7.Sınıf İletişim Kurarak Anlaşırız Testimiz

1 Ocak 2022 7 By testimiz.com

7.Sınıf İletişim Kurarak Anlaşırız

7.Sınıf İletişime Başlıyorum Testi

TEBRİKLER.

7.Sınıf İletişime Başlıyorum Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dinleyiciden kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
A
Eksik bilgi ve mesaj verme
B
Dikkatsiz dinleme
C
Ön yargılı dinleme
D
Bilgi eksikliği
1 numaralı soru için açıklama 
Dinleyiciden Kaynaklı Sorunlar - Dikkatsiz dinleme - Bilgi eksikliği - Ön yargılı dinleme - Geri bildirim yapmama - Yetersiz algılama, yanlış yorumlama - Soru sormama
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken konuşmacıdan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
A
Eksik bilgi ve mesaj verme
B
İyi hazırlanmamış konuşma metni
C
Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler kullanma
D
Geri bildirim yapmama
2 numaralı soru için açıklama 
Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi topluma uyumunu da etkiler. Bu yüzden konuşmacı veya dinleyici olduğumuz durumlarda, etkili iletişime engel olacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız. Aşağıda etkili iletişimi olumsuz etkileyen bazı sorunlar yer almaktadır.
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.
B
İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.
C
İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.
D
İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.
3 numaralı soru için açıklama 
İletişim insanların olduğu her yerde vardır. Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız. Konuşmamız, susmamız, yüz ifadelerimiz, oturuş biçimimiz, iletişim kurmak için yaptığımız bazı davranışlardır. Ağzımızdan çıkan sesler, çizdiğimiz resimler, konuştuğumuz dil, kullandığımız yazı ve yazı araç gereçleri iletişim kurmamıza yarar.
Soru 4
Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?
A
Basın
B
İletişim
C
Etkileşim
D
Haber
4 numaralı soru için açıklama 
Hayatımızın her alanında çevremizdeki insanlarla iletişime geçeriz. Bu sırada iletişim şeklimiz, tutum ve davranışlarımız karşımızdakinin bizi anlaması ve sorunun çözümüne yardımcı olması açısından çok önemlidir. “İletişim” duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken konuşmacıdan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
A
Aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma
B
Yetersiz algılama, yanlış yorumlama
C
Dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama
D
Dinleyiciye karşı ön yargılı olma
5 numaralı soru için açıklama 
Konuşmacıdan Kaynaklı Sorunlar - İyi hazırlanmamış konuşma metni - Eksik bilgi ve mesaj verme - Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler kullanma - Aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma - Dinleyiciye karşı ön yargılı olma - Dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama
Soru 6
Mektuplar, faks mesajları, elektronik postalar, bültenler hangi iletişim şekline örnek oluşturur?
A
Görsel iletişim
B
Yazılı iletişim
C
Sözlü iletişim
D
Sözsüz iletişim
6 numaralı soru için açıklama 
Yazı kullanarak gerçekleştirdiğimiz iletişimdir. Mektuplar, faks mesajları, elektronik postalar, bültenler yazılı iletişime örnektir.
Soru 7
Kullanacağımız ifadeleri bilinçli ve samimi bir şekilde aktaramamız aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
İnandırıcı olamayız.
B
Etkili iletişim kuramayız.
C
Karşımızdakini anlayamayız.
D
Sözlü iletişim kuramayız.
7 numaralı soru için açıklama 
Kullanacağımız ifadeleri bilinçli ve samimi bir şekilde aktarmamız, etkili iletişimde çok önemlidir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dinleyiciden kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
A
Yetersiz algılama, yanlış yorumlama
B
Soru sormama
C
Dinleyiciye karşı ön yargılı olma
D
Geri bildirim yapmama
Soru 9
Aşağıdaki iletişim şekillerinden hangisi beden hareketleri, jestler, mimikler, ses tonu, fiziksel görüntü ve kıyafetler gibi unsurları içermektedir?
A
Görsel iletişim
B
Sözsüz iletişim
C
Sözlü iletişim
D
Yazılı iletişim
9 numaralı soru için açıklama 
Beden hareketleri, jestler, mimikler, ses tonu, fziksel görüntü ve kıyafetler gibi sözel olmayan birçok unsuru içermektedir. Sözsüz iletişim, sözlü iletişimin niteliğini etkiler.
Soru 10
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İletişim sırasında bulunduğumuz ortamdaki eşyaları düzenleme şeklimiz, giysilerimiz de iletişimin bir parçasıdır.
B
Etkili iletişim kurmak çevremizdeki insanlarla ilişkilerimiz açısından çok önemlidir.
C
Sözlü iletişim sırasında, içinde bulunduğumuz duygu durumuna ilişkin ses tonumuz, vücut hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz, konuşmanın içeriği fazla etkilemez.
D
Kimi zaman beden dilimiz, söyleyeceğimiz sözlerden daha fazla mesaj verir.
10 numaralı soru için açıklama 
Etkili iletişim kurmak çevremizdeki insanlarla ilişkilerimiz açısından çok önemlidir. İletişim sırasında bulunduğumuz ortamdaki eşyaları düzenleme şeklimiz, giysilerimiz de iletişimin bir parçasıdır. Sözlü iletişim sırasında, içinde bulunduğumuz duygu durumuna ilişkin ses tonumuz, vücut hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz, konuşmanın içeriği kadar etkili olabilir. Kimi zaman beden dilimiz, söyleyeceğimiz sözlerden daha fazla mesaj verir. Kullanacağımız ifadeleri bilinçli ve samimi bir şekilde aktarmamız, etkili iletişimde çok önemlidir.
Soru 11
“Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız. Toplantılardaki konuşmalar bu iletişim şekillerine örnek olarak verilebilir.” Yukarıdaki anlatımda hangi iletişim şekline dikkat çekilmiştir?
A
Yazılı iletişim
B
Sözsüz iletişim
C
Vücut dili
D
Sözlü iletişim
Soru 12
Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?
A
Görsel iletişim
B
Sözlü iletişim
C
Yazılı iletişim
D
Sözsüz iletişim
12 numaralı soru için açıklama 
İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur. İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz. Bu sayede iletişimimiz daha etkili olur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?
“Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız. Toplantılardaki konuşmalar bu iletişim şekillerine örnek olarak verilebilir.” Yukarıdaki anlatımda hangi iletişim şekline dikkat çekilmiştir?
Mektuplar, faks mesajları, elektronik postalar, bültenler hangi iletişim şekline örnek oluşturur?
Aşağıdaki iletişim şekillerinden hangisi beden hareketleri, jestler, mimikler, ses tonu, fiziksel görüntü ve kıyafetler gibi unsurları içermektedir?
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kullanacağımız ifadeleri bilinçli ve samimi bir şekilde aktaramamız aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Hangisi iletişim kurarken konuşmacıdan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken konuşmacıdan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
Hangisi iletişim kurarken dinleyiciden kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dinleyiciden kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?

