7.Sınıf Matematik Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Konu Testi

18 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Bir çiftçinin 3 ineği ile 9 koyunu vardı. Çiftçi, ineklerden 1’ini, koyunlardan 5’ini sattı. Geriye kalan inek ve koyunlara ait cebirsel ifade hangisidir?
A) 3i + 9k
B) 3i + 9k
C) –i – 5k
D) 2i + 4k
Soru 2
(13y – 10) + (–8y – 6) =? cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4y – 16
B) 5y – 16
C) 4y + 12
D) -5y – 12
Soru 3
–7t – (–5t + 6) = ? cebirsel ifadesiyle yapılan çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) –1t – 8
B) –1t – 6
C) –2t – 6
D) –2t – 8
Soru 4
Nazlı ile annesinin yaşlan toplamı 56’dır. Annesinin yaşı Nazlı’nın yaşının 3 katından 4 fazladır. Buna göre Nazlı’nın yaşını bulunuz.
A) 13
B) 16
C) 14
D) 15
Soru 5
(–16m + 3) + (9m + 5) =? cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8 m + 7
B) –8 m + 7
C) –7m + 8
D) 7m + 8
Soru 6
(5x – 3) – (2x – 2) =? cebirsel ifadesiyle yapılan çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x – 2
B) 2x – 1
C) 3x – 1
D) 3x – 2
Soru 7
8x + (7x – 1) =? cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15x + 1
B) 15x – 1
C) 13x + 1
D) 12x – 2
Soru 8
(–26x – 3) – (14x – 3) = ? cebirsel ifadesiyle yapılan çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) –50x
B) –30x
C) –40x
D) –20x
Soru 9
(3x+ 9y) – (x+ 5y) =? cebirsel ifadesiyle yapılan çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x + 3y
B) 3x + 4y
C) 2x + 4y
D) 2x + 6y
Soru 10
3x – 2 ve 2x + 6 cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5x + 4
B) 3x + 2
C) 8x + 6
D) 2x + 6