7.Sınıf Sosyal Bilgiler Kil Tabletten Tablet Bilgisayara Konu Testi

21 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

7.Sınıf Kil Tabletten Tablet Bilgisayara

TEBRİKLER.

7.Sınıf Kil Tabletten Tablet Bilgisayara

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Fenikeliler sesli harfler ekleyerek Latin alfabesini oluşturmuşlardır.
B
Günümüzde kullanılan yazı sistemlerinin oluşmasında Fenikelilerin büyük rolü vardır.
C
Latin alfabesi de dâhil günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenikelilere dayanmaktadır.
D
Sümerlere ait yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan Fenike alfabesini oluşturulmuştur.
Soru 2
“Eski Mısırlılar yazı yazmak için kağıdı icat ederek insanların işlerini kolaylaştırmışlardır. Nil Nehri kıyılarında yetişen bir bitkiyi iğneye benzeyen bir aletle şeritler hâlinde soyuyorlar, sonra da bu şeritleri bir kalıpta dikey ve yatay olarak hasır örer gibi yapıştırıyorlardı. Kuruyan kalıplar fildişi ile parlatılıp satışa sunuluyordu. Katlandığında kırıldığından ancak üst üste istiflenerek saklanabiliyordu.” Bu metne göre kağıdı Mısırlıların icat ettiğini söyleyebiliriz. İcat edilen ilk kağıt hangisidir?
A
İpek kağıt
B
Deri
C
Papirüs
D
Parşömen
Soru 3
“Mezopotamya’da öğrenciler kil tabletlere yazılı metinlerden faydalanıyorlardı. Ayrıca varlıklı ailelerin evinde kil tabletlerden oluşan önemli ticari belgelerini sakladıkları özel bölümler vardı. Tarihin ilk kütüphanesi de Ninova’da bu tabletlerden oluşturulmuştur.” Tarihte bilinen ilk kütüphane kimler tarafından oluşturulmuştur?
A
Mısırlılar
B
Babiller
C
Asurlular
D
Sümerler
Soru 4
“Mısır’da kurulan bu kütüphanede çoğunluğu papirüs kâğıdından hazırlanmış yaklaşık 900 bin kitap bulunuyordu. Ayrıca bu kütüphanenin dünyanın çeşitli yerlerinden toplanan hayvan ve bitkilerin sergilendiği özel bir bahçesi, rasathanesi, sergi salonu ve sanat galerisi vardı.” Yukarıda anlatılan kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bergama Kütüphanesi
B
İskenderiye Kütüphanesi
C
Babil Kütüphanesi
D
Ninova Kütüphanesi
Soru 5
“Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması aynı zamanda bilgi güvenliği riskini de artırmıştır. Genel Ağ kullanımının yaygınlaşmasıyla kötü niyetli kişiler bilgilerimize kolayca ulaşabilir hâle gelmiştir.” Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A
İnternetimizi her zaman kapalı tutmalıyız.
B
Kişisel bilgilerimizi sanal ortamlarda paylaşmamalıyız.
C
İnternet kullanmaktan kaçınmalıyız.
D
Dijital ortamlarda bilgi depolamamalıyız.
Soru 6
Koyun ve keçi derileri önce suda yumuşatılıp kireç ve kül ile temizleniyor daha sonra zımparalanarak inceltilip parlatılarak oluşturulan kağıt hangisidir?
A
Parşömen
B
Papirüs
C
Kil tablet
D
Hiyeroglif
Soru 7
“Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuşlardır. Geliştirdikleri 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.” Günümüzde kullandığımız Latin alfabesi kimler tarafından bulunmuştur?
A
Romalılar
B
Yunanlılar
C
Sümerler
D
Mısırlılar
Soru 8
“İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.” Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?
A
Kil tablet kullanılması
B
Tekerleğin icadı
C
Parşömenin icat edilmesi
D
Balmumu tablet yapılması
Soru 9
“M.Ö. 3000’de Mısırlılar resimleri simgeleştirerek yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır.” Mısırlılar tarafından bulunarak kullanılan yazı türü hangisidir?
A
Hiyeroglif
B
Latin alfabesi
C
Çivi yazısı
D
Papirüs
Soru 10
“Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotamya’da bulunan çivi yazısıdır.” Çivi yazısı kimler tarafında bulunmuş ve kullanılmıştır?
A
Asurlar
B
Sümerler
C
Lidyalılar
D
Babiller
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bilginin depolanması ve aktarılması için geliştirilmiş en ileri teknolojik araçtır?
A
Ansiklopedi
B
Tablet
C
Kağıt
D
Bilgisayar
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi tarihte kullanılan bilgiyi depolama ve aktarma araçlarından birisi değildir?
A
Yazı
B
Çivi
C
Kağıt
D
Tablet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

“Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotamya’da bulunan çivi yazısıdır.” Çivi yazısı kimler tarafında bulunmuş ve kullanılmıştır?

“M.Ö. 3000’de Mısırlılar resimleri simgeleştirerek yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır.” Mısırlılar tarafından bulunarak kullanılan yazı türü hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
“Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuşlardır. Geliştirdikleri 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.” Günümüzde kullandığımız Latin alfabesi kimler tarafından bulunmuştur?
“Mezopotamya’da öğrenciler kil tabletlere yazılı metinlerden faydalanıyorlardı. Ayrıca varlıklı ailelerin evinde kil tabletlerden oluşan önemli ticari belgelerini sakladıkları özel bölümler vardı. Tarihin ilk kütüphanesi de Ninova’da bu tabletlerden oluşturulmuştur.” Tarihte bilinen ilk kütüphane kimler tarafından oluşturulmuştur?
“Eski Mısırlılar yazı yazmak için kağıdı icat ederek insanların işlerini kolaylaştırmışlardır. Nil Nehri kıyılarında yetişen bir bitkiyi iğneye benzeyen bir aletle şeritler hâlinde soyuyorlar, sonra da bu şeritleri bir kalıpta dikey ve yatay olarak hasır örer gibi yapıştırıyorlardı. Kuruyan kalıplar fildişi ile parlatılıp satışa sunuluyordu. Katlandığında kırıldığından ancak üst üste istiflenerek saklanabiliyordu.” Bu metne göre kağıdı Mısırlıların icat ettiğini söyleyebiliriz. İcat edilen ilk kağıt hangisidir?
“Mısır’da kurulan bu kütüphanede çoğunluğu papirüs kâğıdından hazırlanmış yaklaşık 900 bin kitap bulunuyordu. Ayrıca bu kütüphanenin dünyanın çeşitli yerlerinden toplanan hayvan ve bitkilerin sergilendiği özel bir bahçesi, rasathanesi, sergi salonu ve sanat galerisi vardı.” Yukarıda anlatılan kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?
Koyun ve keçi derileri önce suda yumuşatılıp kireç ve kül ile temizleniyor daha sonra zımparalanarak inceltilip parlatılarak oluşturulan kağıt hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tarihte kullanılan bilgiyi depolama ve aktarma araçlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilginin depolanması ve aktarılması için geliştirilmiş en ileri teknolojik araçtır?
“Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması aynı zamanda bilgi güvenliği riskini de artırmıştır. Genel Ağ kullanımının yaygınlaşmasıyla kötü niyetli kişiler bilgilerimize kolayca ulaşabilir hâle gelmiştir.” Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
“İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.” Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?