7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

27 Ekim 2021 0 By testimiz.com

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez.
B
İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde
C
Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
D
Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?
A
Ertuğrul Bey
B
Süleyman Şah
C
Osman Bey
D
Orhan Bey
Soru 3
Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?
A
Sözsüz iletişim
B
Sözlü iletişim
C
Yazılı iletişim
D
Görsel iletişim
Soru 4
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A
Siyasi avantaj
B
Coğrafi avantaj
C
Psikolojik avantaj
D
Ekonomik avantaj
Soru 5
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.
B
Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.
C
İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.
D
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.
Soru 6
Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A
Sözsüz iletişim.
B
Sözlü iletişim.
C
Yazılı iletişim.
D
Görsel iletişim.
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak kabul ettirmeye çalışır.
B
Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.
C
“Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.
D
Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.
Soru 8
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?
A
Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması
B
Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması
C
Anadolu beyliklerinin isteği
D
Anadolu’nun geleneğine uygun olması
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.
B
İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.
C
İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.
D
Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.
Soru 10
“Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.
B
Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.
C
Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.
D
Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.
Soru 11
İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?
A
Terapi
B
Telepati
C
Empati
D
Sempati
Soru 12
Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe'nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.
  • Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.
  • Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.
Buna göre Efe'nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?
A
1
B
4
C
3
D
2
Soru 13
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?
A
Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.
B
Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.
C
Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.
D
Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.
Soru 14
Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?  
A
Etkileşim
B
Basın
C
Haber
D
İletişim
Soru 15
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?
A
Bursa
B
İstanbul
C
İzmit
D
Edirne
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.
B
Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.
C
Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.
D
Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.
Soru 17
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?
A
Hoşgörüyle
B
Baskıcı yönetimle
C
Askeri ve siyasi güçle
D
Baskıyla
Soru 18
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
B
Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
C
Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
D
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Soru 19
İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?
A
Yayın özgürlüğü
B
Düşünce özgürlüğü
C
Bilgi özgürlüğü
D
Basın özgürlüğü
Soru 20
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?
A
Kösedağ Savaşı
B
Koyunhisar Savaşı
C
Ankara Savaşı
D
Malazgirt Savaşı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?  
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?
Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe’nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.

  • Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.
  • Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.

Buna göre Efe’nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?

“Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?