7. Sınıf Sosyal İletişim Test

11 Eylül 2023 1 By testimiz.com

7. Sınıf Sosyal İletişim

Test Çöz

 

Soru 1
Aşağıdaki iletişim şekillerinden hangisi beden hareketleri, jestler, mimikler, ses tonu, fiziksel görüntü ve kıyafetler gibi unsurları içermektedir?
A) Sözsüz iletişim
B) Yazılı iletişim
C) Sözlü iletişim
D) Görsel iletişim
Soru 2
“Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız. Toplantılardaki konuşmalar bu iletişim şekillerine örnek olarak verilebilir.” Yukarıdaki anlatımda hangi iletişim şekline dikkat çekilmiştir?
A) Yazılı iletişim
B) Sözsüz iletişim
C) Vücut dili
D) Sözlü iletişim
Soru 3
Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?
A) Etkileşim
B) Basın
C) İletişim
D) Haber
Soru 4
Kullanacağımız ifadeleri bilinçli ve samimi bir şekilde aktaramamız aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) İnandırıcı olamayız.
B) Etkili iletişim kuramayız.
C) Karşımızdakini anlayamayız.
D) Sözlü iletişim kuramayız.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken konuşmacıdan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
A) Eksik bilgi ve mesaj verme
B) Geri bildirim yapmama
C) İyi hazırlanmamış konuşma metni
D) Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler kullanma
Soru 6
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözlü iletişim sırasında, içinde bulunduğumuz duygu durumuna ilişkin ses tonumuz, vücut hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz, konuşmanın içeriği fazla etkilemez.
B) Kimi zaman beden dilimiz, söyleyeceğimiz sözlerden daha fazla mesaj verir.
C) Etkili iletişim kurmak çevremizdeki insanlarla ilişkilerimiz açısından çok önemlidir.
D) İletişim sırasında bulunduğumuz ortamdaki eşyaları düzenleme şeklimiz, giysilerimiz de iletişimin bir parçasıdır.
Soru 7
Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?
A) Görsel iletişim
B) Sözsüz iletişim
C) Sözlü iletişim
D) Yazılı iletişim
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dinleyiciden kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
A) Dikkatsiz dinleme
B) Ön yargılı dinleme
C) Eksik bilgi ve mesaj verme
D) Bilgi eksikliği
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.
B) İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.
C) Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.
D) İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken konuşmacıdan kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
A) Dinleyiciye karşı ön yargılı olma
B) Aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma
C) Yetersiz algılama, yanlış yorumlama
D) Dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dinleyiciden kaynaklanan sorunlardan birisi değildir?
A) Soru sormama
B) Geri bildirim yapmama
C) Dinleyiciye karşı ön yargılı olma
D) Yetersiz algılama, yanlış yorumlama
Soru 12
Mektuplar, faks mesajları, elektronik postalar, bültenler hangi iletişim şekline örnek oluşturur?
A) Sözlü iletişim
B) Yazılı iletişim
C) Görsel iletişim
D) Sözsüz iletişim