7.Sınıf Fen Bilimleri Hücre ve Hücrenin Kısımları Konu Testi

20 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerdenhangisi hücrede protein sentezi yapar ve Sitoplazmadaki en küçük organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur?

A) Endoplazmik Retikulum
B) Lizozom
C) Ribozom
D) Sentrozom
Soru 2
” Salgı maddelerini üretir, salgılar ve depolar. Ter bezlerinde, süt bezlerinde ve tükürük bezlerinde sayısı fazladır. Hayvan hücrelerinde lizozom organellerini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) ribozom
B) Golgi Cisimciği
C) mitokondri
D) Endoplazmik Retikulum
Soru 3
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?

A) lizozom
B) kloroplast
C) sentrozom
D) ribozom
Soru 4
Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?

A) Lizozom
B) Ribozom
C) Mitokondri
D) Golgi
Soru 5
Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A) DNA
B) Endoplazmik retikulum
C) Sentriyol
D) Lizozom
Soru 6
Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır?
A) lizozom
B) endoplazmik retikulum
C) golgi cisimciği
D) ribozom
Soru 7
Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar?

A) Kloroplast – Sentrozom
B) Mitekondri – Sentrozom
C) Kloroplast – Ribozom
D) Ribozom – Lizozom
Soru 8
“Hücrenin enerji merkezidir. Hücre içinde besin maddelerini parçalayarak enerji üretir. Hücredeki enerji ihtiyacına göre sayıları değişiklik gösterir. Enerjiye daha çok ihtiyaç duyan kas ve sinir hücrelerinde sayısı fazladır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
A) Lizozom
B) Kloroplast
C) Mitokondri
D) Koful
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir?
A) Çekirdek
B) Sitoplazma
C) Hücre zarı
D) Kromozom
Soru 10
” Hücrenin depo merkezidir. Hücre içerisinde bulunan besinleri ve bu besinler kullanıldıktan sonra geriye kalan atık maddeleri depolar. Bitki hücrelerinde büyüktür ve az sayıdadır. Hayvan hücrelerinde ise küçüktür ve çok sayıdadır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
A) Mitokondri
B) Kloroplast
C) Koful
D) Lizozom
Soru 11
Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Bulunduğu hücrelerde büyük yapılı besinleri parçalayarak kullanıma hazır hale getirir, hücre içi sindirimi gerçekleştirir?
A) Lizozom
B) mitokondri
C) ribozom
D) Endoplazmik Retikulum
Soru 12
“Hücre içindeki maddelerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Hücre zarı ile çekirdek arasında bağlantı kurar. Ayrıca hücrede bazı maddelerin depolanmasında görev alır. Golgi cisimciğini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endoplazmik Retikulum
B) ribozom
C) mitokondri
D) Lizozom