7.Sınıf Karışımlar Testimiz

12 Ocak 2022 0 By testimiz.com

7.Sınıf Karışımlar

 

7.Sınıf Karışımlar

TEBRİKLER.

7.Sınıf Karışımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sıvı çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Çözünen yalnızca sıvıdır.
B
Nehir sularında çözünmüş oksijen bulunur.
C
Sudaki canlılar yaşayabilmek için suda çözünmüş hâldeki oksijeni kullanır.
D
Sıvı çözeltiler, sıvı bir çözücü içermelidir.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi çözünme hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A
Temas yüzeyi
B
Nem
C
Karıştırma
D
Sıcaklık
Soru 3
Etil alkol ve su karışımı birbirinden hangi yöntem kullanılarak ayrılabilir?
A
Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemi
B
Buharlaştırma yöntemi
C
Çöktürme yöntemi
D
Ayrımsal damıtma yöntemi
Soru 4
Karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı ise bu karışımlara ne ad verilir?
A
Homojen karışım,
B
Heterojen karışım.
C
Bileşik
D
Adi karışım
Soru 5
“Homojen karışımlar, çözücü bir madde içerisinde başka bir maddenin çözünmesi sonucu oluşur.”Aşağıdakilerden hangisi homojen bir karışım değildir?
A
hava
B
tuzlu su
C
şekerli su
D
ayran
Soru 6
Çözelti hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması çözünme süresini kısaltır?
A
Çözünenin temas yüzeyi azaltıldığında.
B
Sıcaklık arttırılırsa.
C
Kaşıkla karıştırıldığında.
D
Nem oranı düşürüldüğünde.
Soru 7
Aşağıda karışımın özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Homojen ve heterojen olmak üzere iki çeşittir.
B
Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybederler.
C
Karışımı oluşturan maddeler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
D
Karışımı oluşturan maddeler arasında belli bir oran yoktur.
Soru 8
İki veya daha fazla maddenin birbirleri içerisinde kendi özelliklerini kaybetmeden rastgele miktarlarda dağılmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir?
A
Çözelti
B
Bileşik
C
Karışım
D
Element
Soru 9
Alaşım’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Demir içeren sıvı çözeltiler.
B
Metal karışımı içeren element çözeltileri.
C
Metal içeren katı çözeltiler.
D
Demir karışımı içeren bütün çözeltiler.
Soru 10
İnşaat işçileri, birbirine karışmış farklı büyüklükteki taş ve kumu hangi yöntem ile birbirinden ayırmaktadır?
A
Süzme yöntemi
B
Mıknatıs yöntemi
C
Eleme yöntemi
D
Çöktürme yöntemi
Soru 11

Çözeltiler için;

Fiziksel yöntemlerle ayırabilirler.

Sabit sıcaklıkta öz kütleleri değişmez.

Hidrojen karışımlardır.

yargılardan hangileri doğrudur?
A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
1, 2 ve 3
D
2 ve 3
Soru 12
“Maddelerin atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağıldığı ortama ………… ; atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağılan maddeye de …………….. denir. “ Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Karışım – Bileşik
B
Element – Karışım
C
Bileşik – Çözelti
D
Çözücü – Çözünen
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İki veya daha fazla maddenin birbirleri içerisinde kendi özelliklerini kaybetmeden rastgele miktarlarda dağılmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir?
Aşağıda karışımın özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı ise bu karışımlara ne ad verilir?
“Homojen karışımlar, çözücü bir madde içerisinde başka bir maddenin çözünmesi sonucu oluşur.”Aşağıdakilerden hangisi homojen bir karışım değildir?
Çözeltiler için;

Fiziksel yöntemlerle ayırabilirler.

Sabit sıcaklıkta öz kütleleri değişmez.

Hidrojen karışımlardır.

yargılardan hangileri doğrudur?

“Maddelerin atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağıldığı ortama ………… ; atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağılan maddeye de …………….. denir. “ Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Alaşım’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıda verilenlerden hangisi çözünme hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir?
İnşaat işçileri, birbirine karışmış farklı büyüklükteki taş ve kumu hangi yöntem ile birbirinden ayırmaktadır?
Etil alkol ve su karışımı birbirinden hangi yöntem kullanılarak ayrılabilir?
Çözelti hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması çözünme süresini kısaltır?
Sıvı çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?