7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Değerlendirme Testi

13 Ocak 2021 0 Yazar: testimiz.com

 

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?
“Osman Bey sınırların genişlemesinin yanında şehir hayatının canlanmasına ve ticaretin gelişmesine de önem veriyordu. Örneğin Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türk’ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.” Bu ve bunun gibi olaylar Osmanlı Devleti’ne hangi imkanı sağlamıştır?
“Osmanlı Devleti’nde 46 yıl ile en uzun süre tahtta kalan padişahtır. Adaleti ve yaptığı kanunlar tanınır. Döneminde Osmanlı Devleti hem doğuda hem de batıda güçlü bir konuma geldi. Ömrünün çoğu seferlerde geçti ve Zigetvar Seferi sırasında vefat etti.” Yukarıda belirtilen hangi padişahtır?
“Kanuni Sultan Süleyman Dönemi bu denizde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu dönemdir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni karada olduğu gibi denizlerde de en büyük devletlerden birisi hâline getirmiştir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan hangi denizdir?
“Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız verilmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?
Şehirlerde nüfusun artması ve ihtiyaçların çoğalması ile aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gelişmiş ve çeşitlenmiştir?
Ülkemizde Antalya ilinin gelişmesinde etkili olan ekonomik faaliyet hangisidir?
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Ülkemizin nüfusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Ülkemizin nüfusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi, bir kişinin yerleşme ya da seyahat hürriyetinin kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?  
Ülkemizde kırsal alanda nüfus azalırken şehirlerimizde hızla artmaktadır. Aşağıda verilen nedenlerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin nüfusu hızla artarken nüfusun gıda ihtiyacının karşılandığı tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasının sebeplerinden birisidir?
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçün özelliklerinden birisi değildir? 
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Anayasa’mızın 23. maddesinde “Vatandaş sınır dışı edilemez, yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz” şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Bu ifade, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Hakan Bey, Gelibolu Yarımadası’ndaki millî park alanına ev yapmış, ancak belediye ekipleri mahkeme kararıyla bu evi yıkmışlardır. Belediye ekiplerinin bu uygulaması doğrumudur? Neden?