7.Sınıf Fen Bilimleri Saf Madde ve Karışımlar Konu Testi

20 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Saf Madde ve Karışımlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Atomun yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Atomu oluşturan temel parçacıklar aşağıdakilerden  hangisidir?
Kütle numarası 40 olan X elementinin nötr halde elektron sayısı 23 olduğuna göre çekirdeğin nötron sayısı kaçtır?
Madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur. Fikrini öne atan modeli aşağıdakilerden hangisi öne sürmüştür?
Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa …………….. kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa ……………. kuralına uymuştur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Aşağıda verilenlerden hangisi çok atomlu bir iyona örnektir?
Moleküllerin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
I. X-1 iyonunda X elementi 2 iyon almıştır.

II. Y iyonunda Y elementi nötrdür.

III. Z+3 iyonunda Z elementi 3 iyon almıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Sofra tuzu hangi bileşiklerin birleşmesiyle oluşmuştur?
C6H12O6 ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilenlerden hangisi atomik yapılı elemente verilebilecek bir örnektir?
Aynı cins atomlar bir araya gelerek …………. molekülünü, farklı cins atomlar bir araya gelerek ………………. molekülünü oluşturur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Fosfor’un kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Oksijen molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisidir?
I. Canlıların temel yapı elementlerinden biridir.

II. İki farklı formu bulunur.

III. Çelik ve plastik üretiminde çok fazla kullanılır.

Yukarıda özelliği verilen element aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıda verilenlerden hangisi tek atomlu bir iyondur?
Saf maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Aşağıda verilenlerden hangisi iyonik yapılı bir saf maddeye örnektir?