7.Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat Test

29 Ocak 2023 0 By testimiz.com

7.Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat Test

Test Çöz

İndir

 

Asya Kıtası’ndan satılmak üzere pazarlara getirilen mallar, Kral Yolu’yla uzun ve zor bir yolculuktan sonra Ege Denizi’ne ulaştırılır. Mallar gemilerle Akdeniz üzerinden Avrupa’nın önemli limanlarına taşınırdı. Kral Yolu üzerinde kurulan ticaretin kendilerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu ülkelere göre bilim, sanat ve teknolojide üstünlük kurmuş uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
I.Göçmen kuşlar için vakıflar kurulması

 

II.Medresede eğitim gören öğrencilere burs verilmesi

Toprak yönetiminde tımar sisteminin uygulanması

IV.Han, köprü ve kervansarayların ülke genelinde yaygın olması

Anadolu Selçuklularında görülen yukarıdaki özelliklerden hangileri, devletin ekonomik yapısı hakkında bilgi verir?

-Geçmişte Kral Yolu, Baharat Yolu ve İpek Yolu’nun Türkiye’den geçmesi

 

Günümüzde Akdeniz ve Karadeniz arasındaki bağlantının boğazlardan sağlanması

– Günümüzde doğu ve güneydoğusundan büyük petrol üreticisi ülkelere komşu olması

Yukarıda Türkiye’ye ait verilen özellikler, Türkiye’nin hangi özelliğiyle ilgilidir?

Osmanlı Devleti’nde ticaretten ve kervanlardan elde edilen gelirin 15. ve 16. yüzyıl­lara kadar fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Kral Yolu üzerinde kurulan, ticaretin kendi­lerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknolojide üstün uygarlık seviyesine çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Sanayi alanında yatırım yapan ülkelerin eko­nomileri hızla gelişmiştir. Sanayiciler, hem ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmakta, hem de ödedikleri vergilerle yeni yatırımların yapılmasına kaynak sağlamaktadırlar.

 

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin günümüzde sanayileşme alanında yeterince gelişme gösterdiği söylenemez?

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının birçoğunun ham maddesi tarım ürünlerinden oluşur. Buna göre, aşağıdakilerin hangisindeki sanayi kuruluşlarının ham maddesini tarım ürünleri oluşturur? 
Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere “Vakıf denir.

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların kuruluş amaçları arasında gösterilemez?

Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumlarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla belirli tarihlerde çeşitli etkinlikler yapılır.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliklerden biridir?

Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları belirlenmiş, belli bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayanan faaliyetlerdir

 

Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken etkenlerden birisi değildir?

İyi bir meslek seçiminde, aşağıdaki sorulardan hangisini kendimize sormamıza çok gerek yoktur?
İnsanların mesleklerini ilgi ve kabiliyetlerine göre seçmeleri, başarılarını ve topluma faydalarını artırır.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ilgi ve kabiliyetlerine uymayan mesleği seçen kişilerin içine düşebileceği bir durum değildir?

Ben bir bankada gişede çalışmaktayım. Bütün günüm masa başında oturarak geçiyor. Halbuki ben hareketli ve sportif bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden mesleğimi bir türlü sevemedim

 

Bu kişinin meslek seçiminde, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir?

Meslek seçiminde;

 

I. İyi kazanç getiriyor olması

İlgi ve yeteneklerine uygun olması

III.Anne yada babasının mesleği olması

IV.Mesleğin herkesçe kabul görür olması

gibi özelliklerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir?

Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara “Vakıf” denir. Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.

 

Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Ben ki İstanbul fatihi, aciz kul Fatih Sultan Mehmed, alın terim ile kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde bulunan 136 dükkânımı aşağıdaki şartlar dâhilinde vakfeylerim

 

Buna göre;

I. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teşvikinde Padişahlarda etkin rol almıştır.

Kişiler şahsi mallarını vakıfa bağışlayabilirler.

III.Vakıflar sadece istanbul’da faaliyet göstermiştir.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

Osmanlı döneminde varlıklı olan kişiler imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler gibi çeşitli vakıflar yapmıştır.

 

Bu vakıflar aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?

Osmanlı Devleti’nde medreselerde eğitim öğretim ücretsizdi. Çeşitli vakıflar aracılığı ile öğrencilerin yeme içme ve barınma ihtiyaçları karşılanırdı.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Günümüzde vakılar ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmalar yapmaktadır Aşağıdakllerden hangisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biridir?

      7.Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat Test Hakkında:

      Etkileşimli 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat kazanım testi öğrenme hedeflidir.

testimiz.com

      Online 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat Test Çalışmasının Yapısı:

Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat test soruları genellikle çoktan seçmelidir. 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testini tekrar tekrar çözebilirsiniz.

 

      İnteraktif 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi atık oluşturmaz.

.

      7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat Testi Telif Hakkı:

İlk olarak 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak 7.Sınıf Sosyal Ekonomi ve Sosyal Hayat testinin kullanımı izne tabidir.