7.Sınıf Matematik 4.Ünite Değerlendirme Kazanım Testi

19 Eylül 2021 1 By testimiz.com

Soru 1
Bir çift ayakkabının fiyatında %30 indirimle 126 TL’ye satılıyor. İndirimden önceki fiyatı kaçTL’dir?
A) 120
B) 190
C) 180
D) 160
Soru 2
Bir fabrikada çalışan 260 işçinin %40’ı kadındır. Bu fabrikada kaç tane kadın işçi çalışmaktadır?
A) 112
B) 104
C) 96
D) 124
Soru 3
Bir çiftlikte 30 kg sütten 4 kg peynir elde edilmektedir. 90 kg sütten 1/2 kg’lık kaç kutu peynir elde edilir?
A) 32
B) 20
C) 36
D) 24
Soru 4
Bir fırın, sabah 120 ekmek sattı. Öğleden sonra ise sabah sattığı ekmeklerden %40 fazla ekmek sattı. Bu fırın öğleden sonra kaç ekmek satmıştır?
A) 168
B) 158
C) 188
D) 148
Soru 5
Bir çiftlikteki tarlaları 8 traktörün yaklaşık 15 günde sürebileceği hesaplanıyor. Bu tarlaları kaç traktör 20 günde sürer?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 8
Soru 6
%20 indirimle 240 TL ye satılan bir malın, indirimden önceki fiyatı kaç liradır?
A) 200
B) 300
C) 120
D) 260
Soru 7
%30 indirimle 350 TL ye satılan bir mal %20 kârla satılsaydı satış fiyatı kaç lira TL?
A) 50
B) 600
C) 300
D) 400
Soru 8
Oranları 5/6, toplamları 143 olan iki sayının farkı kaçtır?
A) 26
B) 39
C) 13
D) 42
Soru 9
Bir top kumaş yıkanınca uzunluğunun %0,5’i kadar kısalmaktadır. Uzunluğu 60 m olan bir top kumaşın yıkandıktan sonraki uzunluğu kaç metre olur?
A) 59,70 m
B) 59,75 m
C) 57,70 m
D) 58,75 m
Soru 10
840 TL ye alınan bir ürünün %40 indirimli satış fiyatı, kaç TL olur?
A) 524 TL
B) 540 TL
C) 540 TL
D) 504 TL
Soru 11
İç açıları 3, 4 ve 5 ile orantılı olan bir üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir?
A) 90
B) 100
C) 75
D) 80
Soru 12
Aylık geliri 2700 TL olan Ezgi Hanım, gelirinin %25’ini kira, %35’ini gıda, geriye kalan parasını da diğer ihtiyaçları için harcamaktadır. Diğer ihtiyaçları için kaç TL harcamaktadır?
A) 945 TL
B) 1180 TL
C) 675 TL
D) 1080 TL
Soru 13
Bir manav 400 kg elmanın 140 kg’ını sattı. Manavın sattığı elmalar, tüm elmaların yüzde kaçıdır?
A) %35
B) %15
C) %25
D) %45
Soru 14
12 kg yoğurda 40 litre su eklenerek ayran yapılıyor. 48 kg yoğurt ile ayran yapmak için kaç litre su kullanılmalıdır?
A) 120
B) 180
C) 160
D) 140
Soru 15
Toplamları 165 olan üç sayı 3, 5 ve 7 ile orantılıdır. Bu üç sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?
A) 44
B) 55
C) 33
D) 22
Soru 16
Bir takım elbisesinin fiyatı 280 TL’dir. Bu elbisenin fiyatında %15 indirim yapılıyor. Elbisenin indirimli fiyatı kaç TL’dir?
A) 186 TL
B) 238 TL
C) 154 TL
D) 120 TL
Soru 17
Bir okuldaki 1600 öğrencinin %40’ı erkek, geri kalanı kız öğrencidir. Bu okulda kaç tane kız öğrenci vardır?
A) 780
B) 640
C) 840
D) 960
Soru 18
Kenarları 4, 6 ve 9 ile orantılı olan bir üçgenin çevresi 57 cm dir. Buna göre üçgenin en kısa kenarı kaç cm dir?
A) 12 cm
B) 24 cm
C) 18 cm
D) 7 cm
Soru 19
3/8 kesrinin yüzde sembolü olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) %30
B) %37,5
C) %36
D) %32
Soru 20
Bir konfeksiyon mağazasında cumartesi günü 146 gömlek satıldı. Pazartesi günü yapılan satış ise cumartesi gününün %50’si kadar oldu. Pazartesi günü satılan gömlek sayısı kaçtır?
A) 75
B) 73
C) 84
D) 93