7.Sınıf Kinetik ve Potansiyel Enerji Dönüşümleri Konu Testimiz

14 Aralık 2021 0 By testimiz.com

Soru 1
Enerji, yoktan var olmaz; var olan enerji de yok olmaz. Ancak bir türden başka bir türe dönüşür. Buna ne denir?
A) Enerjinin değişimi kanunu denir.
B) Enerjinin salınımı kanunu denir.
C) Enerjinin dönüşümü kanunu denir.
D) Enerjinin korunumu kanunu denir.
Soru 2
Elimize bir yay alıp ok attığımızda aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi görülmez?
A) Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür.
B) Esneklik potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.
C) Kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür.
D) Potansiyel enerji esnek kinetik enerji ile kinetik enerjiye dönüşür.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi havaya atılan topu etkileyen enerjilerden birisi değildir?
A) Potansiyel enerji
B) Çekim potansiyel enerji
C) Kinetik enerji
D) Esnek potansiyel enerji
Soru 4
Sallanan bir salıncakta kinetik enerjinin en fazla olduğu nokta hangisidir?
A) Salıncağın en aşağıda ve ortada olduğu nokta.
B) Salıncağın en yüksekten dönüşü geçtiği zamanı.
C) Salıncağın en yüksek konuma çıktığı nokta.
D) Salıncağın en yükseğe çıkarken ki durumu.
Soru 5
Sarkaçlı saat ve salıncak, salınım hareketi yapar. Salınım hareketi sırasında aşağıdaki dönüşümlerden hangisi görülmez?
A) Potansiyel enerji kinetik enerjiye, kinetik enerji ısı enerjisine dönüşür.
B) Kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür.
C) Salınımın en üst noktasında potansiyel enerji görülürken en alt noktasında kinetik enerji artışı olur.
D) Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür.
Soru 6
Havaya atılan bir cismin yere düşmesini etkileyen enerji hangisidir?
A) Potansiyel enerji
B) Çekim potansiyel enerji
C) Esnek potansiyel enerji
D) Kinetik enerji
Soru 7
Gerilmeyle yayda biriken esneklik potansiyel enerjisi, yayın bırakılması ile oku harekete geçirmesiyle hangi enerji açığa çıkar?
A) Esnek kinetik enerji
B) Potansiyel enerji
C) Esnek potansiyel enerji
D) Kinetik enerji
Soru 8
Yerden düşey doğrultuda yukarı doğru atılan topun yaptığı hareket ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Top yükselirken sürati azalacağından kinetik enerjisi azalır. Ancak yüksekliği arttığı için potansiyel enerjisi artar.
B) Top yere doğru düşerken topun yüksekliği azaldığından potansiyel enerjisi artar. Fakat sürati arttığı için kinetik enerjisi azalır.
C) Topun hareketi sırasında potansiyel ve kinetik enerji dönüşümleri gerçekleşir.
D) Topun hareketi boyunca enerji kaybı Sadece enerji bir türden başka bir türe dönüşür.
Soru 9
Tramplenden atlayan sporcuda hangi enerji dönüşümü görülmez?
A) Kinetik enerji – Potansiyel enerji
B) Potansiyel enerji – Kinetik enerji
C) Çekim potansiyel enerji – Esneklik potansiyel enerji
D) Esneklik potansiyel enerji – Kinetik enerji
Soru 10
Yaprakların ve meyvelerin dalından düşmesi, eşyaların yukarı taşınması, lunaparklardaki döner salıncakların hareketi ve yayın sıkışması gibi olaylar hangi dönüşüme örnektir?
A) Kinetik enerjinin ve ısı enerjisine dönüştüğüne.
B) Potansiyel enerjinin ve esnek enerjiye dönüştüğüne.
C) Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin birbirine dönüşmediğine.
D) Potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüştüğüne.