7.Sınıf Fen Bilimleri Testleri pdf

5 Mart 20220Yazar:testimiz.com

7.Sınıf Fen Bilimleri Testleri pdf

1.Ünite Çalışmaları

Güneş Sistemi ve Ötesi

Uzay Araştırmaları

Gök Cisimleri

Uzay Teknolojileri

2.Ünite Çalışmaları

Hücre ve Bölümleri

Hücrenin Temel Kısımları

Hücre Organelleri

Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri

Mitoz Bölünme

Mayoz Bölünme

1.Dönem 1.Değerlendirme Cevaplı Pdf Test İndir

 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Cevaplı Pdf Test İndir

3.Ünite Çalışmaları

Ağırlık Bir Kuvvettir

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Kuvvet ve İş

Enerji ve Enerji Çeşitleri

Kinetik ve Potansiyel Enerji Dönüşümleri

Sürtünme Kuvveti ve Kinetik Enerji

4.Ünite Çalışmaları

Atomun Yapısı Cevaplı Pdf Test İndir

Maddenin Tanecikli Yapısı Cevaplı Pdf Test İndir

Geçmişten Günümüze Atom Kavramı Cevaplı Pdf Test İndir

Elementler Cevaplı Pdf Test İndir

Saf Maddeler Cevaplı Pdf Test İndir

Bileşikler Cevaplı Pdf Test İndir

Karışımlar Cevaplı Pdf Test İndir

Karışımların Ayrılması Cevaplı Pdf Test İndir

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Cevaplı Pdf Test İndir

Saf Madde ve Karışımlar Cevaplı Pdf Test İndir

1.Dönem 2.Değerlendirme Cevaplı Pdf Test İndir

5.Ünite Çalışmaları

Işığın Soğurulması Testi Cevaplı Pdf İndir

Aynalar Testi Cevaplı Pdf İndir

Beyaz Işık ve Renkler Testi Cevaplı Pdf İndir

Aynalar Ve Görüntü Özellikleri Testi Cevaplı Pdf İndir

Işığın Kırılması Testi Cevaplı Pdf İndir

Mercekler Testi Cevaplı Pdf İndir

5.Ünite Testi Cevaplı Pdf İndir