7.Sınıf Saf Maddeler Testimiz

12 Ocak 2022 0 By testimiz.com

7.Sınıf Saf Maddeler

 

7.Sınıf Saf Maddeler

TEBRİKLER.

7.Sınıf Saf Maddeler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi moleküler yapılı elementtir?
A
Bakır
B
Sofra tuzu
C
Oksijen
D
Su
Soru 2
“Atmosferin yaklaşık %21’ini oluşturan gaz halinde moleküler bir elementtir. Yakıcı özelliktedir. Suyun ve birçok organik bileşiğin yapısına katılır. Canlıların solunumları için hayati öneme sahip bir elementtir. Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Dalgıçların ve astronotların solunum yapmaları için kullandıkları oksijen tüplerinde bulunur.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?
A
Karbon (C)
B
Azot (N)
C
Oksijen (O)
D
Bor (B)
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi atomik yapıl bir elementtir?
A
Su
B
Sofra tuzu
C
Oksijen
D
Bakır
Soru 4
“Renksiz ve kokusuz bir gazdır. İçinde bulunduğumuz havanın yaklaşık %78’ini oluşturur. Soğutma sistemlerinde, gübre sanayinde yaygın olarak kullanılır. Canlıların temel yapısına katılan aminoasitlerin önemli bir elementidir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?
A
Azot (N)
B
Karbon (C)
C
Bor (B)
D
Oksijen (O)
Soru 5
“Aynı cins atomların doğada tek başlarına bulunmasıyla ……………, tek tek bulunamayıp gruplar hâlinde bulunmasıyla da ………… yapılı elementler meydana gelir.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri yazılmalıdır?
A
moleküler-atomik
B
bileşik -moleküler
C
atomik-moleküler
D
atomik –bileşik
Soru 6
Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere ne ad verilir?
A
Saf maddeler
B
Homojen
C
Bileşikler
D
Karışımlar
Soru 7
Aynı tür atomlardan oluşan saf maddelere ne ad verilir?
A
bileşik
B
element
C
atom
D
molekül
Soru 8
“Radyasyona karşı bir yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca ilaçlarda, deterjanlarda, ısıya dayanıklı cam imalatında, seramik yapımında ve roket yakıtlarında kullanılır. Dünya rezervinin %72’si ülkemizdedir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?
A
Azot (N)
B
Bor (B)
C
Karbon (C)
D
Oksijen (O)
Soru 9
“Gümüşümsü renkte olup yumuşak özelliktedir. Seramik, cam ve pil üretiminde kullanılır. Lityum katkılı ilaçlar psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?
A
Berilyum (Be)
B
Hidrojen (H)
C
Helyum (He)
D
Lityum (Li)
Soru 10
“Uçak ve uzay araçlarının yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak kullanılır. Bazı değerli taşların yapısında bulunur. Hava ve uzay taşıtlarında, iletişim uydularında, nükleer santrallerinde kullanılmaktadır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?
A
Berilyum (Be)
B
Helyum (He)
C
Hidrojen (H)
D
Lityum (Li)
Soru 11
“Gaz halinde bulunan bir element olup erime sıcaklığı en düşük maddedir. Atmosferimizde çok az miktarda bulunur. Renksizdir. Yoğunluğu havadan küçük olduğu için zeplinlerde kullanılır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?
A
Helyum (He)
B
Lityum (Li)
C
Hidrojen (H)
D
Berilyum (Be)
Soru 12
Elementlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Elementler genellikle bir ya da iki harften oluşan bir simgeyle ifade edilir ve bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılır.
B
Atomik yapıda bulunan elementler, sayılarla ifade edilirken moleküler yapıdaki elementler harflerle gösterilir.
C
Doğada 118 farklı element türü bulunur.
D
Elementler atomik ya da moleküler yapıda bulunabilir.
Soru 13
“Suyun yapısını oluşturan elementlerden biridir. Renksiz, kokusuz, oldukça hafif, yanıcı bir elementtir. Doğada moleküler halde bulunur. Organik bileşiklerin temel elementidir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?
A
Helyum (He)
B
Berilyum (Be)
C
Hidrojen (H)
D
Lityum (Li)
Soru 14
“Tüm canlıların yapısında bulunur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların ana elementidir. Ayrıca çelik üretiminde, plastik sanayinde yaygın kullanılan bir elementtir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?
A
Bor (B)
B
Azot (N)
C
Karbon (C)
D
Oksijen (O)
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi moleküler yapılı bileşiktir?
A
Sofra tuzu
B
Oksijen
C
Su
D
Bakır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

 

Aynı tür atomlardan oluşan saf maddelere ne ad verilir?
Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere ne ad verilir?
“Aynı cins atomların doğada tek başlarına bulunmasıyla ……………, tek tek bulunamayıp gruplar hâlinde bulunmasıyla da ………… yapılı elementler meydana gelir.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri yazılmalıdır?
Aşağıdakilerden hangisi atomik yapıl bir elementtir?
Aşağıdakilerden hangisi moleküler yapılı elementtir?
Aşağıdakilerden hangisi moleküler yapılı bileşiktir?
Elementlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
“Suyun yapısını oluşturan elementlerden biridir. Renksiz, kokusuz, oldukça hafif, yanıcı bir elementtir. Doğada moleküler halde bulunur. Organik bileşiklerin temel elementidir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?
“Gaz halinde bulunan bir element olup erime sıcaklığı en düşük maddedir. Atmosferimizde çok az miktarda bulunur. Renksizdir. Yoğunluğu havadan küçük olduğu için zeplinlerde kullanılır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?
“Gümüşümsü renkte olup yumuşak özelliktedir. Seramik, cam ve pil üretiminde kullanılır. Lityum katkılı ilaçlar psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?
“Uçak ve uzay araçlarının yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak kullanılır. Bazı değerli taşların yapısında bulunur. Hava ve uzay taşıtlarında, iletişim uydularında, nükleer santrallerinde kullanılmaktadır.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?
“Radyasyona karşı bir yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca ilaçlarda, deterjanlarda, ısıya dayanıklı cam imalatında, seramik yapımında ve roket yakıtlarında kullanılır. Dünya rezervinin %72’si ülkemizdedir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?
“Tüm canlıların yapısında bulunur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların ana elementidir. Ayrıca çelik üretiminde, plastik sanayinde yaygın kullanılan bir elementtir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?
“Renksiz ve kokusuz bir gazdır. İçinde bulunduğumuz havanın yaklaşık %78’ini oluşturur. Soğutma sistemlerinde, gübre sanayinde yaygın olarak kullanılır. Canlıların temel yapısına katılan aminoasitlerin önemli bir elementidir.”şeklinde tanımlanan element hangisidir?
“Atmosferin yaklaşık %21’ini oluşturan gaz halinde moleküler bir elementtir. Yakıcı özelliktedir. Suyun ve birçok organik bileşiğin yapısına katılır. Canlıların solunumları için hayati öneme sahip bir elementtir. Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Dalgıçların ve astronotların solunum yapmaları için kullandıkları oksijen tüplerinde bulunur.” şeklinde tanımlanan element hangisidir?