7.Sınıf Matematik Tam Sayılarda Bölme İşlemi Konu Testi

18 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
m: (–3) = (–15) ve 35 : n = (–7) ise m:n aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5
B) –9
C) –5
D) 9
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?
I. (40) : (–2) = 20

II. 0 : (+5) = 0

III. 10 : (–1) = –10

IV. 100 : (+1) = 100

A) 3
B) 2
C) 1
D) 4
Soru 3
20 : 5 + 2 . 5 – 4 – 8 : 2 – 1 işleminin sonucu kaçtır?
A) 6
B) 4
C) 8
D) 5
Soru 4
(80 : 16 + 1) . 3 – 3 işleminin sonucu kaçtır?
A) 6
B) 21
C) 10
D) 15
Soru 5
(3 – 6: 3 + 3) : (–5 + 6 : 3 + 5) işleminin sonucu kaçtır?
A) 2
B) 0
C) –1
D) 1
Soru 6
(–12) sayısı ile bu sayının yarısının mutlak değerinin çarpımı nedir?
A) +36
B) +64
C) –24
D) –72
Soru 7
[(+2)2 . (–2)3] : (+2) işleminin sonucu kaçtır?
A) 8
B) 16
C) –16
D) –6
Soru 8
(–32) : (–4) . (–2) : (–8) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8
B) 4
C) 2
D) 16
Soru 9
a = –4, b = 2, c = –1 için a2 : b3 – c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
Soru 10
(–7) + (+6) – (–12) : (+3) = K ise –3K nın değeri kaçtır?
A) –9
B) –6
C) +9
D) 0
Soru 11
15 – [5. (6 – 3) – (3 + 6) : 3] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) –6
B) –10
C) 3
D) 6
Soru 12
(–9) + (–8) : (+4) + 1 işleminin sonucu kaçtır?
A) –12
B) 10
C) 8
D) –10
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
I. (–1)5 : (–1)3 = +1

II. (–2)4 : (–2)3 = –2

lll. (–22) . (–2)3 = +32

IV. (–5)3 : (–5)2 = –5

V. (–3)5 : (–3)2 = –32

A) 5
B) 3
C) 4
D) 2
Soru 14
(+10)3 : (–102) = a ve (–10)2 : (52) = b ise ab sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 4
Soru 15
–19 – 6 . 8 : (–4) + 7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) –38
B) 38
C) –19
D) 0
Soru 16
(–12) + (+3) . (–6) – (–25) : (+5) işleminin sonucu kaçtır?
A) –20
B) –15
C) –25
D) –30
Soru 17
12012012 : 12 işleminin sonucu kaçtır?
A) 1001001
B) 101001
C) 100101
D) 10101
Soru 18
16 – 15 : 5 – (–2 + 2 . 3 – 1) işleminin sonucu kaçtır?
A) 16
B) 12
C) 10
D) 15
Soru 19
[(–32) – (–2)5] : [(–109) – (–110)]5 işleminin sonucu kaçtır?
A) –23
B) 23
C) 41
D) –19
Soru 20
6 – [12 : 3 + 2 – 2 (8 : 4) (4 – 7)] işleminin sonucu kaçtır?
A) –12
B) 12
C) –24
D) 24