7. Sınıf Sosyal Bilgiler Medyanın Hayatımızdaki Yeri Test

15 Eylül 2020 0 By testimiz.com

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Medyanın Hayatımızdaki Yeri

Test Çöz

 

“Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ya da Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?
Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?
Veya Aşağıdakilerden hangisi eski iletişim araç ya da yöntemlerinden birisi değildir?
Gazete, dergi, radyo, televizyon ve Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan terim hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi medyanın özelliklerinden birisi değildir?
Ancak Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan Genel Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık sağlamaktadır. Bu durum Genel Ağ üzerinden hangi eğitim anlayışını ortaya çıkarmıştır?
Günümüzde Genel Ağ, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkânı sunmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?
“Medya sosyal, ekonomik ve eğitim yaşantımızda köklü değişimler meydana getirdiği gibi kültürümüzü de etkilemiştir. Medyanın görsel, işitsel yayınları kültürel değişimlere neden olduğu gibi farklı kültürler arasındaki etkileşimi de arttırmaktadır. İletişimin dünyada yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum kültürel alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yolunu açmıştır.” Yukarıdaki anlatımdan hangi sonuca ulaşamayız?

 

       7. Sınıf Sosyal Bilgiler Medyanın Hayatımızdaki Yeri Konu Testi:

      Bu metin özetle teknik bir metindir. Özellikle Medyanın Hayatımızdaki Yeri testini tanıtmak için hazırlanmıştır. Bu çalışma sanal ortamda yapılan interaktif ya da online bir çalışmadır. Medyanın Hayatımızdaki Yeri konu testini çözmek için Başlat bağlantısını tıklayınız. Önceki yada sonraki soruyu görmek için alttaki yön tuşlarını kullanmalısınız. Ancak Medyanın Hayatımızdaki Yeri testinde liste bağlantısından istediğiniz soruyu görebilirsiniz. Listede cevapladığınız sorular renkli görünecektir. Medyanın Hayatımızdaki Yeri testinde yapmadığınız soruları buradan görebilirsiniz. Ayrıca Medyanın Hayatımızdaki Yeri testini değerlendirmeden liste bölümünden doğru-yanlış cevapları görebilirsiniz. Ancak sonuçları al butonuna basınca karşınıza Medyanın Hayatımızdaki Yeri testini değerlendirme ekranı çıkacaktır. Böylece ekranda Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi değerlendirme raporu ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Bu görüşleri dikkate almanız özellikle öğrenmenize katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte alt ekranda Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi ile ilgili cevapları kontrol edebilirsiniz.

      İnteraktif Medyanın Hayatımızdaki Yeri Testi:

Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi özellikle bireysel öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır. İnteraktif Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi özellikle eğitim programları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu nedenle özenli ve kaliteli bir çalışmadır. Medyanın Hayatımızdaki Yeri test çalışması oluşturulurken MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Ayrıca Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi güncel bir çalışmadır. Özellikle sınıf içi çalışmalardan yararlanılmıştır. Testler genellikle ders kitabı içeriklerinden oluşturulmuştur. Böylelikle test başarısı artırılmıştır.

testimiz.com

      Test ve Çalışma Yapısı:

      Test yazmak uzmanlık ister. Medyanın Hayatımızdaki Yeri Testi alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. Konu ya da ünite testleri 10, 12, 15 veya 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Ancak testimiz sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten meydana gelmektedir. Genellikle 1,2 ve 3.sınıflarda 3 seçenekli sorular tercih edilmiştir. Diğer yandan 4.sınıflarda ve ikinci kademede özellikle 4 seçenekli sorular kullanılmıştır. Bu nedenle Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi için seçenek sayısı zorluk seviyesini belirlemektedir. Lakin Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi için her sorunun bir cevap hakkı vardır. Ancak istediğiniz zaman cevap seçeneğini değiştirebilirsiniz.

      İnteraktif Test Çalışması:

       İnteraktif veya online test çalışması sanal etkileşimli bir çalışmadır. Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi aynı zamanda öğrenci başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Genellikle interaktif testler dinamik bir yapıya sahiptir. Yani tekrar tekrar çözme imkanı verir. Diğer yandan Medyanın Hayatımızdaki Yeri testinde soru ve seçenekler her tekrarda yer değiştirecektir. Yani Medyanın Hayatımızdaki Yeri testini her tekrarda yeni bir çalışma karşınıza çıkacaktır. Ayrıca Medyanın Hayatımızdaki Yeri testini akıllı tahtalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü akıllı tahtalarla yüzde yüz uyumludur. Medyanın Hayatımızdaki Yeri testini tablet ya da telefonlardan da rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi mobil uyumludur. Diğer yandan cihazınıza mobil uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz.

 

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

      Çalışmaların intihal denetimine özellikle önem verilmektedir. İnteraktif Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi genellikle intihal denetimi yapılarak hazırlanmıştır. Özellikle Medyanın Hayatımızdaki Yeri testinin özgün olmasına özen gösterilmiştir. Diğer yandan Medyanın Hayatımızdaki Yeri testinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Başka bir deyişle Medyanın Hayatımızdaki Yeri testi ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak bireysel öğrenme amacı taşımaktadır. Başarılar…