7.Sınıf Türkçe 3.Tema Değerlendirme Testi

19 Ekim 2020 0 By testimiz.com

Test Çöz

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde fiil farklı bir şahıs eki almıştır?

A) Masasının üzerindeki eşyaları kontrol etsin.
B) Bu kitapları okuyup bir an önce teslim edin.
C) Annemi öğleden sonra doktor kontrolüne götürsün.
D) O da herkes gibi elindeki işle ilgilensin
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olumsuz çekimlenmiştir?

A) Yemeğini hızlıca bitirip sofradan kalktı.
B) Balık tutan bu adamların hepsi evlerine ekmek götürme derdinde.
C) Saat kaçta ve nerede buluşacağımızı şimdi hatırlamıyorum.
D) Her sabah gelir ortalığı süpürürüm.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir yazıya başlanmadan önce yapılan çalışmalardan de%ildir?

A) Yazıyı okuma
B) Araştırma
C) Örneklerini belirleme
D) Planlama
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Akşam bizimle tiyatroya gelir misin?
B) Daha çok ne tür kitaplar okuyorsun?
C) Neden bizi daha önce aramadın?
D) Nasıl bir işte çalışmak istiyorsun?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi konuşmaya başlarken göz önünde bulundurulması gereken kurallardan biri değildir?

A) Konuşma ile hareketler arasında uyum sağlama
B) Canlı inandırıcı ve ilgi çekici olmaya özen gösterme
C) Söze başlarken duruş, kılık kıyafetin düzenlenmesi
D) Yazıyı birkaç kez sessiz okuma
Soru 6
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) başlayacak – türemiş fiil
B) artırdı – basit fiil
C) beğendi – basit fiil
D) selam verdi – birleşik fiil
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş bir fiil yoktur?

A) Yüksek tepeleri de aşınca ova bir deniz gibi görünürdü.
B) Kafesteki keklik gün boyu ötüyordu.
C) Beden eğitimi dersinde bütün öğrencileri koşturdu.
D) Şehrin üzerine çöken bulutlar bir anda her yeri kararttı.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır?

A) Arkadaşımı hatalarına rağmen affettim.
B) Bütün gömleklerini yarım saatte yıkayıverdi.
C) O günden sonra öğretmenimin sözleri kulağıma küpe oldu.
D) Hakem voleybol maçını beş dakika geç başlattı.
Soru 9
“Bana kalırsa onun dediklerine ………………………..” cümlesi aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) kulak tıkamak
B) kulak kabartmak
C) kulak vermek
D) kulak asmamak
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi “bir işi başkasına yaptırma” anlamını taşımaktadır?

A) Kardeşim iki haftada ancak kulaç atmayı öğrenebildi.
B) Genç mimar, Selimiye’nin mimarisine bakakaldı.
C) Babam yaz gelmeden evimizin bütün odalarını boyattı.
D) Bütün şehri bir haftada geziverdi.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır?

A) Mektubu kapının altından atıver.
B) Bu çuvalı kaldırabilir misin?
C) Hemencecik teklifimi kabul etti.
D) Onu biraz sonra içeri alır mısın?
Soru 12
“Karşısında, görecek insan gözleri, heyecan duyacak insan kalbi olmadıkça bütün dünya müzelerindeki tablolar bir tahta tuval ve boya yığınından başka nedir ki… Onlara sanat değerini veren, sanat eseri damgasını vuran, insan ruhunda uyandırdıkları heyecandır. Sahnede insan duygularına seslenen eser ve onu canlandırmasını bilen sanatçılar ne derece kıymetli ise ondan heyecan duyan, onu takdir eden seyirci de bence, o eser ve sanatçılar kadar değerlidir.” Muhsin ERTU⁄RUL Paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Sanatçılar, anlaşılmadıkça kıymetleri bilinmez.
B) Seyirci, sanat eseri ve sanatçı kadar değerlidir.
C) Bir eseri yalnız sahnede canlandırmak yeterli değildir.
D) Estetik zevkten yoksun bir toplum, sanatçılarını da etkiler.
Soru 13
“Karşısında, görecek insan gözleri, heyecan duyacak insan kalbi olmadıkça bütün dünya müzelerindeki tablolar bir tahta tuval ve boya yığınından başka nedir ki… Onlara sanat değerini veren, sanat eseri damgasını vuran, insan ruhunda uyandırdıkları heyecandır. Sahnede insan duygularına seslenen eser ve onu canlandırmasını bilen sanatçılar ne derece kıymetli ise ondan heyecan duyan, onu takdir eden seyirci de bence, o eser ve sanatçılar kadar değerlidir.” Muhsin ERTU⁄RUL Yukarıdaki paragrafa göre bir eseri sanat eseri yapan özellik nedir?

A) Ona kıymet verenlerin çok olması
B) Esere sanat eseri damgası vurulması
C) Eserin insan ruhunda heyecan uyandırması
D) Büyük bir müzede sergileniyor olması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden biri değildir?

A) Özür dileme konuşması
B) Kutlama konuşması
C) Telefonla konuşma
D) Duyuru yapma
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden türetilmiş bir fiil vardir?

A) Bütün yaşadıklarım herhâlde bir rüyaydı.
B) Defterimdeki şiirleri çiçek motifleriyle süsledim.
C) Oyun, uçurtma, topaç denilince çocukluğum aklıma gelir.
D) Hat, ebru, tezhip, minyatür geleneksel sanatlardır.
Soru 16
Aşağıdaki konuşma türlerinden hangisi hazırlıklı konuşmaya örnek de%ildir?

A) Güncel olay ve konularla ilgili yapılan açık oturum
B) Kitle önünde yapılacak bir nutuk
C) İki insanın arasını bulmak için yapılan konuşmalar
D) Bilimsel herhangi bir konuda verilen konferans konuşması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi giriş bölümü paragrafının ilk tümcesi olmaya uygundur?

A) Böyle önemli eserlerin sahnelenmeleri çok dikkatli bir çalışma gerektirmektedir.
B) Türk kültür hayatındaki on-on iki yıllık gelişme cumhuriyetin kuruluşundan sonraki reformlardan hız almıştır.
C) Yüzyıllar içinde oluşmuş bir yazı dilinin bu kadar kolaylıkla ortadan kalkması üzerinde yeterince durulduğunu sanmıyorum.
D) Son zamanlarda bir de çeviri yoluyla anlatım türü ortaya çıktı
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi güdümlü konuşmanın amacıdır?

A) Öğrencilerin bir konu hakkındaki bilgilerini, duygularını ve düşüncelerini etkili bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmek
B) Belirli bir konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bir bakış Açısıyla değerlendirerek yorum yapma, fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek
C) Dinleyicileri konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmek
D) Öğrencilerin bir konu üzerinde olumlu veya olumsuz fikirler yürüterek benimsedikleri fikirleri savunma becerisini geliştirmek
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinin fiili “Sabah erkenden komşusuna selam verdi.” Cümlesinin fiili ile aynı yapıdadır?

A) Halasına haber vermek için telefon etti.
B) Bebeğini her gece ona masal okuyarak uyutur.
C) Ne yapmak istediğimi bir türlü anlatamadım.
D) Yurt dışından gelen turistler ülkemizi çok sevdi.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi konuşmacının konuşmasından önce yapacaklarından biri de%ildir?

A) Önce düşüncelerinden yararlanacağı birine konuşmasını yapmak
B) Konuşma planı yapmak
C) Değişik kaynaklardan kapsamlı bir hazırlık yapmak
D) Dinleyenleri sıkmamak için konuya uygun fıkra anlatmak