7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldızlar ve Yıldız Çeşitleri Test

11 Eylül 2023 0 By testimiz.com

7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldızlar ve Yıldız Çeşitleri

Test Çöz

 

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.
B) Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.
C) Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.
D) Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.
B) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
C) Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.
D) Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?
A) Yıldız bulutsusu
B) Salma bulutsusu
C) Yansıma bulutsusu
D) Karanlık bulutsusu
Soru 4
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?
A) Kara delik
B) Süpernovalar
C) Yengeç bulutu
D) Nova
Soru 5
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?
A) Bulutsu
B) Nova
C) Galaksi tozu
D) Yengeç bulutu
Soru 6
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?
A) Moleküler tepkime
B) Atom tepkimesi
C) Kara delik
D) Çekirdek tepkimesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A) Eliptik
B) Dairesel
C) Düzensiz
D) Sarmal
Soru 8
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir.
B) Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.
C) Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.
D) Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?
A) Düzensiz
B) Eliptik
C) Yüzeysel
D) Sarmal
Soru 10
“Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?
A) Takımyıldızı
B) Bulutsu
C) Galaksi
D) Samanyolu
Soru 11
Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?
A) Süper nova
B) Bulutsu
C) Galaksi
D) Kara delik
Soru 12
Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?
A) Takımyıldızları
B) Samanyolu
C) Yıldız bulutu
D) Gurup yıldızları