7.Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu Konu Testi

6 Şubat 2021 3 By testimiz.com

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu

7.Sınıf Demokrasi Serüveni

TEBRİKLER.

7.Sınıf Demokrasi Serüveni

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Eski Yunan’da olduğu gibi halkın bir yerde toplanıp oy kullanarak karar vermesine ne ad verilir?
A
Doğrudan Demokrasi
B
Monarşi
C
Temsili Demokrasi
D
Çoğulcu Demokrasi
Soru 2
Demokrasi yönetimlerinde bireyler herhangi bir kısıtlamaya veya zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini açıklayabilirler ve istedikleri davranışları yapabilmesi demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?
A
Katılım
B
Çoğulculuk
C
Eşitlik
D
Özgürlük
Soru 3
Birbirinden bağımsız site adı verilen kent devletleri vardı. Bu sitelerde halk agora adı verilen meydanda toplanıp bir meclis oluşturuyordu. Yasaları kabul eden, savaşa, barışa ve vergi toplanmasına karar veren organ bu meclisti. Bu uygulama tarihte bilinen ilk demokrasi örneğidir. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?    
A
Roma Cumhuriyeti
B
Eski Bizanslılar
C
Mısırlılar
D
Eski Yunanlılar
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ile devletler bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvenceye almak için uzlaşmışlardır?
A
II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi
B
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
C
Birleşmiş Milletlerin kurulması
D
Çocuk Hakları Bildirgesi
Soru 5
Demokratik devletlerde aynı fikirlere sahip olan insanlar bir araya gelerek siyasi partiler kurabilmeleri demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?
A
Katılım
B
Özgürlük
C
Eşitlik
D
Çoğulculuk
Soru 6
Vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerde oy vererek seçme hakkını kullanması demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?  
A
Çoğulculuk
B
Katılım
C
Özgürlük
D
Eşitlik
Soru 7
Aşağıdaki demokrasi şekillerinin hangisinde halk kendisini temsil edecek kişileri seçer, o kişiler halk adına halk için kararlar alır?    
A
Doğrudan Demokrasi
B
Çoğulcu Demokrasi
C
Yarı Doğrudan Demokrasi
D
Temsili Demokrasi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?
A
Teslimiyetçilik
B
Milli Egemenlik
C
Özgürlükçülük
D
Çoğulculuk
Soru 9
Fransa’da hangi olaydan sonra mutlak monarşi yıkılmış yerine cumhuriyet yönetimi kurulmuştur?  
A
Bastille Baskını
B
III.Louis’nin ölümü
C
Yüzyıl Savaşları
D
Fransız İhtilalı
Soru 10
Meclis bir kararı almakta zorlanır ve kendi içinde uyuşmazlığa düşerse bu yetkiyi halka verir. Halk oylaması yapılarak karar alınır. Bu uygulama hangi demokrasi uygulamasıdır?
A
Doğrudan Demokrasi
B
Yarı Doğrudan Demokrasi
C
Temsili Demokrasi
D
Çoğulcu Demokrasi
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde ilan edilen “Magna Carta” ile kralın yetkileri sınırlandırılmış, krala ait bazı yetkiler soylulara dağıtılmıştır?    
A
Almanya
B
Amerika
C
İngiltere
D
Fransa
Soru 12
Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde on iki Levha Kanunlarında vatandaşlık hukuku ile devlet vatandaş ilişkileri düzenlenmiştir?    
A
Romalılar
B
Eski Yunanlılar
C
Bizanslılar
D
Hititler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Birbirinden bağımsız site adı verilen kent devletleri vardı. Bu sitelerde halk agora adı verilen meydanda toplanıp bir meclis oluşturuyordu. Yasaları kabul eden, savaşa, barışa ve vergi toplanmasına karar veren organ bu meclisti. Bu uygulama tarihte bilinen ilk demokrasi örneğidir. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?
Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde on iki Levha Kanunlarında vatandaşlık hukuku ile devlet vatandaş ilişkileri düzenlenmiştir?
Aşağıdakilerin hangisinde ilan edilen “Magna Carta” ile kralın yetkileri sınırlandırılmış, krala ait bazı yetkiler soylulara dağıtılmıştır?
Fransa’da hangi olaydan sonra mutlak monarşi yıkılmış yerine cumhuriyet yönetimi kurulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi ile devletler bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvenceye almak için uzlaşmışlardır?
Eski Yunan’da olduğu gibi halkın bir yerde toplanıp oy kullanarak karar vermesine ne ad verilir?
Aşağıdaki demokrasi şekillerinin hangisinde halk kendisini temsil edecek kişileri seçer, o kişiler halk adına halk için kararlar alır?
Meclis bir kararı almakta zorlanır ve kendi içinde uyuşmazlığa düşerse bu yetkiyi halka verir. Halk oylaması yapılarak karar alınır. Bu uygulama hangi demokrasi uygulamasıdır?
Vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerde oy vererek seçme hakkını kullanması demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?
Demokrasi yönetimlerinde bireyler herhangi bir kısıtlamaya veya zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini açıklayabilirler ve istedikleri davranışları yapabilmesi demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?
Demokratik devletlerde aynı fikirlere sahip olan insanlar bir araya gelerek siyasi partiler kurabilmeleri demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?

 

 

       7.Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu Testinin Hazırlanışı:

      İnteraktif 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu Test Çalışmasının Yapısı:

      Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu test soruları genellikle çoktan seçmelidir. 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

      Çevrimiçi 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi atık oluşturmaz.

.

      7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu Testi Telif Hakkı:

      İlk olarak 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak 7.Sınıf Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu testinin kullanımı izne tabidir.