7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar Testimiz

12 Ocak 20220Yazar:testimiz.com

7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar

 

7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar

TEBRİKLER.

7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Fosfor’un kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Cam
B
Deterjan
C
Gübre
D
Kibrit
Soru 2
Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Sadece tek tür atom içeren maddelere element denir.
B
Atomlar aynı büyüklüklerde ve kütlelerde olup çok aynı özelliklere sahiptir.
C
Atomların hepsi aynı değildir.
D
Atomlar bir araya gelerek nesneleri ve etrafımızdaki diğer malzemeleri oluşturur.
Soru 3

I. X-1 iyonunda X elementi 2 iyon almıştır.

II. Y iyonunda Y elementi nötrdür.

III. Z+3 iyonunda Z elementi 3 iyon almıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
II ve III
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi çok atomlu bir iyona örnektir?
A
SO4 -2
B
O3
C
O2
D
SO2
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi tek atomlu bir iyondur?
A
OH-
B
NH4+
C
NO3-
D
Br-
Soru 6
Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa …………….. kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa ……………. kuralına uymuştur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Dublet – Oktet
B
Oktel – Dubtel
C
Dubtel – Ok tel
D
Oktet – Dublet
Soru 7
Moleküllerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Etrafımızdaki pek çok varlık farklı birkaç element atomunun birleşmesiyle oluşur.
B
Bir adet klor atomu klor molekülünü oluşturur.
C
Farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküle glikoz ve su molekülleri örnek verilebilir.
D
Her molekülün benzersiz şekli ve büyüklüğü vardır.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi iyonik yapılı bir saf maddeye örnektir?
A
H2O
B
NaCl
C
O2
D
Fe
Soru 9
Oksijen molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A
O2
B
H2O
C
SO2
D
O
Soru 10
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
K2CO3 – Potasyum Karbonat
B
Na2SO3 – Sodyum Sülfit
C
AlPO4 – Alüminyum Sülfat
D
KNO3 – Potasyum Nitrat
Soru 11
Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Berilyum – Br
B
Helyum – He
C
Bor – B
D
Lityum – Li
Soru 12
Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşursa element adını alır.
B
Farklı cins element atomları ve aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelere ise bileşik denir.
C
Moleküller farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşabileceği gibi aynı cins atomların bir araya gelmesiyle de oluşabilir.
D
Doğada bulunan bazı maddelerin yapısında yalnızca çift cins atom molekülü bulunur.
Soru 13
Madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Fikrini öne atan modeli aşağıdakilerden hangisi öne sürmüştür?
A
Ernest Rutherford
B
John Dalton
C
John Joseph Thomson
D
Democrutis
Soru 14
Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdakilerden  hangisidir?
A
Elektron – Çekirdek – Proton
B
Elektron – İyon – Çekirdek
C
Proton – Nötron – Elektron
D
Proton – Çekirdek – İyon
Soru 15
Kütle numarası 40 olan X elementinin nötr halde elektron sayısı 23 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?
A
15
B
17
C
13
D
11
Soru 16
Aynı cins atomlar bir araya gelerek …………. molekülünü, farklı cins atomlar bir araya gelerek ………………. molekülünü oluşturur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Bileşik – Element
B
Çekirdek – İyon
C
Element – Bileşik
D
İyon – Çekirdek
Soru 17
Sofra tuzu hangi bileşiklerin birleşmesiyle oluşmuştur?
A
H2 + O4
B
Na + Cl
C
H12 + Fe
D
C6 + O6
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi atomik yapılı elemente verilebilecek bir örnektir?
A
O2
B
Fe
C
H2O
D
NaCl
Soru 19
C6H12O6 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
On iki adet hidrojen atomundan oluşmuştur.
B
Bileşiktir.
C
Bir şeker molekülüdür.
D
Karbon/oksijen oranı üçtür.
Soru 20

I. Canlıların temel yapı elementlerinden biridir.

II. İki farklı formu bulunur.

III. Çelik ve plastik üretiminde çok fazla kullanılır.

Yukarıda özelliği verilen element aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karbon
B
Hidrojen
C
Silisyum
D
Azot
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdakilerden  hangisidir?
Kütle numarası 40 olan X elementinin nötr halde elektron sayısı 23 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?
Madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Fikrini öne atan modeli aşağıdakilerden hangisi öne sürmüştür?
Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa …………….. kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa ……………. kuralına uymuştur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Aşağıda verilenlerden hangisi çok atomlu bir iyona örnektir?
Moleküllerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
I. X-1 iyonunda X elementi 2 iyon almıştır.

II. Y iyonunda Y elementi nötrdür.

III. Z+3 iyonunda Z elementi 3 iyon almıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Sofra tuzu hangi bileşiklerin birleşmesiyle oluşmuştur?
C6H12O6 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilenlerden hangisi atomik yapılı elemente verilebilecek bir örnektir?
Aynı cins atomlar bir araya gelerek …………. molekülünü, farklı cins atomlar bir araya gelerek ………………. molekülünü oluşturur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Fosfor’un kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Oksijen molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?
I. Canlıların temel yapı elementlerinden biridir.

II. İki farklı formu bulunur.

III. Çelik ve plastik üretiminde çok fazla kullanılır.

Yukarıda özelliği verilen element aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıda verilenlerden hangisi tek atomlu bir iyondur?
Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilenlerden hangisi iyonik yapılı bir saf maddeye örnektir?