7.Sınıf Matematik Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Konu Testi

18 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Zeynep’in tokalarının 9 eksiği 16’ya eşittir. Zeynep kaç tokası vardır?
A) 5
B) 25
C) 10
D) 15
Soru 2
“Hangi sayının 5 eksiğinin 7 katı 28’e eşittir.”ifadesi hangi denkleme eşittir?
A) 5y – 3 = 62
B) 3x + 2 = 47
C) (a – 5) . 7 = 28
D) 2x + 3 = 47
Soru 3
x + y = 7 ve x – y = 13 olduğuna göre x.y kaçtır?
A) 24
B) 36
C) -15
D) -30
Soru 4
Ahmet’in bilyelerine 6 bilye daha katarsak toplam 24 bilyesi oluyor. Ahmet’in başlangıçta kaç bilyesi vardı?
A) 16
B) 20
C) 18
D) 8
Soru 5
2 x + 3 y = 19 ve 3 x – y = 12 denklem sistemini sağlayan (x,y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2, 5
B) 3,5
C) -1, 7
D) 5, 3
Soru 6
“5 katından 3 çıkarılınca 62 eden sayı kaçtır?” ifadesi hangi denkleme eşittir?
A) (a – 5) . 7 = 28
B) 3x + 2 = 47
C) 2x + 3 = 47
D) 5y – 3 = 62
Soru 7
15 x + 6 y = 84 ve 3 x + 2 y = 12 denklem sistemini sağlayan (x, y) sırasıyla hangisidir?
A) 4, 4
B) 2, 9
C) 8, -6
D) -6, 8
Soru 8
4 . (x – 5) + 11 = 8x – 1 denkleminde bilinmeyen hangisidir?
A) -2
B) 3
C) -3
D) 2
Soru 9
Bir kutudaki topların sayısının 5 katına 3 eklenince 123 olmaktadır. Bu kutuda kaç top vardır?
A) 16
B) 24
C) 8
D) 12
Soru 10
8n – 2n = 18 denkleminde “n”sayısı kaçtır?
A) 5
B) 3
C) 4
D) 6
Soru 11
Bir sayının 4 eksiğinin 6 katından 3 çıkarılınca 45 sayısı elde ediliyor. Bu sayı kaçtır?
A) 14
B) 16
C) 10
D) 12
Soru 12
2x – y = -20 ve x = 3y denklem sistemini sağlayan y kaçtır?
A) -4
B) -2
C) -6
D) -12