7.Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Konu Testi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Konu Testi

Soru 1
Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu hangisi zamanında kurulmuştur?
A) II. Murat
B) Orhan Bey
C) Osman Bey
D) Ertuğrul Bey
Soru 2
“İskan, kavram olarak beşeri yerleşme anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde uygulanmaya konulmuş bir politikadır. Osmanlı’nın topraklarının genişlemesiyle kazandıkları toprakların kalıcılığını sağlamak için böyle bir politikaya başvurmuştur.”Aşağıda verilen iskan politikası kapsamında yapılanlardan hangisi doğru değildir?
A) Göç eden ailelere toprak verilir ve bir süre vergi alınmazdı.
B) Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar kılıçtan geçirilirdi.
C) Bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.
D) Göçmen aileler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi seçilirdi. Bundaki amaç kan davalarını engellemekti.
Soru 3
Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret Devri hangi padişahtan sonra olmuştur?
A) II. Murat Dönemi
B) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
C) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
D) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin Rumenlide edindiği ilk toprak hangisidir?
A) Karacahisar Kalesi
B) Anadolu Hisarı
C) Çimpe Kalesi
D) Rumeli Hisarı
Soru 5
Aşağıda Osman Bey Dönemi’nde beyliğin kurulduğu coğrafyanın bazı özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi olumsuz özelliktir?
A) Moğol baskısından uzak konumdadır.
B) Denize kıyısı yoktur.
C) Bir uç beyliği olarak kurulmuştur.
D) Kurulduğu bölge önemli ticaret yolları üzerindedir.
Soru 6
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?
A) Kösedağ Savaşı
B) Koyunhisar Savaşı
C) Malazgirt Savaşı
D) Ankara Savaşı
Soru 7
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A) Siyasi avantaj
B) Psikolojik avantaj
C) Coğrafi avantaj
D) Ekonomik avantaj
Soru 8
Edirne’yi 1363 yılında alarak başkent yaptı.
Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı’nı kazandı.
Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya’yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve çevresini aldı.
Kosova Savaşı’nda haçlıları yendi (1389). Ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edildi.
İlk defa “sultan” unvanını kullandı.
İlk defa Tımar Sistemi’ni uyguladı.
Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı kurdu.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?
A) Orhan Bey
B) Osman Bey
C) I. Murat
D) Ertuğrul Bey
Soru 9
Bursa’yı fethederek başkent yaptı.
Bizans’ı Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda yendi.
İznik ve İzmit alındı.
Karesioğulları Beyliği’ni aldı. Osmanlı Devleti ilk deniz kuvvetine sahip oldu.
Çimpe Kalesi alındı. Rumeli’ye geçiş sağlandı.
Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.
İlk kez divan teşkilatını kurdu.
İznik’te ilk medreseyi açtı.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?
A) Murat
B) Orhan Bey
C) Osman Bey
D) Ertuğrul Bey
Soru 10
■ İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

■ İstanbul’u kurtarmak için gelen Haçlıları Niğbolu Savaşı’nda (1396) yendi.

■ Anadolu’da Osmanlı siyasi birliğini sağladı.

■ İstanbul’u ikinci kez kuşattı.

■ Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.

■ Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
B) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
C) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
D) II. Murat Dönemi
Soru 11
“Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bundan dolayı topraklarını genişletebilmek için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Cihat olarak nitelendirilen bu mücadele diğer beylikler arasında Osmanlıya olan sempatinin artmasını sağlamıştır. Bu durum doğudan yeni gelen konargöçer Türklerin Osmanlı topraklarını tercih etmelerine neden olmuştur.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A) Ekonomik avantaj
B) Coğrafi avantaj
C) Psikolojik avantaj
D) Siyasi avantaj
Soru 12
İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı hangisidir?
A) II. Murat Dönemi
B) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
C) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
D) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Soru 13
Aşağıdaki tarihlerin hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihidir?
A) 1299
B) 1452
C) 1258
D) 1288
Soru 14
■ İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.

■ Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.

■ Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.

■ 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

■ 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
B) II. Murat Dönemi
C) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
D) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
Soru 15
Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur?
A) Karacahisar’ın fethi
B) İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’in alınması
C) Bursa ve İznik’in fethi
D) Kösedağ Savaşı
Soru 16
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.
B) İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.
C) Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.
D) Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.
Soru 17
■ Fetret Devri’ne son vererek devlette düzeni sağladı.

■ Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir.

■ Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı Venediklilerle yapıldı.

■ Amcası tarafından çıkartılan Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırdı.

■ Kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A) Fatih Sultan Mehmet Dönemi
B) I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
C) II. Murat Dönemi
D) I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
Soru 18
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?
A) Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.
B) Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.
C) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.
D) Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey döneminde yapılmamıştır?
A) Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı (1302).
B) İlk Osmanlı parasını bastırdı.
C) Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.
D) Bursa’yı alınca başkent yaptı.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?
A) Ertuğrul Bey
B) Süleyman Şah
C) Orhan Bey
D) Osman Bey

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.