7.Sınıf Matematik Toplama İşleminde Kolaylıklar Konu Testi

18 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
(+7) + (–2) = ve (–2) + (+7) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) -9
B) -5
C) 9
D) 5
Soru 2
(–16) + (+25) + (+27) + (–8)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A) -28
B) 48
C) 28
D) -48
Soru 3
▲ + (–9) = (–9) + (+6) eşitliğinde ▲ yerine yazılması gereken tam sayı hangisidir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 4
Soru 4
(–17) + ■ = 0eşitliğinde ■ yerine yazılması gereken tam sayı hangisidir?
A) 2
B) 0
C) 1
D) 3
Soru 5
“Toplama işleminde toplananların yerleri değiştirildiğinde toplam değişmez. Bu özelliğe toplama işleminin değişme özelliği denir.”(–3) + (–4) = (–4) + (–3) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) -1
B) -7
C) 7
D) 1
Soru 6
(–7) + (+9) +(–11)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A) 9
B) -9
C) -27
D) 27
Soru 7
(+13) + (+8) + (–13)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A) -34
B) 8
C) 34
D) -8
Soru 8
(–28) + (+13) = ve (+13) + (–28) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) -15
B) -41
C) 41
D) 15
Soru 9
(+26) + (–8) + (+13)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A) -31
B) -47
C) 31
D) 47
Soru 10
(–6) + (–9) + (+11) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) -2
B) 4
C) -4
D) 2
Soru 11
[(–24) + ■ ] + (–7) = (–24) + [(+13) + (–7)] eşitliğinde ■ yerine yazılması gereken sayı hangisidir?
A) -13
B) -8
C) 13
D) 8
Soru 12
(–14) + (–8) = ve (–8) + (–14) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A) -6
B) -22
C) 22
D) 6