7.Sınıf Ülkemizde Nüfus Kendimizi Değerlendiriyoruz Testimiz

8 Aralık 2021 0 By testimiz.com

7.Sınıf Ülkemizde Nüfus Kendimizi Değerlendiriyoruz

 

7.Sınıf Ülkemizde Nüfus

TEBRİKLER.

7.Sınıf Ülkemizde Nüfus

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir bölgede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştırma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının  birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun giderek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmenine sormuştur.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar'a verdiği yanıt olabilir?
A
Ölüm oranının azalması
B
Teknolojinin gelişmesi
C
Doğum oranına artış olması
D
Bölgenin dışarıdan göç alması
Soru 2
Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentlere büyük ölçüde göç yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında yer almaz?
A
Gelişmiş iş imkânları
B
Eğitim olanakları
C
Sağlık hizmetleri
D
Barınma ihtiyaçları
Soru 3
Anayasamızın 23.maddesine göre;  

-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.

 

-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız sınırlandırılabilmektedir
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir durum değildir?
A
İşsizliği önlemek
B
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
C
Suç işlenmesini engellemek
D
Kamu mallarını korumak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi “Beyin Göçü” olarak nitelendirilebilir?
A
Aydın’lı bir vatandaşın İzmir’de iş hayatına atılması
B
Denizlili bir öğrencinin İstanbul’da yüksek öğretim görmesi
C
İzmirli bir öğrencinin İstanbul Üniversitesini bitirip Amerika’da bir şirkette işe başlaması
D
Almanya’da gurbetçi olan bir vatandaşımızın Askerlik görevi için Türkiye’ye gelmesi
Soru 5
İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?
A
Ulaşım güçlükleri
B
Ürün çeşidinin azlığı
C
Kışların uzun ve sert oluşu
D
Yağışların yetersizliği
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme yada seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?
A
Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak
B
Suç işlenmesini önlemek
C
Kamu mallarını korumak
D
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
Soru 7
Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.
Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?
A
Nüfusun eğitim düzeyi
B
Nüfus artış hızı
C
Yüz ölçümü
D
Kentsel nüfus oranı
Soru 8
Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması. Çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?
A
Marmara Denizi çevresi.
B
Türkiye'nin güney kıyıları
C
Ege Denizi kıyıları
D
Kuzeydoğu Anadolu
Soru 9
1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.
Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A
Çocuk ölümlerinin az olmasına
B
Göçle gelenlerin çoğalmasına
C
Doğum oranının yüksek olmasına
D
Evli nüfusun fazla olmasına
Soru 10
Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?
A
Balıkçılık faaliyetlerinin
B
Zengin yer altı kaynaklarının bulunmasının
C
Ormanların geniş yer kaplamasının
D
İklim koşullarının elverişli olmasının
Soru 11
Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?
A
Hakkâri
B
Muğla
C
Adana
D
İstanbul
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?
A
Maden
B
Mimarî
C
Endüstri
D
Turizm
Soru 13
Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A
Konut yapımının hızlanmasının
B
Ölümlerin azalmasının
C
Doğumların artmasının
D
Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
Soru 14
Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?
A
Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması
B
Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması
C
Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
D
İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi
Soru 15
Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?
A
Seydişehir
B
İskenderun
C
Marmaris
D
Batman
Soru 16
Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak gösterilemez?
A
Seçim zamanı
B
Savaş zamanı
C
Seferberlik zamanı
D
Olağanüstü hal
Soru 17
Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.
Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?
A
Ülkelerinde yeterli iş imkânının olmaması
B
Gidecekleri ülkelerde rahat çalışma olanaklarının olması
C
Mesleklerinin ülkelerinde yeterince yaygın olmaması
D
Sık sık seyahat etmek istemeleri
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?
A
İklim özellikleri
B
Yükselti
C
Sanayi faaliyetleri
D
Akarsular
Soru 19
İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.
Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?
A
Haberleşme
B
Düşünceyi açıklama
C
Yerleşme ve seyahat
D
Özel yaşamın gizliliği
Soru 20
Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A
Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına
B
İlçe dışına olan göçlerin artmasına
C
Kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına
D
Nüfus artış hızının çok yüksek olmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?

1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.

Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?

Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?

Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentlere büyük ölçüde göç yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında yer almaz?

Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması. Çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?

İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.

Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?

Aşağıdakilerden hangisi “Beyin Göçü” olarak nitelendirilebilir?

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme yada seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?

Anayasamızın 23.maddesine göre;

-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.

 

-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız sınırlandırılabilmektedir

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir durum değildir?

Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak gösterilemez?

Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.

Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?

Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?

Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir bölgede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştırma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının  birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun giderek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmenine sormuştur.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar’a verdiği yanıt olabilir?

Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.

Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?