7.Sınıf Fen Bilimleri Karışımları Tanıyalım Konu Testi

20 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi çözünme hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Sıcaklık
B) Temas yüzeyi
C) Nem
D) Karıştırma
Soru 2
Etil alkol ve su karışımı birbirinden hangi yöntem kullanılarak ayrılabilir?
A) Ayrımsal damıtma yöntemi
B) Yoğunluk farkı ile ayırma yöntemi
C) Çöktürme yöntemi
D) Buharlaştırma yöntemi
Soru 3
Sıvı çözeltiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çözünen yalnızca sıvıdır.
B) Sudaki canlılar yaşayabilmek için suda çözünmüş hâldeki oksijeni kullanır.
C) Sıvı çözeltiler, sıvı bir çözücü içermelidir.
D) Nehir sularında çözünmüş oksijen bulunur.
Soru 4
İnşaat işçileri, birbirine karışmış farklı büyüklükteki taş ve kumu hangi yöntem ile birbirinden ayırmaktadır?
A) Eleme yöntemi
B) Mıknatıs yöntemi
C) Çöktürme yöntemi
D) Süzme yöntemi
Soru 5
Karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı ise bu karışımlara ne ad verilir?
A) Adi karışım
B) Bileşik
C) Heterojen karışım.
D) Homojen karışım,
Soru 6
İki veya daha fazla maddenin birbirleri içerisinde kendi özelliklerini kaybetmeden rastgele miktarlarda dağılmasıyla oluşan yapıya ne ad verilir?
A) Çözelti
B) Element
C) Bileşik
D) Karışım
Soru 7
“Homojen karışımlar, çözücü bir madde içerisinde başka bir maddenin çözünmesi sonucu oluşur.”Aşağıdakilerden hangisi homojen bir karışım değildir?
A) hava
B) ayran
C) tuzlu su
D) şekerli su
Soru 8
“Maddelerin atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağıldığı ortama ………… ; atom, iyon veya molekül büyüklüğünde dağılan maddeye de …………….. denir. “ Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Bileşik – Çözelti
B) Element – Karışım
C) Karışım – Bileşik
D) Çözücü – Çözünen
Soru 9
Aşağıda karışımın özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybederler.
B) Homojen ve heterojen olmak üzere iki çeşittir.
C) Karışımı oluşturan maddeler arasında belli bir oran yoktur.
D) Karışımı oluşturan maddeler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
Soru 10
Alaşım’ın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Demir karışımı içeren bütün çözeltiler.
B) Metal karışımı içeren element çözeltileri.
C) Metal içeren katı çözeltiler.
D) Demir içeren sıvı çözeltiler.
Soru 11
Çözeltiler için;

Fiziksel yöntemlerle ayırabilirler.

Sabit sıcaklıkta öz kütleleri değişmez.

Hidrojen karışımlardır.

yargılardan hangileri doğrudur?
A) 1, 2 ve 3
B) Yalnız 1
C) 2 ve 3
D) 1 ve 2
Soru 12
Çözelti hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması çözünme süresini kısaltır?
A) Çözünenin temas yüzeyi azaltıldığında.
B) Sıcaklık arttırılırsa.
C) Nem oranı düşürüldüğünde.
D) Kaşıkla karıştırıldığında.