdaki yapılardan hangisi sırayla gerçekleşmelidir?
Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında hücre bulunmaz?
Aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek hangi yapıyı oluşturmaktadır?
Hücrelerin kendilerine özgü organelleri üretebilmesi için gerekli bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?
Aşağıda verilen organellerden hangisi nane bitkisinin yapraklarında bulunmamaktadır?
Canlıların Temel Yapı Birimi: Hücre  Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarı ile ilgili bir özellik değildir?
Aşağıdaki organellerden hangisi protein üretmektedir?
Hücre içerisinde bulunan çekirdek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilen hücrelerden hangisi basit yapılı bir hücredir?
Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunmamaktadır?
Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıda verilenlerden hangisi lizozom ile ilgili bir bilgidir?
Golgi cisimciğinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardan birisi değildir?
Yeşil bitkilerde bulunan organel aşağıdakilerden hangisidir?

      Hücre ve Bölünmeler Testi:

      Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. İnteraktif Hücre ve Bölünmeler testi özellikle eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Üstelik güncel ve özenli bir çalışmadır. Hücre ve Bölünmeler çalışması oluşturulurken genellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Başka bir deyişle ders kitabı içeriklerinden yararlanılmıştır. Ancak Hücre ve Bölünmeler testi kazanım temelli sorulardan oluşmaktadır. Bununla birlikte Hücre ve Bölünmeler testinde kısa konu anlatımlarına da yer verilmiştir. Böylelikle öğrenme sürecinin devamlılığı planlanmıştır. Diğer yandan Hücre ve Bölünmeler testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Böylelikle çalışma verimliliği artmaktadır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Test yazmak uzmanlık ister. Konu ya da ünite testleri 10, 12, 15 veya 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Sorular sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Hücre ve Bölünmeler testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Ancak Hücre ve Bölünmeler testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test:

       İnteraktif veya online test çalışması sanal etkileşimli bir çalışmadır. Hücre ve Bölünmeler testi aynı zamanda öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle interaktif testler dinamik bir yapıya sahiptir. Yani tekrar tekrar çözme imkanı verir. Diğer yandan Hücre ve Bölünmeler testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Yani Hücre ve Bölünmeler testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ancak bağlantı verilen bazı çalışmalarda bu özellik yoktur. Ayrıca Hücre ve Bölünmeler testini akıllı tahtalarda kullanabilirsiniz. Çünkü akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Hücre ve Bölünmeler testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani Hücre ve Bölünmeler testi mobil uyumludur. Diğer yandan cihazınıza mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

      Uygulama ve Değerlendirme:

      Etkileşimli Hücre ve Bölünmeler testini çözerken özellikle alttaki yön oklarını kullanarak önceki ve sonraki soruya geçebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz listeden seçerek istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Ayrıca Hücre ve Bölünmeler testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Hücre ve Bölünmeler testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Hücre ve Bölünmeler testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bu görüşleri dikkate almanız özellikle öğrenmenize katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Hücre ve Bölünmeler testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      Çalışmaların intihal denetimine özellikle önem verilmektedir. İnteraktif Hücre ve Bölünmeler testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Hücre ve Bölünmeler testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Hücre ve Bölünmeler testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Hücre ve Bölünmeler testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…