7.Sınıf Fen Bilimleri Mercekler ve Görüntü Özellikleri Konu Testi

6 Şubat 2021 0 By testimiz.com

7.Sınıf Fen Bilimleri Mercekler ve Görüntü Özellikleri Konu Testi

 

7.Sınıf Mercekler ve Görüntü Özellikleri

TEBRİKLER.

7.Sınıf Mercekler ve Görüntü Özellikleri

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ışığın kırılması şartlarından birisi değildir?
A
Parlak yüzeyli cisimlerde ışığın kırılarak yön değiştirdiği gözlenir.
B
Işık, saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmelidir.
C
Işık bir ortamdan diğer ortamın yüzeyine dik olmayan bir açı ile gelmelidir.
D
Işığın geçiş yaptığı ortamların yoğunlukları birbirinden farklı olmalıdır.
Soru 2
Yandaki animasyona göre kalın kenarlı merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kalın kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar, kırıldıktan sonra odak noktasından geçer.
B
Kalın kenarlı merceklerde kırılan ışınların uzantıları ışığın geldiği tarafta bir noktada birleşir.
C
Kalın kenarlı merceklerden bakıldığında cisimlerin görüntüsü küçük ve düz görülür.
D
Kalın kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar tek bir noktadan geliyormuş gibi kırılır.
Soru 3
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili diğer ortama geçerken doğrultu değiştiren ışına ne ad verilir?
A
Yansıyan ışın
B
Giden ışın
C
Gelen ışın
D
Kırılan ışın
Soru 4
Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlem içerisindedir.
B
Işığın ortam değiştirirken ne kadar kırılacağı ortamların yoğunluk farkına bağlıdır.
C
Ortamların yoğunluk farkı arttıkça kırılma açısı küçülür.
D
Gelen ışının normal ile yaptığı açıya gelme açısı, kırılan ışının normal ile yaptığı açıya ise kırılma açısı denir.
Soru 5
Işığın saydam bir ortamdan diğer saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ne ad verilir?
A
Işığın kırılması
B
Işığın yansıması
C
Işığın ışıması
D
Işığın soğurulması
Soru 6
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili b ir ortamdan farklı bir ortam yüzeyine ulaşan ışına ne denir?
A
Yansıyan ışın
B
Kırılan ışın
C
Gelen ışın
D
Giden ışın
Soru 7
Yandaki animasyondan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
A
İnce kenarlı merceklerde ışık ışınları kırılmadan yoluna devam eder.
B
İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar kırılarak odak noktasından geçer.
C
İnce kenarlı merceklerde kırılan ışınların uzantıları ışığın geldiği tarafta bir noktada birleşir.
D
İnce kenarlı mercekte sağdaki odak noktasından gönderilen ışınlar kırılarak soldaki odak noktasından geçer.
Soru 8
İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar, kırıldıktan sonra bir noktada toplanır. Işınların tekrar yayılmadan önce toplandıkları bu noktaya ne ad verilir? 
A
Odak
B
Tepe
C
Optik
D
Merkez
Soru 9
Yandaki animasyona göre kalın kenarlı merceklerde görüntü oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Cisim mercekten odaktan daha uzakta ise görüntü; gerçek ve boyu cismin boyundan küçüktür.
B
Merceğin odağında yer alan cismin görüntüsü sonsuzda oluşur.
C
Kalın kenarlı mercekte cisim nerede olursa olsun görüntü daima cismin olduğu tarafta odak ile ayna arasında, boyu cismin boyundan küçük ve sanaldır.
D
Cisim odak ile mercek arasında ise görüntü; cismin arkasında, boyu cismin boyundan büyük ve sanaldır.
Soru 10
Merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kalın kenarlı mercekler gelen ışığı dağıtır.
B
Merceklere gelen ve kırılan ışınların izlediği yolları belirlemek için merceğin optik merkezinden geçen sanal bir doğru kullanılır.
C
Merceklerin tam orta noktasında bulunan noktaya optik merkez denir.
D
İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar, kırıldıktan sonra bir noktada toplanır. Işınların tekrar yayılmadan önce toplandıkları bu noktaya merceğin optik noktası denir.
Soru 11
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili iki farklı ortam arasında oluşan yüzeye dik çizildiği varsayılan doğruya ne ad verilir?
A
Asal eksen
B
Kırılan ışın
C
Normal
D
Gelen ışın
Soru 12
Merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Merceklere gelen ışınlar, merceğe girişte kırılarak bir defa kırılmaya uğrar.
B
Bir yüzü düzlem, diğer yüzü küresel veya her iki yüzü de küresel olan saydam cisimlere mercek denir.
C
Kenarları ince, ortası şişkince olan merceklere ince kenarlı (yakınsak) mercek denir.
D
Kenarları kalın, ortası içine doğru çökmüş olan merceklere kalın kenarlı (ıraksak) mercek denir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Işığın saydam bir ortamdan diğer saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi ışığın kırılması şartlarından birisi değildir?
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili iki farklı ortam arasında oluşan yüzeye dik çizildiği varsayılan doğruya ne ad verilir?
Ya da Işığın kırılma özellikleri ile ilgili b ir ortamdan farklı bir ortam yüzeyine ulaşan ışına ne denir?
Işığın kırılma özellikleri ile ilgili diğer ortama geçerken doğrultu değiştiren ışına ne ad verilir?
Işığın kırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar, kırıldıktan sonra bir noktada toplanır. Işınların tekrar yayılmadan önce toplandıkları bu noktaya ne ad verilir? 
Yandaki animasyondan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
Veya Yandaki animasyona göre kalın kenarlı merceklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yandaki animasyona göre kalın kenarlı merceklerde görüntü oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

