7.Sınıf Matematik Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi Konu Testi

18 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Bir kenarının uzunluğu 2a olan eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğuna ait cebirsel ifade hangisidir?
A) 4a
B) 6a
C) 8a
D) 3a
Soru 2
3 . (k + 2m + 5) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 3k+6m+15
B) 3k+3m+5
C) 3k+6m+8
D) 6k+6m+15
Soru 3
(4m – 3) + (4m – 3) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 8m – 6
B) 8m – 9
C) 16m – 6
D) 8m + 6
Soru 4
Bir market, x TL’ye aldığı bir teneke zeytinyağını 4 TL kâr ekleyerek satıyor. Bu markette satılan 6 teneke zeytinyağından elde edilecek para miktarını gösteren cebirsel ifade hangisidir?
A) 4x+24
B) 6x+24
C) 6x+10
D) 24x+6
Soru 5
15 . (x + y + 2) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 15x+10y+30
B) 5x+15y+30
C) 15x+15y+15
D) 15x+15y+30
Soru 6
5 . (9c + 2d) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 10c+45d
B) 35c+15d
C) 14c+7d
D) 45c+10d
Soru 7
9 . (3x + 5) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 27x + 45
B) 27x + 14
C) 27x + 5
D) 3x + 45
Soru 8
(2d + 3e + 7) . 8= ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 16d+24e+56
B) 16d+24e+15
C) 24d+24e+64
D) 16d+16e+56
Soru 9
12 . (5 + 3y + k) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 60+36y+12k
B) 40+24y+32k
C) 60+36y+24k
D) 36+60y+12k
Soru 10
(m + 3n + 4) . 12= ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 12m+26n+48
B) 12m+36n+48
C) 12m+26n+12
D) 12m+24n+36
Soru 11
3 . (x + 2) = ? işleminin sonucu hangisidir?
A) 3x+2
B) 3x+6
C) 6x
D) x+6
Soru 12
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
A) 6 . (2x + 5) = 12x + 30
B) 7 . (x + 1) = 7x + 7
C) 7 . (3x + 2y + 4) = 21x + 14y + 21
D) 12 . (5x + 6) = 60x + 72