7.Sınıf Mayoz Bölünme Özellikleri Testimiz

20 Ekim 20215Yazar:testimiz.com

7.Sınıf Mayoz Bölünme Özellikleri

7.Sınıf Mayoz Bölünme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Mayoz Bölünme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?
A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız III
Soru 2

I. Üreme ana hücrelerinde görülür.

II. Parça değişimi gerçekleşir.

III.  İki yavru hücre oluşur.

IV. Kromozom sayısı yarıya iner.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?      
A
I,II,III ve IV
B
I ve III
C
I,II ve IV
D
I ve II
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?
A
Oluşan yeni hücreler ile ana hücrenin kromozom sayısı aynıdır.
B
Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
C
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır.
D
Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyümeyi ve doku onarımını sağlar.
Soru 4
Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?
A
zararlı genleri oluşturmak
B
eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak
C
çok sayıda yeni hücre yapmak
D
çok küçük hücreler oluşturmak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?
A
Vücut hücrelerinde görülür.
B
Sonucunda iki hücre oluşur.
C
İki aşamadan oluşur.
D
Hayat boyu devam eder.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez?
A
Parça değişimi
B
Yavru hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesi
C
Bölünme sonunda iki yavru hücre oluşması
D
Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?
A
Parça değişimi görülür.
B
Sadece üreme ana hücrelerinde görülür.
C
Sonucunda dört hücre oluşur.
D
Tek aşamadan oluşur.
Soru 8
Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;

I. DNA’nın eşlenmesi

II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması

III. Krossing over yapılması

Olaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?  
A
yalnız III
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 9
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülür.
B
Mayoz bölünmede hücrenin kromozom sayısı değişmez.
C
Mayoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur.
D
Mayoz bölünmeye başlayan hücre 2n kromozomludur.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?
A
Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.
B
Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.
C
Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.
D
Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?  
A
Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı, ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadardır.
B
Ergenlikle başlar ve üreme yeteneğinin bittiği döneme kadar devam eder.
C
Parça değişimi görülmez.
D
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile farklıdır.
Soru 12
Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer?
A
Her hücrede görülmesi
B
Kromozom sayısının yarıya inmesi
C
Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlaması
D
Hücre sayısının artması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?
A
sperm, karaciğer hücresi.
B
dil hücresi, polen
C
yumurta, sinir hücresi
D
sperm, yumurta
Soru 14
Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır? 
A
Sitoplazma bölünmesine
B
Çeğirdekçik zarının kaybolmasına
C
DNA eşleşmesine
D
Crassing-over olayın görülmesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir?
A
Sperm ve yumurta hücrelerinde görülmesi
B
Mayoz 1 ve Mayoz 2 yi yapması
C
Kromozom sayısının yarıya inmesi
D
Büyüme,Onarım,gelişme yapması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Mayoz Etkileşimli Konu Anlatımı

 

       7.Sınıf Mayoz Bölünme Testi Hakkında:

       Mayoz Bölünme uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız.

        1. 7.Sınıf Mayoz Bölünme Konu Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

Mayoz Bölünme konu testi İnteraktif etkileşimli bir çalışmadır. Mayoz Bölünme testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Mayoz Bölünme testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Mayoz Bölünme testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Mayoz Bölünme kazanım testinde özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü Mayoz Bölünme çalışma testi öğrenme hedeflidir. Üstelik interaktif Mayoz Bölünme testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Özellikle sınıf içi uygulamalar Mayoz Bölünme testinin başarısını artırmaktadır. Online Mayoz Bölünme testi için öğrenci yada öğretmen görüşü önemlidir. Lütfen bizimle paylaşınız.

       2. 7.Sınıf Mayoz Bölünme Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

İnteraktif Mayoz Bölünme test soruları çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 yada 4 seçenekli olabilir. Mayoz Bölünme konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. sınıflarda 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Mayoz Bölünme kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Mayoz Bölünme çalışma testi için 4.sınıf ve ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Mayoz Bölünme etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Mayoz Bölünme testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Özellikle her seferinde başka bir test göreceksiniz. Çünkü Mayoz Bölünme sanal testinde soru ve seçeneklerin yerleri sürekli değişir. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur. Etkileşimli Mayoz Bölünme testinde süre kısıtlaması yoktur. Ancak siz kendi sürenizi tutabilirsiniz.

       3. 7.Sınıf Mayoz Bölünme Çalışma Testinin Genel Özellikleri:

Mayoz Bölünme konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İlk olarak interatif Mayoz Bölünme testi online çözülür. Çünkü Mayoz Bölünme çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Mayoz Bölünme konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Mayoz Bölünme test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Mayoz Bölünme kazanım testini online çözerken kağıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kağıt israfı önlemiştir. Böylece Mayoz Bölünme testini çözerken atık oluşmaz.

       4. Etkileşimli Mayoz Bölünme Testi Telif Hakkı:

Mayoz Bölünme etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Mayoz Bölünme testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Mayoz Bölünme konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Mayoz Bölünme kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Mayoz Bölünme testinin kullanımı özel izne tabidir.