7.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Yolculuğu Konu Testi

6 Şubat 2021 0 By testimiz.com

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Yolculuğu

7.Sınıf Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

TEBRİKLER.

7.Sınıf Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İlkel ziraat araçlarında en çok hayvan gücü kullanılıyordu. Günümüzde teknolojik olarak oldukça gelişmiş tarım aletleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sonuçlarından birisi değildir?
A
Üretimin artması
B
Tarım alanlarının azalması.
C
İşsizliğin ve şehirleşmenin artması.
D
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi.
Soru 2
Teknolojinin gelişmesiyle üretimde makinelerin payı artmıştır. Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisini çıkarmıştır?
A
Üretim artmıştır.
B
Politik çatışmalar artmıştır.
C
İşsizlik artmıştır.
D
Ticaret gerilemiştir.
Soru 3
Üretim teknolojisindeki gelişmeler ile nüfus yoğunluğu belli noktalarda toplanmış ve şehirleşme hızlanmıştır. Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?
A
Tarım üretimi artarken topraklar verimsizleşmiştir.
B
Tarım ürünlerine duyulan ihtiyaç hızla artmıştır.
C
Köyler terk edilince tarım alanları genişlemiştir.
D
Şehirleşmeyle çevre sorunları ortaya çıkmıştır.
Soru 4
Ülkeler yetiştirdiği veya ürettiği ürünleri kendilerine kazanç sağlamak için diğer ülkelere satarlar, ihtiyaç duydukları ürünleri ise satın alırlar. Bu alış-verişten ticaret yolları üzerinde bulunan ülkelerde faydalanırlar. Bu ifadeye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?
A
Bütün gelişmiş ülkeler yeraltı kaynakları sayesinde zenginleşmişlerdir.
B
Ulaşım teknolojisinin gelişmesiyle ticaret daha yaygınlaşmıştır.
C
Ticaret yolları bulduğu ülkelerin ekonomileri için önemli bir gelir kaynağıdır.
D
Gelişmiş ülkeler en güvenli ticaret yollarını tercih etmişlerdir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının getirdiği değişimlerden birisi değildir?
A
Şehirleşmenin hızla artması.
B
Tarımsal üretimin azalması.
C
Ülkelerin ve insanların refah seviyelerinin artması.
D
İşsizligin ortaya çıkması.
Soru 6
İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sanayi İnkılabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Çekirdek aile yerine geniş aile tipi yaygınlaşmıştır.
B
Üretim alanı genişlemiştir. Ham maddesi tarım ürünleri, madenler olan birçok yeni ürün ortaya çıkmıştır.
C
Yüzyılda İngiltere’de dokuma sektöründe ortaya çıkmış, kısa sürede başka alanlara yayılmıştır.
D
Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde teknolojik olarak oldukça gelişmiş tarım aletleri yaygın bir şekilde kullanılmasının sonuçlarından birisi değildir?
A
Köyden kente göçe sebep olarak kent nüfusu hızla artırmıştır.
B
İş gücüne duyulan ihtiyaç azalmış ancak üretim artmıştır.
C
Üretilen tarım ürünü fazlalığı ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
D
Tarımsal üretimi azalmış ve nüfusun gıda ihtiyacını karşılamada yetersiz kalınmıştır.
Soru 8
Türkiyenin toprak tipleri, tarım ürünleri ve bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengin olmasının temel nedeni hangisidir?
A
Yıllık sıcaklık farklarının az olması
B
Farklı iklim tiplerinin görülmesi
C
Arazinin engebeli olması
D
Yağış miktarının fazla olması
Soru 9
Sanayi İnkılabı ile ilgili sosyal ve ekonomik bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bilime ve teknolojiye dayanan teknikler geliştirilmiştir.
B
Üretim alanı genişlemiştir. Ham maddesi tarım ürünleri, madenler olan birçok yeni ürün ortaya çıkmıştır.
C
Dağınık bir yerleşim yapısının oluştuğu görülür.
D
Demir yolu, buharlı lokomotif, buharlı gemi, otomobil, telgraf aracılığıyla insanlar uzak mesafeleri yakınlaştırmıştır.
Soru 10
Demire şekil vermek insan gücü istiyordu, uzun ve yorucu çalışma gerektiriyordu. Sanayi inkılabı ile kömür, doğal gaz, elektrik, petrol gibi enerji kaynakları ile ısıtılarak büyük kazanlarda eritilen demire kalıplarla şekil verilmeye başlanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?
A
Turizm
B
Ulaşım
C
Sanayi
D
İnşaat
Soru 11
