7.Sınıf Sosyal Bilgiler Nüfus ve Yerleşme Konu Testi

19 Ekim 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Nüfus ve Yerleşme Testi

Başla

TEBRİKLER.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Nüfus ve Yerleşme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal küme ya da kalabalık bir nüfus topluluğunun yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek için belli bir yeri seçme eylemidir?
Aşağıda verilen yerleşim alanlarından hangisi diğerlerinden daha büyüktür?
Aşağıda verilenlerden hangisi değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan kimse veya topluluktur?
Aşağıdakilerden hangisi göçebe hayatı yaşayan toplulukların uğraşlarından birisidir?
Aşağıda verilenlerden hangisi ilkel toplulukların ekonomik faaliyetlerinden birisidir?
Göçebe hayatını benimseyen toplulukların aşağıdaki faaliyetlerden hangisini benimsemeleri beklenir?
Kadınlar etraftaki meyve ve tohumları topluyor, erkekler de avcılık yapıyordu. Ürünleri paylaşma ihtiyacı, insanları zamanla bir araya getirdi. İnsanoğlu bu işi, belirledikleri toplanma alanlarında yapmaya başladı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin başlangıcı sayılır?
İnsanoğlu; soğuk hava ve yabani hayvanlardan korunmak amacı ile avlayabilecekleri hayvanların, toplayabilecekleri meyve, sebze ve tohumların olduğu, su kaynaklarına yakın mağaralar, ağaç kovukları gibi doğal barınaklarda yaşamaya başladı. Aşağıdakilerden hangisi insanların bu dönemdeki yaşantılarına dair izler taşır?
Aşağıda verilenlerden hangisi günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine ait bir inanç merkezidir?    
İnsanoğlunun zamanla yerleşik hayata geçmesinde etkili olan olaylardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?
İnsanların yerleşik hayata geçmesine neden olan ekonomik faaliyet hangisidir?
Anadolu neden ilk yerleşme izlerinin bulunduğu yerlerden birisidir?
İnsanların yerleşim yeri olarak büyük nehirlerin taşkın yataklarını seçmelerinin nedeni nedir?
Dünyadaki nüfus artışı ile hem var olan yerleşmeler büyümüş hem de dünyanın değişik bölgelerinde yeni yerleşmeler kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisinde yerleşim daha çok görülmüştür?
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru başlayan Sanayi İnkılabı, dünyada yerleşme ile ilgili önemli değişimlere yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden birisidir?
“Sanayileşme ile yer altı kaynakları da yerleşmede büyük önem kazanmıştır. Yer altı kaynaklarının bulunduğu şehirlerin nüfusu artmış ve bu şehirler büyük yerleşim yerlerini oluşturmuştur.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinde gelişme yaşanmıştır?
XX. yüzyılda bilim ve teknolojideki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde daha çok etkili olmuştur?
Ulaşımın kolaylaşması ve hızlanması ile gezip görme, yeni yerler keşfetme ve tatil yapma isteği duyan insanlar hangi faaliyetlerinin yoğunlaşmasını sağlamıştır?
Şehirlerde nüfusun artması ve ihtiyaçların çoğalması ile aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gelişmiş ve çeşitlenmiştir?
Ülkemizde Antalya ilinin gelişmesinde etkili olan ekonomik faaliyet hangisidir?