7.Sınıf Matematik Oran ve Orantı Konu Kazanım Testi

19 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Yaşları 6 ve 4 ile orantılı olan iki kardeşe 210 TL’yi yaşları ile ters orantılı olarak paylaşırlarsa küçük kardeş kaç lira alır?
A) 84 TL
B) 148 TL
C) 126 TL
D) 42 TL
Soru 2
Bir aile aylık gelirinin %25 i olan 350 TL’yi ev kirasına veriyor. Bu ailenin aylık gelirinin tamamı kaç TL dir?
A) 1200 TL
B) 1000 TL
C) 1400 TL
D) 840 TL
Soru 3
Toplamları 165 olan üç sayı 3, 5 ve 7 ile orantılıdır. Bu üç sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?
A) 33
B) 22
C) 55
D) 44
Soru 4
Bir tiyatro salonunda oyunu izleyen kadınların erkeklere oranı 2/3’tür. Kadın izleyicilerin sayısı 72 olduğuna göre erkek izleyici sayısı kaçtır?
A) 96
B) 76
C) 84
D) 108
Soru 5
Bir işi 12 işçi 4 saatte bitiriyorsa aynı işi aynı kapasitedeki kaç işçi 3 saatte bitirebilir?
A) 16
B) 8
C) 14
D) 12
Soru 6
3/8 kesrinin yüzde sembolü olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) %30
B) %32
C) %36
D) %37,5
Soru 7
Oranları 5/6, toplamları 143 olan iki sayının farkı kaçtır?
A) 13
B) 42
C) 26
D) 39
Soru 8
Yaşları 5 ve 8 ile orantılı olan iki kardeş 65 fındığı yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. Büyük kardeş küçük kardeşten kaç tane fazla fındık alır?
A) 25
B) 40
C) 45
D) 15
Soru 9
6 saatte 420 km yol alan bir otobüs, aynı hızla 9 saatte kaç km yol alır?
A) 540 km
B) 630 km
C) 450 km
D) 720 km
Soru 10
Kenarları 4, 6 ve 9 ile orantılı olan bir üçgenin çevresi 57 cm dir. Buna göre üçgenin en kısa kenarı kaç cm dir?
A) 18 cm
B) 12 cm
C) 7 cm
D) 24 cm
Soru 11
İç açıları 3, 4 ve 5 ile orantılı olan bir üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir?
A) 90
B) 75
C) 80
D) 100
Soru 12
10 işçi 800 m2 lik bir tarlayı 8 günde çapalarsa aynı kapasitedeki 12 işçi 480 m2 lik tarlayı kaç günde çapalar?
A) 8
B) 10
C) 6
D) 4