Tarımsal üretimin nüfusun gıda ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması gibi sebeplerden dolayı daha fazla ürün elde etmek isteği ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi tarımda üretimi artırmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?
A
Makineleşme
B
Kimyasal gübre ve sulama
C
Kooperatifleşme
D
Tohum ıslahı
Soru 12
Aşağıdaki icatlardan hangisi sanayi inkılabının temelini oluşturmuştur?
A
Paranın icadı.
B
Ateşin bulunması
C
Tekerleğin icadı.
D
Yazının icadı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Aşağıdaki icatlardan hangisi sanayi inkılabının temelini oluşturmuştur?
İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sanayi İnkılabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Sanayi İnkılabı ile ilgili sosyal ve ekonomik bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde teknolojik olarak oldukça gelişmiş tarım aletleri yaygın bir şekilde kullanılmasının sonuçlarından birisi değildir?
Tarımsal üretimin nüfusun gıda ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması gibi sebeplerden dolayı daha fazla ürün elde etmek isteği ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi tarımda üretimi artırmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?
Üretim teknolojisindeki gelişmeler ile nüfus yoğunluğu belli noktalarda toplanmış ve şehirleşme hızlanmıştır. Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?
Teknolojinin gelişmesiyle üretimde makinelerin payı artmıştır. Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisini çıkarmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının getirdiği değişimlerden birisi değildir?
Ülkeler yetiştirdiği veya ürettiği ürünleri kendilerine kazanç sağlamak için diğer ülkelere satarlar, ihtiyaç duydukları ürünleri ise satın alırlar. Bu alış-verişten ticaret yolları üzerinde bulunan ülkelerde faydalanırlar. Bu ifadeye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?
Türkiye’nin toprak tipleri, tarım ürünleri ve bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengin olmasının temel nedeni hangisidir?
Demire şekil vermek insan gücü istiyordu, uzun ve yorucu çalışma gerektiriyordu. Sanayi inkılabı ile kömür, doğal gaz, elektrik, petrol gibi enerji kaynakları ile ısıtılarak büyük kazanlarda eritilen demire kalıplarla şekil verilmeye başlanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?
İlkel ziraat araçlarında en çok hayvan gücü kullanılıyordu. Günümüzde teknolojik olarak oldukça gelişmiş tarım aletleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sonuçlarından birisi değildir?

 

 

       7.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Yolculuğu Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli 7.Sınıf Üretim Yolculuğu Testinin Hazırlanışı:

      İnteraktif 7.Sınıf Üretim Yolculuğu konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası 7.Sınıf Üretim Yolculuğu kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online 7.Sınıf Üretim Yolculuğu Test Çalışmasının Yapısı:

      Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif 7.Sınıf Üretim Yolculuğu test soruları genellikle çoktan seçmelidir. 7.Sınıf Üretim Yolculuğu konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. 7.Sınıf Üretim Yolculuğu konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda 7.Sınıf Üretim Yolculuğu konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif 7.Sınıf Üretim Yolculuğu Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

      Çevrimiçi 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü 7.Sınıf Üretim Yolculuğu çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak 7.Sınıf Üretim Yolculuğu konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü 7.Sınıf Üretim Yolculuğu kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi atık oluşturmaz.

.

      7.Sınıf Üretim Yolculuğu Testi Telif Hakkı:

      İlk olarak 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle 7.Sınıf Üretim Yolculuğu konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com 7.Sınıf Üretim Yolculuğu kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak 7.Sınıf Üretim Yolculuğu testinin kullanımı izne tabidir.