7.Sınıf Karışımlar Testimiz

12 Ocak 2022 0 Yazar: testimiz.com

7.Sınıf Karışımlar

 

7.Sınıf Karışımlar

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Karışımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

İki veya daha fazla maddenin birbirleri içerisinde kendi özelliklerini kaybetmeden rastgele miktarlarda dağılmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir?
Aşağıda karışımın özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı ise bu karışımlara ne ad verilir?
“Homojen karışımlar, çözücü bir madde içerisinde başka bir maddenin çözünmesi sonucu oluşur.”Aşağıdakilerden hangisi homojen bir karışım değildir?
Çözeltiler için;

Fiziksel yöntemlerle ayırabilirler.

Sabit sıcaklıkta öz kütleleri değişmez.

Hidrojen karışımlardır.

yargılardan hangileri doğrudur?

“Maddelerin atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağıldığı ortama ………… ; atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağılan maddeye de …………….. denir. “ Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Alaşım’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıda verilenlerden hangisi çözünme hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir?
İnşaat işçileri, birbirine karışmış farklı büyüklükteki taş ve kumu hangi yöntem ile birbirinden ayırmaktadır?
Etil alkol ve su karışımı birbirinden hangi yöntem kullanılarak ayrılabilir?
Çözelti hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması çözünme süresini kısaltır?
Sıvı çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?