7.Sınıf Sosyal Bilgiler Işık Doğudan Yükselir Konu Testi

21 Kasım 2020 0 By testimiz.com

 

7.Sınıf Işık Doğudan Yükselir

TEBRİKLER.

7.Sınıf Işık Doğudan Yükselir

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı zamanında yaşamış Astronomi ve Matematik alanında çalışmalar yapmış Müslüman bilim adamıdır?
A
Farabi
B
Biruni
C
Ali Kuşçu
D
Harezmi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Cezeri’nin yaptığı çalışmalardan birisi değildir?
A
Önemli mühendislik başarılarından biri de suyun akıntısı ile dönen ve aldığı suyu yukarıya taşıyan değirmenlerdir.
B
“Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi” isimli ünlü eserinde 50’den fazla cihazın çizimini yapmıştır.
C
Diğer bir eseri de Diyarbakır Ulu Camii’nin ünlü güneş saatidir.
D
Kemanın atası olarak bilinen “rebab” isimli müzik aletinin de mucididir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Kimya, fzik ve astronomi bilimlerindeki çalışmalarıyla ölçü ve tartı aletlerine yaptığı katkılarla tanınan bir bilim insanıdır. Hassas terazilerin mucidi olarak ta bilinir?
A
Harezmi
B
Hazini
C
Buruni
D
Cezeri
Soru 4
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir?
A
Harezmi
B
Hazini
C
Cezeri
D
Biruni
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Harezmi’nin yaptığı çalışmalardan birisi değildir?
A
İlk kez sadece cebir matematiğini ele aldığı eseri 600 yıl boyunca Avrupa’da bu alanda temel eser olarak kullanılmıştır.
B
Elçilik görevi ile geldiği İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed ile tanışmıştır.
C
Matematik alanında yaptığı çalışmalarla “cebir” bilimini geliştirip sistemleştirmiş, matematiğin ayrı bir bilim dalı olarak var olmasını sağlamıştır.
D
Alanında ilk olan bir astronomi kitabı hazırlamıştır. Kitapta Güneş’in, Ay’ın ve o devirde bilinen beş gezegenin hareketleri ile ilgili bilgiler vermiştir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi felsefe alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle insanlık tarihinin en büyük filozoarından biri olarak kabul edilmiştir?
A
Hazini
B
Farabi
C
Biruni
D
Cezeri
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiş tıp bilimcisi ve filozoftur?
A
Ali Kuşçu
B
Hazini
C
İbn Sina
D
Katip Çelebi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin ilk kez sadece cebir matematiğini ele aldığı eseri 600 yıl boyunca Avrupa’da bu alanda temel eser olarak kullanılmıştır?
A
Ali Kuşçu
B
Katip Çelebi
C
Harezmi
D
Farabi
Soru 9
“Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. Bu haritada İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika Kıtasının doğu kıyılarını göstermiştir. Bu haritayı çizerken faydalandığı haritalara göre hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına çok yakındır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bilim adamı hangisidir?
A
Katip Çelebi
B
Farabi
C
Piri Reis
D
Ali Kuşçu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi İbni Sina’nın yaptığı çalışmalardan birisi değildir?
A
”Tıbbın Kanunu” isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa’da tıp alanında başvuru kitabı olarak kullanılmıştır.
B
Tıp alanının yanında felsefe, astronomi, matematik, fzik, kimya gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır.
C
Bir cismin düşük yoğunluklu havada ağırlık kazandığını yoğun havada veya suda ise ağırlığının azaldığını keşfetmiştir.
D
Henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiştir.
Soru 11
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir. İki bilinmeyenli denklemlere çözüm yolunu bulmuş ve bilinmeyen işareti “x” simgesini matematik bilimine kazandırmıştır?
A
Biruni
B
Farabi
C
Ali Kuşçu
D
Harezmi
Soru 12
“Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbn Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.” Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
B
İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
C
Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.
D
İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

“Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbn Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.” Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Aşağıdakilerden hangisinin ilk kez sadece cebir matematiğini ele aldığı eseri 600 yıl boyunca Avrupa’da bu alanda temel eser olarak kullanılmıştır?
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir. İki bilinmeyenli denklemlere çözüm yolunu bulmuş ve bilinmeyen işareti “x” simgesini matematik bilimine kazandırmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı zamanında yaşamış Astronomi ve Matematik alanında çalışmalar yapmış Müslüman bilim adamıdır?
Aşağıdakilerden hangisi henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiş tıp bilimcisi ve filozoftur?
Aşağıdakilerden hangisi Kimya, fzik ve astronomi bilimlerindeki çalışmalarıyla ölçü ve tartı aletlerine yaptığı katkılarla tanınan bir bilim insanıdır. Hassas terazilerin mucidi olarak ta bilinir?
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi felsefe alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle insanlık tarihinin en büyük filozoflarından biri olarak kabul edilmiştir?
“Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. Bu haritada İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika Kıtasının doğu kıyılarını göstermiştir. Bu haritayı çizerken faydalandığı haritalara göre hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına çok yakındır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bilim adamı hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Harezmi’nin yaptığı çalışmalardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi İbni Sina’nın yaptığı çalışmalardan birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Cezeri’nin yaptığı çalışmalardan birisi değildir?