       7.Sınıf Fen Bilimleri Mercekler ve Görüntü Özellikleri Konu Testi Hakkında:

      Test Çalışması:

Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. Yani test çözerken öğrendiklerimizi pekiştirirken yeni bilgilerde edinebiliriz. Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi özellikle bu amaçla hazırlanmıştır. Düzenli tekrar kalıcı öğrenmeyi sağlar. Özellikle Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi düzenli tekrar yapmak için oluşturulmuştur. Çünkü Mercekler ve Görüntü Özellikleri testinde her tekrar yeni bir çalışma olarak karşınıza çıkacaktır.

İnteraktif Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi genellikle eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi hazırlanırken özellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Ayrıca Mercekler ve Görüntü Özellikleri testinde ders kitaplarındaki içerikler kullanılmıştır. Bunun yanında Mercekler ve Görüntü Özellikleri testinde sınıf içi uygulamalara da yer verilmiştir. Genellikle öğretmen görüşleri doğrultusunda hazırlanan Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi bireysel öğrenmeyi sağlamak için özenle hazırlanmıştır.

      Sorular ve Test Yapısı:

İnteraktif Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi özellikle dinamik bir yapıdadır. Genellikle tekrar tekrar çözmek için tasarlanmıştır. Mercekler ve Görüntü Özellikleri testinde soru ya da cevaplar her tekrarda yer değiştirmektedir. Böylece Mercekler ve Görüntü Özellikleri testini çözerken her tekrarda yeni bir test çözeceksiniz. Yani ezberlemeden kalıcı öğreneceksiniz. Sanal Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi 10, 12, 15 veya 20 sorudan oluşmaktadır. Sorularda seçenek sayısı sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten oluşur. İlkokul seviyesindeki testler genellikle üç seçenekten oluşur. Ancak dördüncü sınıf testleri 4 seçenekten oluşmuştur. Diğer yandan ortaokul seviyesindeki testlerimiz 4 seçenekten oluşmaktadır.

      Test Çözme ve Değerlendirme:

Özellikle Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Mercekler ve Görüntü Özellikleri testini çözmek için -BAŞLA- düğmesine basınız. Ancak böylelikle soru ve seçenekleri görebilirsiniz. Mercekler ve Görüntü Özellikleri testinde işaretlediğiniz her sorunun değerlendirmesini hemen görebilirsiniz. Yani sonucu doğru ya da yanlış olarak görebilirsiniz. Ancak yanlış yapınca üzülmeyiniz. Çünkü tekrar cevaplama hakkınız bulunmaktadır. Lakin notunuz azalacaktır. Etkileşimli Mercekler ve Görüntü Özellikleri testinde alttaki yön oklarını kullanarak önceki ya da sonraki soruya geçebilirsiniz. Lakin isterseniz liste bölümünde istediğiniz soruyu da seçebilirsiniz. Ayrıca listede çözdüğünüz ya da yanlış yaptığınız soruları da görebilirsiniz. İnteraktif Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi bitince -Değerlendir- düğmesine basınız. Ekranda değerlendirme sonuçları ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Öğretmen görüşü doğrultusunda Mercekler ve Görüntü Özellikleri testini tekrar çözebilirsiniz. Ancak Bunu için sayfayı yenilemelisiniz.

      Telif Hakkı:

Özellikle Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi özgün bir çalışmadır. Genellikle intihal denetimi yapılarak yayınlanmaktadır. Yani Mercekler ve Görüntü Özellikleri testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak bütün hakları saklıdır. Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi sitemiz üye veya ziyaretçileri için özel hazırlanmıştır. Ancak Mercekler ve Görüntü Özellikleri testi genel eğitim amacı taşır. Ticari amaçla kullanılamaz. Diğer yandan Mercekler ve Görüntü Özellikleri testinin başkaca kullanımı özel izne bağlıdır. Başarılar…

.