7.Sınıf Matematik Denklem Kurma Problemleri Konu Testi

18 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Hangi sayının 5 eksiğinin yarısı o sayının üçte birine eşittir?
A) 25
B) 20
C) 15
D) 10
Soru 2
Hangi sayının 5 katının 12 eksiği 33 eder?
A) 12
B) 9
C) 10
D) 8
Soru 3
Üç kardeşin yaşları toplamı 42’dir. Ortanca kardeş, en küçükten 5 yaş büyüktür. En büyük kardeşin yaşı, en küçüğün yaşının 2 katından 1 fazla olduğuna göre büyük kardeş kaç yaşındadır?
A) 21
B) 24
C) 19
D) 14
Soru 4
Fuat 12, annesi 38 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı, Fuat’ın yaşının 3 katı olur?
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
Soru 5
Bir babanın yaşı 26, iki çocuğunun yaşları toplamı 12 dir. Kaç yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3 katı idi?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 1
Soru 6
İki karenin birer kenarlarının uzunlukları farkı 8 cm’dir. Bu karelerin çevrelerinin uzunlukları toplamı 128 cm olduğuna göre her birinin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?
A) 16 cm
B) 24 cm
C) 18 cm
D) 12 cm
Soru 7
Elif 18, babası 42 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı, Elif’in yaşının 2 katı olur?
A) 4
B) 5
C) 7
D) 6
Soru 8
Bir anne ile kızının yaşları toplamı 44’tür. Annenin yaşı, kızının yaşının 2 katından 8 fazla olduğuna göre anne kaç yaşındadır?
A) 26
B) 24
C) 32
D) 28
Soru 9
48 bilyeyi Mert ile Can paylaşıyor. Mert, Can’ın aldığı bilyelerin 2 katından 3 fazla bilye alıyor. Mert kaç tane bilye almıştır?
A) 15
B) 25
C) 33
D) 18
Soru 10
Ezgi Hanım, İnternet’ten satış yapan bir mağazadan fiyatları aynı olan 2 çift ayakkabı satın alıyor. Siparişi kargo ile gelen Ezgi Hanım, kargo ücreti 14 TL olmak üzere toplam 254 TL ödeme yapıyor. Bir çift ayakkabının fiyatı kaç Türk lirasıdır?
A) 150 TL
B) 160 TL
C) 100 TL
D) 120 TL
Soru 11
Ardışık üç tek sayının toplamı 45 ise büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15
B) 17
C) 13
D) 11
Soru 12
Ayşe ile annesinin yaşları toplamı 44 tür. 2 yıl sonra annenin yaşı Ayşe’nin yaşının 3 katı ise annenin şimdiki yaşı kaçtır?
A) 36
B) 34
C) 32
D) 38