7.Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiyenin Nüfusunun Özellikleri Konu Testi

21 Kasım 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıda verilen şehirlerden hangisi ülkemizde nüfusun iklime bağlı olarak yoğun olduğu şehirlerden birisi değildir?
A) İzmir
B) Adana
C) Hatay
D) Ankara
Soru 2
Ülkemizin nüfusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sivas ve çevresi sık nüfuslanmıştır.
B) Biga Yarımadası seyrek nüfuslanmıştır.
C) Teke Yöresi sık nüfuslanmıştır.
D) Taşeli Platosu sık nüfuslanmıştır.
Soru 3
Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi toprakları verimli olduğu için sık nüfuslanan yerlerden birisi değildir?
A) Çarşamba Ovası
B) Gediz Ovası
C) Yüksekova
D) Malatya Ovası
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde, ulaşım faaliyetlerinin elverişli olmasından dolayı sık nüfuslanan yerlere örnek gösterilemez?
A) İzmir
B) Antalya
C) Diyarbakır
D) İstanbul
Soru 5
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Tuz Gölü ve çevresi seyrek nüfuslanmıştır.
B) Doğu Karadeniz kıyı şeridi sık nüfuslanmıştır.
C) İzmir ve çevresi sık nüfuslanmıştır.
D) Çukurova, seyrek nüfuslanmıştır.
Soru 6
Ülkemizin nüfusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Hakkâri Bölümü seyrek nüfuslanmıştır.
B) Çatalca – Kocaeli Bölümü seyrek nüfuslanmıştır.
C) Samsun ve çevresi seyrek nüfuslanmıştır.
D) Erzurum – Kars Bölümü sık nüfuslanmıştır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sanayi ve ticaret faaliyetlerinden dolayı ülkemizde sık nüfuslanan yerlere örnek gösterilemez?
A) Zonguldak
B) Bursa
C) Kocaeli
D) Adıyaman
Soru 8
Aşağıdaki şehirlerden hangisi iklimin elverişli olmadığı ve bu yüzden nüfusun seyrek olduğu yerlerdendir?
A) Doğu Anadolu
B) Karadeniz Bölgesi
C) Güneydoğu Anadolu
D) Ege Bölgesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi belli bir alanda yaşayan nüfusun o alanın yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen kişi sayısıdır?
A) Nüfus yoğunluğu
B) Nüfus birimi
C) Nüfus artışı
D) Nüfus dağılışı
Soru 10
Aşağıda verilen şehirlerden hangisi turizm faaliyetlerinin varlığından dolayı ülkemizde sık nüfuslanan yerlere örnek gösterilemez?
A) Muğla
B) Nevşehir
C) Kayseri
D) Antalya
Soru 11
Aşağıdaki şehirlerimizdin hangisi madencilik faaliyetlerinin varlığından dolayı sık nüfuslanan yerlere örnek gösterilemez?
A) Zonguldak
B) Soma
C) Elbistan
D) Çanakkale
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yer şekilleri elverişsiz olduğu için seyrek nüfuslanmış yerlerden birisi değildir?
A) Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri
B) Teke ve Taşeli Platosu
C) Trakya Yöresi
D) Menteşe Yöresi