 

       7.Sınıf İletişim Kurarak Anlaşırız Konu Testi Hakkında:

       İletişim Kurarak Anlaşırız uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız.

       1. 7.Sınıf İletişim Kurarak Anlaşırız Konu Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

İletişim Kurarak Anlaşırız konu testi özellikle sanal etkileşimli bir çalışmadır. Bunun yanında İletişim Kurarak Anlaşırız testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda İletişim Kurarak Anlaşırız testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü İletişim Kurarak Anlaşırız testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. İletişim Kurarak Anlaşırız kazanım testinde özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü İletişim Kurarak Anlaşırız çalışma testi öğrenme hedeflidir. İnteraktif İletişim Kurarak Anlaşırız testi hazırlanırken özellikle sınıf içi uygulamalardan yararlanılmıştır. Böylelikle sınıf içi uygulamalar İletişim Kurarak Anlaşırız testinin başarısını artıracaktır. Online İletişim Kurarak Anlaşırız testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak bizimle yorumlarınızı paylaşınız.

testimiz.com

       2. 7.Sınıf İletişim Kurarak Anlaşırız Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

Testlerimiz sürekli güncellenmekte ya da yenilenmektedir. İnteraktif İletişim Kurarak Anlaşırız test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekli olabilir. Ancak İletişim Kurarak Anlaşırız konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı İletişim Kurarak Anlaşırız kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. İletişim Kurarak Anlaşırız çalışma testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak İletişim Kurarak Anlaşırız etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim İletişim Kurarak Anlaşırız testini özellikle tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü İletişim Kurarak Anlaşırız testini yenilediğinizde soru ve cevapların yerleri değişmektedir. Her seferinde Böylece her tekrarda aynı konuda başka bir test çözeceksiniz. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur. Etkileşimli İletişim Kurarak Anlaşırız testinde genellikle süre kısıtlaması yoktur. Ancak siz kendi sürenizi tutabilirsiniz.

testimiz.com

       3. 7.Sınıf İletişim Kurarak Anlaşırız Çalışma Testinin Genel Özellikleri:

İletişim Kurarak Anlaşırız konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İnteratif İletişim Kurarak Anlaşırız testi genellikle çevrimiçi çözülür. Çünkü İletişim Kurarak Anlaşırız çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak İletişim Kurarak Anlaşırız konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli İletişim Kurarak Anlaşırız test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü İletişim Kurarak Anlaşırız kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylece İletişim Kurarak Anlaşırız testini çözerken atık oluşmaz.

testimiz.com.tr

       4. Etkileşimli İletişim Kurarak Anlaşırız Testi Telif Hakkı:

İletişim Kurarak Anlaşırız etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak İletişim Kurarak Anlaşırız testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle İletişim Kurarak Anlaşırız konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com İletişim Kurarak Anlaşırız kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak İletişim Kurarak Anlaşırız testinin kullanımı özel izne tabidir.