7.Sınıf Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışımlar Konu Testi

20 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi çok atomlu bir iyona örnektir?
A) O3
B) SO4 -2
C) O2
D) SO2
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi iyonik yapılı bir saf maddeye örnektir?
A) Fe
B) NaCl
C) O2
D) H2O
Soru 3
I. X-1 iyonunda X elementi 2 iyon almıştır.

II. Y iyonunda Y elementi nötrdür.

III. Z+3 iyonunda Z elementi 3 iyon almıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve III
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi atomik yapılı elemente verilebilecek bir örnektir?
A) NaCl
B) H2O
C) O2
D) Fe
Soru 5
Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elektron – Çekirdek – Proton
B) Elektron – İyon – Çekirdek
C) Proton – Çekirdek – İyon
D) Proton – Nötron – Elektron
Soru 6
Madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Fikrini öne atan modeli aşağıdakilerden hangisi öne sürmüştür?
A) John Joseph Thomson
B) Democrutis
C) Ernest Rutherford
D) John Dalton
Soru 7
Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa …………….. kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa ……………. kuralına uymuştur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Oktel – Dubtel
B) Dubtel – Ok tel
C) Oktet – Dublet
D) Dublet – Oktet
Soru 8
Kütle numarası 40 olan X elementinin nötr halde elektron sayısı 23 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?
A) 11
B) 15
C) 13
D) 17
Soru 9
Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Moleküller farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşabileceği gibi aynı cins atomların bir araya gelmesiyle de oluşabilir.
B) Doğada bulunan bazı maddelerin yapısında yalnızca çift cins atom molekülü bulunur.
C) Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşursa element adını alır.
D) Farklı cins element atomları ve aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelere ise bileşik denir.
Soru 10
C6H12O6 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) On iki adet hidrojen atomundan oluşmuştur.
B) Karbon/oksijen oranı üçtür.
C) Bir şeker molekülüdür.
D) Bileşiktir.
Soru 11
I. Canlıların temel yapı elementlerinden biridir.

II. İki farklı formu bulunur.

III. Çelik ve plastik üretiminde çok fazla kullanılır.

Yukarıda özelliği verilen element aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbon
B) Silisyum
C) Hidrojen
D) Azot
Soru 12
Aynı cins atomlar bir araya gelerek …………. molekülünü, farklı cins atomlar bir araya gelerek ………………. molekülünü oluşturur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Bileşik – Element
B) Çekirdek – İyon
C) İyon – Çekirdek
D) Element – Bileşik
Soru 13
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece tek tür atom içeren maddelere element denir.
B) Atomların hepsi aynı değildir.
C) Atomlar bir araya gelerek nesneleri ve etrafımızdaki diğer malzemeleri oluşturur.
D) Atomlar aynı büyüklüklerde ve kütlelerde olup çok aynı özelliklere sahiptir.
Soru 14
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) AlPO4 – Alüminyum Sülfat
B) KNO3 – Potasyum Nitrat
C) Na2SO3 – Sodyum Sülfit
D) K2CO3 – Potasyum Karbonat
Soru 15
Oksijen molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) O2
B) O
C) H2O
D) SO2
Soru 16
Moleküllerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküle glikoz ve su molekülleri örnek verilebilir.
B) Bir adet klor atomu klor molekülünü oluşturur.
C) Etrafımızdaki pek çok varlık farklı birkaç element atomunun birleşmesiyle oluşur.
D) Her molekülün benzersiz şekli ve büyüklüğü vardır.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi tek atomlu bir iyondur?
A) NO3-
B) NH4+
C) OH-
D) Br-
Soru 18
Fosfor’un kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Gübre
B) Deterjan
C) Cam
D) Kibrit
Soru 19
Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Berilyum – Br
B) Helyum – He
C) Bor – B
D) Lityum – Li
Soru 20
Sofra tuzu hangi bileşiklerin birleşmesiyle oluşmuştur?
A) C6 + O6
B) Na + Cl
C) H12 + Fe
D) H2 + O4